An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

مرور اجمالی و قدردانی

____________

گزارش‌ های حقوق بشر

تهیه گزارش‌ کشوری

‌این گزارش بموجب بخش های‌ 116 (دی) و 502 بی (بی) قانون کمک های خارجی آمریکا مصوب سال ۱۹۶۱ توسط وزارت امورخارجه به کنگره آمریکا تقدیم می‌شود.  بندهای ۲۴۶۴ و ۲۴۶۷ از مجموعه قوانین ۱۹ ایالات متحده نیز سیاست خارجی و بازرگانی آمریکا را ملزم می سازد  تا کارنامه حقوق بشری و حقوق کارگری کشورها را بررسی کرده و اینکه همه ساله گزارش های کشورها به کنگره تسلیم شود.

این گزارش شامل مدارکی درباره چندین کشور است که در رده های معین بر اساس این قوانین قرار نمی گیرند و به این ترتیب مشمول الزام وزارت امور خارجه آمریکا نیستند.

این گزارش منحصرا اوضاع و رویدادهای سال تقویمی ۲۰20 را بررسی میکند.

وزارت امور خارجه با استفاده از اطلاعات دریافت شده از سفارتخانه ها و کنسوگری های آمریکا در خارج، مقامات دولت های خارجی، سازمانهای غیردولتی و بین المللی، حقوقدانان و کارشناسان حقوقی، روزنامه نگاران، فرهنگیان، کنشگران امور کارگری، و گزارشهای منتشر شده این گزارش را تهیه کرده است.

پس از تکمیل پیش نویس اولیه گزارش کشورهای مختلف از طرف نمایندگی های سیاسی آمریکا در خارج از کشور، دفتر دموکراسی، حقوق بشر، و کار (DRL) باهمکاری سایر ادارات وزارت امور خارجه که دارای شناخت از منطقه و کشور مربوطه هستند، با اتکاء به منابع اطلاعاتی خویش و منابع وزارت کار ،گزارشات را مرور و ویرایش نمودند. کارمندان دفتر نیز با کارشناسان وزارت أمور خارجه و سایر نهادها درباره حقوق کارگران، مسائل پناهندگان، پلیس و مسایل امنیتی، مسایل زنان و موضوعات حقوقی و بسیاری موضوعات دیگر مشورت کردند. اصول راهنما بر این مبنا بود که تمام اطلاعات باید واقع بینانه، بطور کامل و منصفانه گزارش شود. دفتر دموکراسی، حقوق بشر، و کار نیز با همکاری دفاتر مختلف وزارتخانه اطمینان حاصل کردند که همه گزارشها از یک شیوه پیروی کرده اند و با قالب و ساختار اصولی یکسان عمل نموده اند.

هیئت تحریریه دفتر امور دموکراسی، حقوق بشر، و کار

هماهنگ کننده گزارشات حقوق بشر/سردبیر: استفن آیزنبران (Stephen Eisenbraun)

مشاور ارشد:  مارک ساسِر (Marc Susser)

ویراستاران ارشد: وندال آلبرایت، جاناثان بیمِس، جیلیان بِرنز، داگلاس کریمر، استفن آیزِنبران، جِرومی ل. هوگانسون، ویکتور ج. هوزِر، لارِنس لِسِر، دیوید موریس، جوزف دین یاپ

ویراستاران: مُزنا عباس، مورین احمد، پالا آلبرتسون، وندال آلبرایت، عاصم علی، مِری انجِلینی، پال بالدوین، جان بارون، جاناتان بمیس، برایان کمپبل، الکساندرا کانتون، کلسی کاریدو، دینا کاستاگنا، کن چرن، جسیکا چسبرو، مایکل کوچیلون، أن کودی،  موریسیو کورتز، استفن درایر، کریستینا دروگیتیس، سندرا دوپوی، مورت دِوُرکِن، سارا اپستین، جینی استیوا، گابریلا فرناندس، رایان فیورسی، شریدان گاردنر، کارن گیلبراید، سارا گیونس، جان گورکوفسکی، دیوید گوئین، چارلز گِرنی، یان هریسون، مت هیکی، آنیا هوکو-جانسون، ویکتور هوزر، ریچل ترزهوبرت لین، ریچارد کامینسکی، استفن کافمن، اورلی کاینر، چارلز کلت، استر کیم، داگلاس کریمر، لارنس لسر، کوین لويیس، مورین لیمون، ویدیا مانی، سارا مک گوناگل، ورانیکا مکینتایر، ژنو منشر، هانا مروپول، استفن مودی، گرتا موریس، تاماس اوپستال، کرت پیرسون، ستیون پیرس، سامانتا پاول،جرالد کواترو، لورن راوکس، ارنی رِواِس، امیلی رز، هیلاری رزنتال، ستفانی سندبک، جیمس سایری، ستفانی شمید، دانیل اشنایدر، اوستین شوت، هاریسون شرایبر، سامانتا شوارتز، توماس سلینگر، کورنا شارپ، آدام شفلر، لیسا شرمن، وندی سیلورمن، کریستن سمارت، ریچل سپرینگ، گرگ ستاف، جنیفر ستاین، براندون استراسبرگ، زاکاری سوهر، سارا سواتزبورگ، لزلی تیلور، دنیس دین تیدول، دینیا تورس، امبار والس، بروک ون سلایک، سی ادواردو ورگاس، دن ورنون، پیلار ولاسکز، دیوید جی. واگنر، ریچل والدستاین، میکا واتسون، تریسی واتسون، الکساندر ورمن، سونیا وستون، توماس ویتنی، جان ویتلسی، مگان وانگ، جوزف دین یاپ.

ویراستاران فنی: جسیکا آدامز، دوها بیگ، رایان جُلی.

هماهنگ کننده فنی: جفری پالچر

تدارک و تنظیم برای انتشار: جسیکا ادمز، دوها بیگ، رایان بوریس، کارلیگش فیلیس، کارول فینرتی، کیتلین هاوز، رایان جُلی، ستیسی مک تاگرت، یونیس مونی، نیکولاس مورفی، لارن پگان.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future