An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

ئولیت ایجاد اختلال در تأمین ]غذا[ و رنج و محنتی که در اثر آن در سرتاسر جهان به وجود آمده است، مانند شروع این جنگ غیر موجه مستقیماً و کاملاً بر عهده دولت روسیه است.” آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، ۱۸ می ۲۰۲۲

دروغ پراکنی درباره امنیت جهانی غذا 

جنگ غیرقانونی و بی دلیل پوتین، رئیس جمهوری روسیه علیه اوکراین اثرات فاجعه باری بر اوکراین، همسایگان این کشور، و مردم در سراسر جهان داشته است. جنگ کرملین در اوکراین منجر به مرگ و ویرانی، کشته شدن هزاران غیرنظامی، آواره شدن میلیون ها نفر، پناهجویی میلیون ها نفر دیگر، و آسیب گسترده به زیرساخت های غیرنظامی شده است. اثرات ویرانگر تجاوز روسیه اقتصاد اوکراین را مختل کرده است و این به نوبه خود باعث تشدید ناامنی جهانی غذا گشته است. اوکراین مدت های طولانی “سبد نان اروپا” بوده و میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تغذیه می‌کند. اوکراین بزرگترین تأمین کننده غلات برای ده ها کشور در آفریقا و خاورمیانه است. اکنون، پس از تهاجم تمام عیار روسیه در ۲۴ فوریه، اوکراین “از سبد نان به صف نان” تبدیل شده است، و دولت روسیه از پخش اطلاعات نادرست برای گمراه کردن جهانیان در مورد علت این بحران استفاده می کند.

ناامنی غذایی به دلیل جنگ انتخابی پوتین افزایش یافته است. این بحران، بر خلاف ادعاهای کرملین ناشی از تحریم هایی نیست که ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر در پاسخ به تجاوز وحشتناک روسیه علیه اوکراین اعمال کرده اند. ناامنی غذایی قبل از تهاجم رو به افزایش بود و جنگ پوتین این روند را تشدید کرد. روسیه مزارع غلات اوکراین را مین گذاری کرد، به کشتی های تجاری در دریای سیاه حمله کرد، و از اوکراینی ها برای صادرات غلات خود جلوگیری کرد. روسیه همچنین غلات اوکراینی را برای سود خود به سرقت برده و بر اساس گزارش‌های موثق، غلات را از انبارهای اوکراین غارت می‌کند. همه این اقدامات باعث تشدید ناامنی غذایی در سراسر جهان شده اند.

در عوض، ایالات متحده و کشورهای شریک اقدامات زیادی را برای جلوگیری از تشدید ناامنی غذایی انجام داده اند. به عنوان مثال، تحریم‌های ایالات متحده به طور خاص برای جلوگیری از ناامنی غذایی تدوین شده‌اند: این تحریم‌ها محصولات کشاورزی را شامل نمی شوند و معاملات مالی برای صادرات و صادرات مجدد مواد غذایی به روسیه و از روسیه، حتی با یک فرد یا نهاد تحریم‌ شده را مجاز می دانند. علاوه بر این، ایالات متحده به تأمین ۲٬۶ میلیارد دلار کمک بشردوستانه در سال جاری برای ارائه کمک های غذایی و کمک به کاهش گرسنگی در جهان متعهد گشته است و طی پنج سال آینده ۵ میلیارد دلار کمک اضافی نیز اختصاص خواهد داد.

مقصر دانستن دیگران و هدف کرملین از این کار

مقامات دولتی روسیه، رسانه‌های دولتی روسیه و دیگر بازیگران وابسته به کرملین که اطلاعات نادرست را منتشر می کنند، با مقصر دانستن تحریم‌ها، “غرب” و اوکراین تلاش می‌کنند توجه را از مسئولیت روسیه در تشدید ناامنی غذایی در جهان منحرف کنند. در واقع، کمپین گسترده اطلاعات نادرست کرملین و عاملان نیابتی اش به شدت خاورمیانه و آفریقا، مناطقی که بیشتر تحت تأثیر این بحران قرار دارند را هدف می گیرد. این روایت های نادرست توسط رسانه های دولتی تحت کنترل کرملین مانند شبکه عربی زبان و فرانسوی زبان آر تی و همچنین رسانه های دولتی جمهوری خلق چین (PRC) بازتاب می شوند.

مانند روایات نادرست در مورد سلاح های زیستی در اوکراین در گذشته، دیپلمات های ارشد دولت روسیه و سفارتخانه های آن اطلاعات نادرست را پخش می کنند و اغلب بر روی مخاطبان در آفریقا و خاورمیانه تمرکز دارند. برخی از ادعاهای نادرست اخیر عبارتند از:

  • ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، محاصره غلات اوکراینی توسط روسیه را “اطلاعات نادرست غرب و اوکراین” خواند.
  • واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، در سخنرانی خود در ۱۹ می در شورای امنیت در مورد درگیری و امنیت غذایی، اروپا را به “احتکار” غلات اوکراینی و قرارداد “دریافت غلات در ازای سلاح” با کیف متهم کرد.
  • سفارت روسیه در مصر “تحریم های یکجانبه غیرقانونی“، و سفارت روسیه در زیمبابوه “مداخله غرب” در جنوب جهانی را مقصر دانستند.
  • سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در ۲۵ می به مناسبت روز آفریقا، تلاش کرد از اوکراین مشروعیت ‌زدایی کند و از سفرای آفریقا در مسکو خواست تا برای تقویت امنیت غذایی، خواستار لغو تحریم‌های “غیرقانونی و ضد روسیه” شوند.
  • به گفته مقامات آمریکایی، تارنمای OneWorld که با سازمان اطلاعات نظامی روسیه ارتباط دارد، ادعاهای لاوروف را تکرار کرد و رئیس جمهور زلنسکی را به حمایت از یک “کارتل جهانی غذا” به رهبری ایالات متحده و کنترل عرضه جهانی مواد غذایی به عنوان یک “سلاح هیبریدی جدید” در برابر جنوب جهانی متهم کرد.
  • لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه ای با شبکه عربی زبان آر تی در ۲۶ می، به منظور ایجاد همبستگی در برابر آنچه تبلیغات روسیه “امپراتوری غرب” می نامد، غرب را به استعمار نو و باج خواهی از کشورهای آفریقایی و عربی برای پیوستن به تحریم های “ضد روسیه” متهم کرد.

هدف از پخش این اطلاعات نادرست، پنهان کردن مجرمیت روسیه و متقاعد ساختن رهبران کشورهای در معرض خطر برای حمایت از لغو تحریم‌هایی است که برای توقف جنگ ناعادلانه و وحشیانه روسیه در اوکراین طراحی شده اند.

نتیجه گیری: مقصر واقعی کیست

تلاش‌های دولت روسیه برای انحراف از مسئولیت اقدامات خود با مقصر دانستن دیگران برای تشدید بحران در سیستم غذایی جهانی، شرم آور است. این بحران در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا که حداقل نیمی از گندم خود را از اوکراین وارد می کنند، به شدت احساس می شود. به گفته برنامه جهانی غذا، میلیون ها نفر در این مناطق در معرض خطر قحطی و سوء تغذیه هستند، در حالیکه جنگ بی پروای پوتین قیمت نان را افزایش داده و پول بیشتری را از جیب آسیب پذیرترین خانواده ها بیرون می کشد. شارل میشل، رئیس شورای اروپا در ۶ ژوئن ۲۰۲۲ در حالی که نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل با عجله از نشست شورای امنیت سازمان ملل خارج می شد، گفت: “علیرغم کمپین دروغ پراکنی و اطلاعات نادرست کرملین، روسیه تنها مسئول این بحران غذایی است.”

دولت روسیه همچنان به انتشار اطلاعات نادرست در مورد پیامدهای فاجعه بار جنگ غیر موجه خود، از جمله ناامنی غذایی جهانی ادامه می دهد. دولت روسیه باید به استفاده از غذا به عنوان سلاح دست کشد و به اوکراین اجازه دهد تا غلات خود را با ایمنی ارسال کند تا میلیون ها گرسنه در خاورمیانه و آفریقا بتوانند تغذیه شوند.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future