An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

 به صفحات، پروفایل ها و حساب ‌های کاربری رسمی رسانه ‌های اجتماعی وزارت امور خارجه ایالات متحده (که از این پس به عنوان “صفحه وزارتخانه” یا “صفحات وزارتخانه” از آن نام برده خواهد شد) خوش آمدید! ارجاعات در متن شرایط استفاده (“TOU”) به “وزارت امور خارجه” یا “وزارتخانه” شامل تمام ادارات، دفاتر، و سایر اجزای وزارتخانه، مأموریت های ایالات متحده، پرسنل وزارتخانه و پرسنل مأموریت های ایالات متحده می شود. این TOU برای تمام صفحات وزارتخانه تحت مدیریت وزارتخانه، پرسنل، طراحان، پیمانکاران، شرکای اجرا کننده و نمایندگان اعمال می شود. طبق 10FAM 185، قصد وزارت امور خارجه ارائه صفحات وزارتخانه به عنوان یک انجمن عمومی محدود است.

۱- پذیرش شرایط استفاده

وزارت امور خارجه ایالات متحده صفحات وزارتخانه را به عنوان یک سرویس اطلاعاتی (“سرویس”) به شما (یک “کاربر” و یک “طرف”)، مشروط به TOU زیر و پذیرش آن توسط شما ارائه می دهد. استفاده از هر صفحه وزارتخانه داوطلبانه می باشد. اگر هر یک از شرایط ذکر شده در این TOU را نمی پذیرید، نمی توانید از هیچ صفحه وزارتخانه استفاده کنید. استفاده شما از هر یک از صفحات وزارتخانه به منزله پذیرش این TOU است. این TOU ممکن است هر از گاهی بدون اطلاع قبلی توسط وزارت امور خارجه به روز رسانی شود. مسئولیت مرور مرتب این TOU برای بررسی هر گونه تغییر بر عهده شما است. استفاده مستمر شما از هر صفحه وزارتخانه پس از ایجاد هر گونه تغییر در این TOU به منزله پذیرش تغییرات صورت گرفته است. لطفاً توجه داشته باشید که کاربران صفحات وزارتخانه همچنین مشمول شرایط و مقررات سرویس دهی (“TOS”)  پلتفرم رسانه اجتماعی ثالث (مانند فیسبوک، توئیتر، اینستاگرام، ویبو) هستند که صفحات وزارتخانه در آن فعالیت دارند.

۲- سیاست های حفظ حریم خصوصی پلتفرم

با دسترسی یا استفاده از پلتفرم ‌های رسانه‌ های اجتماعی که وزارت امور خارجه ایالات متحده در آن صفحات وزارتخانه را نگهداری می‌کند، شما سیاست و رویه ‌های حفظ حریم خصوصی هر یک از پلتفرم ها و TOS آن را می‌ پذیرید. وزارت امور خارجه نسبت به سیاست و رویه ‌های حفظ حریم خصوصی یا TOS پلتفرم‌ های رسانه ‌های اجتماعی که وزارتخانه در آن فعالیت می کند، هیچ گونه مسئولیتی ندارد. به این ترتیب، سیاست حفظ حریم خصوصی وزارت امور خارجه ایالات متحده برای خود پلتفرم ها اعمال نمی شود. شما می توانید سیاست حفظ حریم خصوصی وزارت امور خارجه ایالات متحده را در اینجا بخوانید.

وقتی شما از یک پلتفرم بازدید می کنید، دو نوع اطلاعات در اختیار آن قرار می دهید: اطلاعات شخصی که توسط پلتفرم جمع آوری می شود و شما آگاهانه آن را ارائه می دهید، و اطلاعاتی که توسط پلتفرم در مورد استفاده و تعامل شما با صفحه وزارتخانه جمع آوری می شود.

 وقتی در یک رسانه اجتماعی یک حساب کاربری باز می کنید، اطلاعات شخصی خاص خود مانند نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن، آدرس، جنسیت، مدارسی که در آن تحصیل کرده اید و دیگر اطلاعات شخصی گزینه ای را در اختیار آن پلتفرم قرار می دهید. وزارت امور خارجه ایالات متحده هیچ یک از این اطلاعات یا هیچ اطلاعات دیگر مربوط به کاربر را فراتر از اطلاعاتی که قبلاً توسط پلتفرم برای حساب شما ذخیره شده بود، ذخیره نمی کند.

 در این TOU، “محتوا” به عنوان هر گونه اطلاعات، ارتباطات، پیوند ها، پیام ها، تصاویر، عکس ها، ویدئو ها یا داده های دیگر تعریف می شود. هنگام انتشار محتوا در صفحات وزارتخانه، شما به طور همزمان آن محتوا را در پلتفرم های رسانه های اجتماعی که صفحات وزارتخانه در آن فعالیت می کنند، منتشر می کنید و این کار را با مسئولیت خود انجام می دهید. اگرچه پلتفرم ‌ها به شما اجازه می دهند برای محدود کردن دسترسی به حساب(های) کاربری خود گزینه‌ های حفظ حریم خصوصی خود را تنظیم کنید، لطفاً توجه داشته باشید که اقدامات امنیتی هیچ پلتفرمی کامل یا غیرقابل نفوذ نیست و وزارت امور خارجه ایالات متحده نمی‌تواند اعمال دیگر کاربرانی که ممکن است به حساب و اطلاعات شما دسترسی داشته باشند، کنترل کند. بنابراین، وزارت امور خارجه نمی تواند تضمین کند محتوایی که در صفحه وزارتخانه در پلتفرم ها پست می‌ کنید برای افراد غیر مجاز غیرقابل دسترسی باشد.

۳- امنیت حساب کاربری

شما مسئول محرمانه نگهداشتن اطلاعات ورود به حساب کاربری خود هستید. وزارت امور خارجه ایالات متحده هیچ مسئولیتی در قبال زیان ناشی از هر گونه فعالیتی که با استفاده از اطلاعات ورود به سیستم و /یا حساب کاربری شما رخ می دهد نخواهد داشت. برای اطلاعات در مورد شیوه های امنیتی هر پلتفرم به  TOS را ببینید.

۴- رفتار کاربر

شما می پذیرید که محتوا، چه به صورت عمومی پست شده باشد و چه به صورت خصوصی ارسال شده باشد، تنها مسئولیت کاربر یا شخصی است که چنین محتوا از او منشاء گرفته است. این بدان معنی است که شما، و نه وزارت امور خارجه ایالات متحده مسئولیت کامل محتوایی را بر عهده دارید که پست، ایمیل، ارسال یا به نحو دیگری در پلتفرم رسانه ‌های اجتماعی که وزارتخانه در آن صفحات وزارتخانه را نگهداری می‌کند، منتشر می‌ کنید یا به هر طریق دیگری در دسترس قرار می ‌دهید. وزارت امور خارجه ایالات متحده به جز موارد زیر هیچ محتوای منتشر شده را کنترل نمی کند و به این ترتیب، صحت، یکپارچگی یا کیفیت محتوا را تضمین نمی کند. شما متوجه هستید که با بازدید از صفحات وزارتخانه، ممکن است در معرض محتوای توهین ‌آمیز، ناشایست یا ناخوشایند قرار بگیرید.

 شما موافقت می کنید که از صفحات وزارتخانه برای موارد زیر استفاده نخواهید کرد:

 •  انتشار و/ یا در دسترس قرار دادن پست، ایمیل یا ارسال هر گونه محتوای غیرقانونی، زیان آور، تهدیدآمیز، توهین آمیز، آزار دهنده، فریب آمیز، افترا آمیز، زننده، ناپسند، متجاوز به حریم خصوصی دیگران، تبعیض آمیز، نفرت انگیز، یا از نظر نژادی، قومیتی و هر لحاظ دیگر ناخوشایند؛
 • انتشار و/ یا در دسترس قرار دادن هر گونه محتوایی که به هر طریقی به افراد زیر سن قانونی آسیب می رساند؛
 • جعل هویت یک شخص یا یک نهاد؛
 • جعل سر صفحه یا دستکاری شناسه ها به منظور پنهان کردن منشأ محتوایی که از طریق صفحه وزارتخانه منتقل می شود؛
 • انتشار و / یا در دسترس قرار دادن پست، ایمیل یا ارسال هر گونه محتوایی که طبق قانون یا روابط امانی قراردادی (اطلاعات طبقه بندی شده، اطلاعات داخلی، اطلاعات اختصاصی و محرمانه کسب شده در روابط کاری، …) و یا پیمان نامه عدم افشای اطلاعات، حق انتشار آن را ندارید؛
 • انتشار و / یا در دسترس قرار دادن پست، ایمیل، ارسال و یا هر گونه استفاده و تکثیر نشان بزرگ یا لوگو، نماد و نشان های وزارتخانه بدون مجوز؛
 • انتشار و / یا در دسترس قرار دادن پست، ایمیل یا ارسال هر گونه محتوایی که حق تکثیر، نشان بازرگانی، حق امتیاز، اسرار تجاری، حق تبلیغات، حق حریم خصوصی، یا سایر حقوق یکی از طرفین را نقض می کند؛
 • انتشار و / یا در دسترس قرار دادن پست، ایمیل یا ارسال هر گونه تبلیغات ناخواسته یا غیر مجاز، مواد تبلیغاتی، “نامه های ناخواسته”، “نامه های زنجیره ای”، “طرح های هرمی”، یا تبلیغات به هر شکل دیگر؛
 • ارسال هرزنامه، پیام های خودکار، یا سایر نظرات غیر مرتبط با موضوع مورد بحث.
 • انتشار و / یا در دسترس قرار دادن پست، ایمیل یا ارسال هر گونه محتوایی که حاوی ویروس های نرم افزاری یا کد، فایل یا برنامه کامپیوتری دیگری که برای قطع، تخریب یا محدود کردن عملکرد نرم افزار رایانه یا سخت افزار یا تجهیزات مخابراتی طراحی شده است؛
 • ایجاد اختلال در جریان عادی گفتگوها و هر گونه رفتاری که بر توانایی سایر کاربران برای تعامل در گفتگوها تأثیر منفی بگذارد؛
 • ایجاد اختلال یا مداخله در صفحه وزارتخانه، پلتفرمی که در آن فعالیت دارد، سرورها یا شبکه های متصل به صفحات ما، یا سرپیچی از الزامات، رویه ها، سیاست ها یا مقررات شبکه های متصل به صفحه وزارتخانه؛
 • نقض عمدی یا ناخواسته قوانین محلی، ایالتی، ملی یا بین المللی؛
 • آزار و اذیت کاربر یا یک شخص دیگر؛
 • جمع آوری و ذخیره داده های شخصی سایر کاربران.

وزارت امور خارجه ایالات متحده تحت هیچ شرایطی در قبال محتوایی که توسط شما یا یکی دیگر از کاربران صفحه یا پلتفرم وزارتخانه منتشر شده (شامل اما نه محدود به اشتباهات یا حذفیات در هر یک از این محتواها)، یا در قبال هر گونه زیان و آسیبی که در اثر استفاده از محتوای پست شده، ایمیل شده، ارسال شده یا به شکل دیگری از طریق صفحه یا پلتفرم وزارتخانه در دسترس قرار گرفته باشد، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

شما متوجه هستید که اگر چه وزارت امور خارجه ایالات متحده تمام محتوای پست شده در صفحات وزارتخانه تحت مدیریت خود را از قبل بررسی نمی کند، اما می تواند به صلاحدید خود هر گونه محتوایی را که از طریق صفحات وزارتخانه در دسترس قرار گفته است رد، مسدود، ویرایش، حذف یا منتقل کند. بدون محدودیت در موارد فوق، وزارت امور خارجه ایالات متحده این حق را خواهد داشت که هر محتوایی را که این TOU را نقض می کند یا به نحو دیگری با هدف(های) مورد نظر یک صفحه وزارتخانه مغایرت دارد، حذف کند. وزارت امور خارجه ایالات متحده محتوا را صرفاً بر اساس دیدگاه حذف نخواهد کرد. شما موافقت می‌ کنید که باید استفاده و تمام خطرات مرتبط به محتوایی که پست می‌ کنید را ارزیابی کرده و متحمل شوید، از جمله اعتماد به درست بودن، کامل بودن یا مفید بودن چنین محتوا.

شما متوجه هستید و موافقت می کنید که وزارت امور خارجه ایالات متحده ممکن است محتوا را نگه دارد و همچنین ممکن است در صورتی که قانوناً لازم یا مجاز باشد یا با حسن نیت بر این باور باشد که چنین اقدام به طور منطقی برای دلایل زیر لازم باشد، محتوا را آشکار کند: (الف) مطابقت با روند قانونی؛ (ب) پیاده سازی این TOU؛ (ج) پاسخ به ادعاها مبنی بر اینکه محتوا حقوق طرفین ثالث را نقض می کند، یا (د) حفاظت از حقوق مالکیت فکری، یا ایمنی وزارت امور خارجه ایالات متحده، کاربران صفحات وزارتخانه یا عموم مردم.

شما متوجه هستید که پردازش و انتقال فنی با توجه به صفحه وزارتخانه، از جمله در رابطه با هر محتوایی که منتشر می‌ کنید، ممکن است شامل (الف) انتقال از طریق شبکه‌ های مختلف، و (ب) تغییرات برای مطابقت و انطباق با الزامات فنی شبکه‌ ها یا دستگاه ‌های متصل باشد.

شما متوجه هستید که اگر محتوایی را پست کنید که حاوی بیانیه‌ ها یا تصاویر خشونت آمیز علیه یک شخص، گروهی از افراد یا کشور باشد، وزارت امور خارجه ممکن است فعالیت شما برای انتشار چنین محتوایی را به سازمان (های) مجری قانون مربوط گزارش کند.

شما متوجه هستید و موافقت می ‌کنید که وزارت امور خارجه ایالات متحده ممکن است موارد نقض این شرایط و مقررات استفاده را در صفحه وزارتخانه ردیابی کند و احتمالاً با مسدود کردن یا سایر اقدامات تعدیلی به آن رسیدگی کند. هدف از چنین ردیابی کمک به شناسایی و تعیین الگوهای نقض مکرر این TOU و حصول اطمینان از این است که صفحات وزارتخانه تالارهای عمومی محدود برای گفتگو باقی بمانند.

۵- تذکر های ویژه

با توجه به ماهیت جهانی اینترنت، شما موافقت می کنید که از تمام قوانین محلی در مورد رفتار و انتشار محتوا آنلاین پیروی کنید. به خصوص، شما موافقت می کنید که از قوانین قابل اجرا در مورد انتقال داده های فنی صادر شده از ایالات متحده، یا کشوری که در آن ساکن هستید، یا کشوری که از آن از صفحه وزارتخانه استفاده می کنید، پیروی کنید.

 ۶- اعطای مجوز به وزارتخانه

وزارت امور خارجه ایالات متحده ادعای مالکیت محتوایی را که برای درج در صفحه وزارتخانه منتشر می ‌کنید یا به نحو دیگری در دسترس قرار می‌ دهید، ندارد، مگر اینکه این محتوا در واقع متعلق به وزارتخانه باشد. با این حال، با انتشار یا ارسال محتوا به صفحه وزارتخانه، به وزارت امور خارجه یک مجوز دائمی جهانی، غیر انحصاری، بدون حق امتیاز (با حق مجوز فرعی) برای استفاده، کپی، تکثیر، پردازش، تطبیق، اصلاح، انتشار، انتقال، اجرا، نمایش و توزیع آن محتوا در هر رسانه یا روش توزیعی که اکنون شناخته شده یا بعداً توسعه خواهد یافت اعطا می کنید.

 ۷- پرداخت غرامت

شما موافقت می‌ کنید که برای پرداخت غرامت از جمله هزینه‌ های معقول وکیل توسط یک شخص ثالث به خاطر محتوایی که شما در صفحه وزارتخانه منتشر، منتقل، یا ارسال می‌ کنید و یا در دسترس قرار می ‌دهید، استفاده شما از پلتفرمی که صفحه وزارتخانه در آن فعالیت می‌کند، اتصال شما به پلتفرم، یا هر گونه نقض این TOU یا حقوق دیگران توسط شما، هیچ ادعا یا تقاضایی از وزارت امور خارجه ایالات متحده، و نهادهای وابسته، افسران، نمایندگان یا سایر شرکا و کارمندان آن نخواهید داشت.

۸- عدم فروش مجدد خدمات

شما موافقت می کنید که از تکثیر، نسخه برداری، فروش، فروش مجدد، یا بهره برداری از استفاده یا دسترسی به صفحه وزارتخانه با اهداف یا فعالیت های تجاری خودداری خواهید کرد.

 ۹- روش های عمومی استفاده و ذخیره سازی

شما تصدیق می کنید که وزارت امور خارجه ایالات متحده به صلاحدید خود می تواند رویه ها و محدودیت های کلی را در مورد استفاده از صفحات وزارتخانه ایجاد کند، از جمله، بدون محدودیت، حداکثر تعداد روزهایی که محتوا در یک صفحه وزارتخانه نگهداری می شود، و حداکثر تعداد دفعات (و حداکثر مدت) که می توانید در یک دوره زمانی معین به صفحه وزارتخانه دسترسی داشته باشید. شما موافقت می کنید که وزارت امور خارجه ایالات متحده هیچ الزام یا مسئولیتی در قبال حذف یا عدم ذخیره محتوایی که توسط صفحه وزارتخانه نگهداری یا منتقل می شود ندارد. شما همچنین تصدیق می کنید که وزارت امور خارجه ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌ دارد که در هر زمان و به صلاحدید خود، این رویه‌ ها و محدودیت ‌های عمومی را تغییر دهد.

 ۱۰- تغییرات در سرویس

وزارت امور خارجه ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان، به طور موقت یا دائم، به طور کامل یا جزئی، صفحه و کارکرد های موجود برای کاربران را در صفحه وزارتخانه تغییر داده، یا متوقف و حذف کند و هر محتوایی را که در صفحه وزارتخانه و/یا پلتفرم منتشر کرده است حذف کند. وزارت امور خارجه هیچ مسئولیتی در قبال شما یا یک شخص ثالث برای تغییر، تعلیق یا حذف محتوا نخواهد داشت.

۱۱- فسخ

شما متوجه هستید و موافقت می‌ کنید که اگر وزارت امور خارجه معتقد باشد که شما مفاد یا روح این TOU را نقض کرده‌ اید یا ضد آن عمل کرده ‌اید، ممکن است به دسترسی شما به صفحه وزارتخانه خاتمه دهد. وزارت امور خارجه ایالات متحده دسترسی شما را صرفاً بر اساس دیدگاه قطع نخواهد کرد. شما متوجه هستید و موافقت می‌ کنید که فسخ دسترسی شما به صفحه وزارتخانه طبق این TOU ممکن است بدون اطلاع قبلی انجام گیرد و وزارت امور خارجه ایالات متحده ممکن است فوراً دسترسی شما به صفحه وزارتخانه را تعلیق کند. علاوه بر این، شما موافقت می کنید که وزارت امور خارجه ایالات متحده در قبال شما یا یک شخص ثالث برای فسخ دسترسی شما به صفحه وزارتخانه هیچ مسئولیتی ندارد.

۱۲- پیوند ها

پیوند ها به پلتفرم‌ های رسانه ‌های اجتماعی، وب ‌سایت ‌ها یا منابع دیجیتال ممکن است در صفحه وزارتخانه پست شوند. شما تصدیق و موافقت می‌ کنید که وزارت امور خارجه ایالات متحده مسئولیتی در قبال در دسترس بودن چنین سایت ‌ها یا منابع خارجی ندارد، و هیچ گونه محتوا، تبلیغات، محصولات، یا سایر مطالب موجود در چنین سایت ‌ها یا منابع را تأیید نمی‌ کند. چنین سایت‌ های ثالث تحت شرایط استفاده و حفظ حریم خصوصی متفاوت کار می‌کنند. شما موافقت می کنید که وزارت امور خارجه ایالات متحده در قبال هر گونه نقض اطلاعات ارائه شده در چنین سایت ها مسئولیتی ندارد. شما همچنین می پذیرید و موافقت می کنید که وزارت امور خارجه ایالات متحده به طور مستقیم یا غیر مستقیم هیچ مسئولیتی در قبال خسارت یا ضرر یا ادعای خسارت و ضرر در ارتباط یا ناشی از استفاده یا اتکا به محتوا، کالاها یا خدمات ارائه داده شده در این سایت ها و منابع نخواهد داشت.

۱۳- زبان

این ترجمه برای رفاه خواننده ارائه شده است و فقط منبع اصلی انگلیسی (state.gov/tou) باید معتبر در نظر گرفته شود. محتوای منتشر شده در صفحه وزارتخانه به زبان‌ های غیر محلی ممکن است حذف شود.

 ۱۴- به روز رسانی / تجدید نظر

وزارت امور خارجه ایالات متحده حق تغییر این TOU را در هر زمان برای خود محفوظ می دارد. هر گونه تغییر به صورت عمومی در TOU گنجانده خواهد شد. ما شما را تشویق می کنیم که این TOU را به طور مرتب مرور کنید.

تعریف برخی از اصطلاحات

 پلتفرم رسانه های اجتماعی: یک پلتفرم ارائه شده توسط شخص ثالث که امکان انتشار، ارتباط، تعامل و همکاری بین افراد و نهادها را فراهم می کند.

صفحه وزارتخانه: یک صفحه انفرادی با نشان وزارت امور خارجه ایالات متحده که در یک پلتفرم رسانه اجتماعی ساخته شده و توسط وزارت امور خارجه مدیریت می شود.

سیاست حفظ حریم خصوصی: بیانیه ای که توسط یک سازمان در مورد دلایل، چگونگی و مراجع قانونی (در صورت وجود) که مبنا بر آن داده های شخصی در یک صفحه وب عمومی یا رسانه اجتماعی جمع آوری می شود، و اینکه مالک صفحه چگونه از اطلاعات به دست آمده استفاده می کند.

شرایط خدمت رسانی (TOS): قراردادی بین ارائه ‌دهنده پلتفرم رسانه اجتماعی و وزارت امور خارجه در رابطه با استفاده وزارتخانه از آن پلتفرم رسانه اجتماعی.

شرایط استفاده (TOU): توافقی بین وزارت امور خارجه ایالات متحده و کاربران صفحات وزارتخانه.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future