An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۳۰ مارس ۲۰۲۲
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه

ایالات متحده پنج فرد و نهاد ایرانی را به دلیل مشارکت آنها در فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک ایران متعاقب فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ که گسترش‌دهندگان تسلیحات کشتار جمعی و تجهیزات ارسال این تسلیحات را هدف قرار می دهد، مورد تحریم قرار داده است. ما این اقدام را به دنبال حمله موشکی اخیر ایران به اربیل عراق و نیز حملات موشکی نیروهای نیابتی ایران علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام داده‌ایم. این حملات یادآوری می‌کند که توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک توسط ایران تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و بین‌المللی است.

محمدعلی حسینی، مأمور تدارکات ایران، و چهار شرکت شبکه او – یعنی شرکت‌های مستقر در ایران به نام‌های جستار صنعت دلیجان، شرکت سینا کامپوزیت دلیجان، سایه بان سپهر دلیجان، و شرکت پی.بی.صدر – در تلاش‌های انجام شده برای تهیه تجهیزات مورد استفاده به منظور تولید پیشرانه موشک بالستیک و مواد مرتبط با آن در پشتیبانی از برنامه موشکی ایران مشارکت داشته‌اند.

این شبکه تهیه و تدارک بین‌المللی به نمایندگی از سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه و صنایع شیمیایی پارچین – که توسط سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم شدن تعیین شده است، فعالیت می‌کرد. در حالی که شبکه‌های ایرانی از نهادهای تحریم‌شده توسط سازمان ملل متحد، مانند صنایع شیمیایی پارچین، پشتیبانی می‌کنند ایالات متحده دست روی دست نمی‌گذارد.

فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک ایران همچنان منطقه خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند و ایالات متحده به استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار دارد برای مختل کردن آنها ادامه خواهد داد. ما همچنین به همکاری با دیگران در منطقه ادامه خواهیم داد تا ایران را در رابطه با اقداماتش، از جمله نقض حاکمیت ملی همسایگان خود، پاسخگو کنیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقدام امروز، لطفاً به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/united-states-imposes-sanctions-on-irans-ballistic-missile-related-activities/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future