An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، «ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغان» را در ۲۰ سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل راه‌اندازی کرد. این ائتلاف یک مشارکت تازه عمومی-خصوصی میان وزارت امور خارجه و دانشگاه بوستون است و هدف آن سرعت بخشیدن به تعهدات تجاری، بشردوستانه، و جامعه مدنی برای پیشبرد فرصت‌های کارآفرینی، اشتغال، و تحصیل زنان افغان در افغانستان و کشورهای ثالث است.

آقای بلینکن در سخنان خود نخستین طرح این ائتلاف، موسوم به طرح «یک میلیون مربی زن برای زنان و دختران افغان»، را مورد اشاره قرار داد. هدف از این طرح تسریع تعهدات بخش خصوصی و جامعه مدنی برای آموزش به یک میلیون زن و دختر در پنج سال آینده است. او با اشاره به تعهد «دیلویت» به همکاری با نخستین عضو این ائتلاف، یعنی «پاد»، در آموزش ۲ هزار زن افغانستانی در چهارچوب طرح «یک میلیون مربی زن برای زنان و دختران افغان»، آن را نمونه‌ای از چگونگی پشتیبانی «ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغان» از تقویت فرصت‌های اقتصادی برای زنان و دختران افغانستانی، دانست.

این امر پس از تخصیص ۱.۵ میلیون دلار بودجه اضافی وزارت امور خارجه برای این تلاش اعلام شد. این بودجه از جمله وجوه ارائه شده از سوی «صندوق اقدام برابری و عدالت جنسیتی» را، که به منظور پیشبرد دسترسی زنان افغانستان به رشد تجاری و مشارکت با بخش خصوصی از امنیت اقتصادی زنان و دختران در سطح جهان پشتیبانی می‌کند، شامل می‌شود.

در این مراسم راه‌اندازی رهبران بخش خصوصی، جامعه مدنی، دولت‌های ایالات متحده و کشورهای خارجی، و زنان کارآفرین و رهبران کسب‌وکار افغانستان گرد هم آمدند. در این مراسم همچنین میزگردی در مورد فرصت‌های عمومی-خصوصی به منظور پیشبرد امنیت اقتصادی زنان افغانستان برگزار شد. والاحضرت شاهزاده سارا زید، حامی سلامت مادر و کودک؛ فرشته فروغ، مدیر عامل «کُد تو اسپایر»؛ عایشه هاشم، مدیر سیاست عمومی شرکت «متا» در آسیای جنوبی؛ منیژه وفق، از بنیان‌گذاران اتاق بازرگانی و صنایع زنان افغانستان؛ و نل تاد، مدیر عامل شرکت «مشاوره دیلویت با مسئولیت محدود» از شرکت‌کنندگان در این میزگرد بودند. از دیگر سخنرانان این رویداد می‌توان به کاترینا فتوت، از مقامات ارشد در دفتر وزیر امور خارجه ایالات متحده برای مسائل جهانی زنان؛ رینا امیری، فرستاده ویژه برای امور زنان، دختران، و حقوق بشر افغانستان؛ و توماس وست، نماینده ویژه برای افغانستان، اشاره کرد.

«ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغان» مسیری را به منظور ایجاد راه‌حل‌های پایدار و مبتنی بر بازار برای امنیت اقتصادی زنان افغانستانی به وجود می‌آورد و بر تعهد عمیق ایالات متحده به زنان و دختران افغانستانی تأکید می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد «ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغان» و نحوه مشارکت خواهشمند است با رادیکا پرابو به نشانی PrabhuRG@state.gov تماس بگیرید. برای پرسش‌های رسانه‌ای خواهشمند است با SGWI_PA@state.gov و SCA-Press@state.gov تماس بگیرید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-of-state-blinken-launches-alliance-for-afghan-womens-economic-resilience/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future