An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
اظهارات

۶ اکتبر ۲۰۲۱

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

پاریس، فرانسه

(گزیده)

وزیر امور خارجه بلینکن: آقای دبیر کل، از شما بسیار سپاسگزارم. این یک هفته حضور در این‌جا در کنار شما و تمام تیم و همه هیأت‌ها، عالی بوده است. بگذارید در آغاز بگویم که بازگشت به فرانسه و بودن در پارس چه قدر عالی است. و من به ویژه از بابت گفت‌وگوهای بسیار سازنده‌ای که ما طی یکی دو روز گذشته و با نزدیک‌ترین شرکای‌مان، قدیمی‌ترین هم‌پیمانان‌مان، یعنی فرانسه داشتیم، و کارهایی که برای تعمیق حتی بیشتر این رابطه انجام می‌دهیم، بسیار قدردان هستم.

اما ماتیاس، من واقعا می‌خواهم مراتب سپاس و شادباشم را از بابت برگزاری موفق این جلسه وزیران به شما و همه کسانی که در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند، ابراز کنم. و صِرفِ بودن در یک اتاق با اکثر همکاران‌مان و دیدار دوباره چهره به چهره، یا هنوز هم گاه و بیگاه ماسک به ماسک، اتفاق بسیار خوبی بود. همچنین ریاست هیأت ایالات متحده نیز مایه افتخار بود. این [هیأت] شامل مقامات ارشد از سراسر دولت، از جمله فرستاده ویژه ما در امور اقلیمی، نماینده تجاری ایالات متحده، رئیس شورای مشاوران اقتصادی، معاون وزیر امور خارجه در زمینه رشد اقتصادی، انرژی، و محیط زیست بود. همه ما به این دلیل به پاریس آمدیم که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی عرصه‌ای ارزشمند برای به انجام رساندن کارهای مهم به نمایندگی از اقتصادهای ما و به نمایندگی از مردم ما است.

وضعیت در ۶۰ سال گذشته چنین بوده است. اما من فکر می‌کنم همان‌گونه که ما طی یکی دو روز گذشته شاهد بوده‌ایم، شاید بتوان گفت که این امر اکنون و در آینده به مراتب بیشتر مصداق پیدا می‌کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از ۶۰ سال پیش، ‌یعنی از زمان تأسیس خود، تاکنون به مؤسسه‌ای تبدیل شده است که نگاه رو به جلو دارد و دموکراسی‌های بازارمحور پیشگام جهان در [این سازمان] گرد هم می‌آیند تا چالش‌های فوری جهانی را شناسایی کنند، بهترین روش‌ها را با هم به اشتراک بگذارند، تحقیق را رو به جلو ببرند، به سیاست‌گذاری‌ها آگاهی بخشند، و نسبت به ارزش‌های مشترک – که شالوده همه کارهایی که انجام می‌دهیم است – تجدید عهد کنند. ما امسال نیز این سنت را با تمرکز بر آینده‌ای سبز و فراگیر ادامه دادیم.

و این در واقع سه مورد از مهم‌ترین چالش‌هایی را که کشورهای ما امروز با آنها رو‌به‌رو هستند، به هم مرتبط می‌کند: ارتقاء واکنش ما به بحران آب و هوایی، شکل دادن اقتصاد جهانی به شکلی پایدار، و رسیدگی به نابرابری‌های ریشه‌داری که دموکراسی‌ها و اقتصادهای ما را عقب نگه داشته‌اند. طی دو روز گذشته کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی راهبردهایی را برای سرمایه‌گذاری در آینده‌ای سبز و حرکت به سوی یک اقتصاد «صفر خالص» تا سال ۲۰۵۰، به اشتراک گذاشتند. ما توافق کردیم که بحران اقلیم باید در صدر دستور کار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باقی بماند، و باقی خواهد ماند. در شرایطی که ما خواستار بازسازی آسیب‌های وارده در نتیجه همه‌گیری کووید-۱۹ و بازسازی بهتر پس از آن هستیم، همکاری و تحلیل سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌هایی که این سازمان ارائه می‌کند امری حیاتی است.

ما همچنین بر حداقل نرخ مالیات جهانی شرکت‌ها تمرکز کردیم و این موضوعی است که بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، از جمله ایالات متحده، از آن پشتیبانی می‌کند. این به ما کمک خواهد کرد که از رقابتی برای رسیدن به قعر – رقابتی محتوم به شکست که طی آن کشورهای ما نرخ‌های مالیاتی شرکت‌هایشان را کاهش می‌دهند تا دیگران نیز در واکنش نرخ‌های خودشان را پایین بیاورند – پرهیز کنیم. این رقابتی است که دهه‌ها ادامه داشته و هیچ کشوری برنده نشده است. یک رویکرد مشترک در زمینه اخذ مالیات زمین بازی [شرایط] را برای کارکنان و کسب‌وکارها مسطح [منصفانه] می‌کند، عدالت بیشتر درون و میان کشورهایمان را تقویت می‌کند، و بنیاد نیرومندی را برای کشورهای سراسر جهان به منظور تأمین مالی موضوعاتی که برای زندگی شهروندان‌شان حیاتی هستند، به وجود می‌آورد. تاکنون نزدیک به ۱۴۰ کشور که بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهند، با این تلاش موافقت کرده‌اند. بنابر این، اکنون زمان آن است که از این فرصت استفاده کنیم و این مهم را به انجام رسانیم.

ما درباره ضرورت آغاز رقابتی رو به پیشرفت در زمینه پروژه‌های زیرساختی باکیفیت در سراسر جهان، به منظور پشتیبانی از پروژه‌های بیشتری که در قبال تغییرات اقلیمی مقاوم، از لحاظ زیست‌ محیطی پایدار، از فساد عاری، و به راستی به نفع جوامع محل اجرای آنها هستند، همسو هستیم. ما اغلب، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، شاهد برخی پروژه‌های زیرساختی هستیم که به این شیوه اجرا نشده‌اند. آنها با استفاده از کارگر وارداتی ساخته می‌شوند، جوامع محلی را زیر پا له می‌کنند، و کشورها را زیر بار بدهی می‌برند. ما از طریق اجرای پروژه‌هایی مانند «شبکه نقطه آبی» – که یک طرح ایالات متحده، ‌ژاپن، ‌و استرالیا با همکاری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و «جهان را بهتر بازسازی کنیم» است – از رویکرد متفاوتی حمایت خواهیم کرد.

در رابطه با مسئله اصلی اقتصاد آینده ما به اتفاق بر این باور هستیم که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید یک مجمع بین‌المللی اصلی برای توسعه مقررات مسیری باشد که ضمن هدایت استفاده از فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و امنیت سایبری، به تقویت امنیت زنجیره تأمین، که برای همه کشورهای ما بسیار حیاتی است، کمک خواهد کرد.

ما همچنین درباره راهبردهایی برای چگونگی پر کردن شکاف دیجیتالی جنسیتی به منظور حصول اطمینان از این که زنان و دختران می‌توانند به طور کامل در اقتصاد دیجیتالی مشارکت کنند، گفت‌وگو کردیم. اگر اقتصاد دیجیتالی زنان و دختران را به طور کامل دربر نگیرد، ما به یک اقتصاد جهانی نیرومند، عادلانه، و مقاوم دست نخواهیم یافت. همین امر درباره دگرباشان، اقلیت‌های نژادی و قومی، و هر کس دیگری که از مشارکت کامل در اقتصاد جهانی محروم شده است، صدق می‌کند. و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فعالیتی حیاتی را در همه عرصه‌ها به انجام می‌رساند.

همان‌گونه که گفتم، ما در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه یک تعهد متحد هستیم و آن ارزش‌های مشترکی است که همه پیشرفت ما طی ۶۰ سال گذشته را میسر کرده است. دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر از جمله برابری جنسیتی، و اقتصادهای بازار آزاد باز، فراگیر، و شفاف. این همان چیزی است که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را متمایز می‌کند و این امر به ویژه امروز، در زمانی که این اصول توسط دولت‌های اقتدارگرا – دولت‌هایی که می‌گویند الگوی آنها بهتر از برآورده کردن نیازهای اساسی مردم است – به چالش کشیده شده، بسیار مهم است. ما اکنون باید بیش از هر زمان دیگر ثابت کنیم که رویکرد ما می‌تواند زندگی مردم ما و مردم سراسر جهان را بهبود بخشد.

ما اکنون بیانیه چشم‌انداز شصتمین سالگرد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تصویب کردیم. این بیانیه بار دیگر تعهد ما نسبت به آن آرمان‌ها، و مهم‌تر از آن عملی شدن آنها، را تأیید می‌کند. چرا که در نهایت هدف از تمام این کارها همان است. [هدف] عملی کردن آرمان‌هایی است که ما را به هم نزدیک می‌کنند. من اطمینان دارم که آنها در ۶۰ سال آینده و فراتر از آن به هدایت ما ادامه خواهند داد.

بنابراین، ماتیاس، باز هم از شما سپاسگزارم. حضور در این‌جا و در کنار شما عالی بوده است. اما من به ویژه قدردان رهبری شما، نه فقط در چند روز گذشته، بلکه از زمانی که با یک دستور کار بسیار بسیار مهم و رو به جلو مسئول این کار بوده‌اید، هستم. و از همه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بابت این کنفرانس وزیران ثمربخش، و به باور من اصولی، سپاسگزاری می‌کنم. با سپاس فراوان.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-oecd-secretary-general-mathias-cormann-at-a-joint-press-availability/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future