An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱ ژوئیه ۲۰۲۱
اظهارات مطبوعاتی

وزیر خارجه بلینکن: عصر همگی به خیر. مایه خرسندی است که به همکارم، وزیر خارجه مهرالدین که از تاجیکستان به این‌جا آمده است، خوشامد می‌گویم. ما از این که توانسته‌ایم رایزنی‌های سالانه دو جانبه خود را از سر بگیریم بسیار بسیار خرسندیم. این چیزی است که طی چند سال گذشته به تعویق افتاده بود. ما کارهای بسیار زیادی داریم که باید در رابطه با یک مجموعه مسائل بسیار مهم که کشورهای‌مان را به یکدیگر نزدیک می‌کنند، انجام دهیم و این شامل امنیت، مسائل اقتصادی، توسعه، و دموکراسی می‌شود. آقای وزیر، از این که این‌جا در حضور شما و تیم‌تان هستم، بسیار بسیار خوشحالم. آقای وزیر با تعداد زیادی از همکاران‌مان در سطح دولت، از جمله وزیر دفاع آستن، برنامه بسیار شلوغی دارند و من می‌دانم و امیدوارم که ما کارهای خوب و مثبتی را انجام دهیم. بنا بر این، از این که این‌جا هستید، بسیار سپاسگزارم.

وزیر خارجه مهرالدین: از شما بسیار سپاسگزارم. من بسیار خوشحالم که این‌جا هستم. البته ما طی این روزها مسائل دوجانبه و مسلما مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بحث قرار خواهیم داد. ما همچنین قالب همکاری بسیار خوبی را در زمینه مسائل منطقه‌ای، سی۵+۱–

وزیر خارجه بلینکن: بله.

وزیر خارجه مهرالدین: و مهم‌ترین مسئله افغانستان است. و در رابطه با این موضوعات و نیز مبارزه با تروریسم، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر، و دیگر مسائل مهم منطقه‌ای، ایالات متحده یک شریک واقعا قابل اعتماد است. و من امیدوارم که امروز و فردا ما بار دیگر همه این موضوعات را مد نظر قرار دهیم. و سال آینده ما سی‌امین سالگرد روابط دیپلماتیک دوجانبه میان کشورهای‌مان را جشن خواهیم گرفت. و ما همه تلاش‌مان را برای تقویت همکاری دوجانبه‌مان با این شریک قابل اعتمادمان، یعنی ایالات متحده، انجام خواهیم داد. با سپاس از شما.

وزیر خارجه بلینکن: از شما بسیار سپاسگزارم. سپاس از همه شما.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-tajikistan-foreign-minister-sirojiddin-muhriddin-before-their-meeting/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future