An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۲۰ آوریل ۲۰۲۲

جنگ بی‌دلیل و بدون‌توجیه رئیس‌جمهوری پوتین علیه اوکراین، که با همدستی رژیم لوکاشنکا انجام شده است، همچنان رنج بیهوده‌ای را به بار می‌آورد و جان هزاران غیرنظامی را می‌گیرد. جهان در تصاویر شهرهای بوچا، ایرپین، و هوستومل اوکراین و نیز در شهرک‌ها و شهرهایی مانند ماریوپل که همچنان تحت اشغال یا محاصره هستند، رعب و وحشت این جنگ را مشاهده کرده است.

در نتیجه، ایالات متحده اقدامات بیشتری را برای ارتقای پاسخگویی در رابطه با موارد نقض و تخلف حقوق بشر انجام می‌دهد، این شامل موارد زیر است:

· اقدام برای اعمال محدودیت‌های ویزایی بر ۵۸۷ تن از شهروندان روسیه، بر اساس سیاست جدیدی که بنا بر بخش ۲۱۲ (سی)(۳)(ای) قانون مهاجرت و تابعیت در ۱۵ مارس اعلام شد. این سیاست مقامات دولت روسیه را که در سرکوب مخالفان در روسیه و خارج از آن کشور دست داشته‌اند، شامل می‌شود. اقدام امروز اعضای دوما را که در سرکوب رسانه‌های مستقل مشارکت کرده‌اند، دربر می‌گیرد. اعضای خانواده‌های کسانی که مشمول این سیاست هستند نیز واجد شرایط دریافت ویزا نخواهند بود.

· تعیین سه مقام روسی به نام‌های حسین مرلوویچ خوتایف، نورید دنیلبکوویچ سلامف، و جبرئیل الخازروویچ آخماتوف، بنا بر بخش ۷۰۳۱ (سی) قانون «تخصیص بودجه وزارت امور خارجه، عملیات خارجی، و برنامه‌های مرتبط ۲۰۲۲.» خوتایف، سلامف، و آخماتوف به دلیل مشارکت‌شان در نقض فاحش حقوق بشر علیه ایوب تیتیف، مدافع حقوق بشر، علناً تعیین شده‌اند.

· اقدام برای اعمال محدودیت‌های ویزایی بر ۴۸ نفر بنا بر سیاست تحت بخش ۲۱۲ (ای)(۳)(سی) قانون مهاجرت و تابعیت. این سیاست در مورد افرادی که گمان می‌رود اقداماتی تهدیدکننده یا ناقض حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی اوکراین انجام داده‌اند، از آن حمایت کرده‌اند، یا فعالانه در آن مشارکت داشته‌اند، اعمال می‌شود. اقدام امروز شامل ده تن از «مقامات» ادعایی به اصطلاح جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک است که گزارش شده است از سال ۲۰۱۴ در موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های غیررسمی در مناطق تحت کنترل روسیه در دونباس دست داشته‌اند.

· اقدام برای اعمال محدودیت ویزایی بر ۱۷ نفر از افراد مسئول تضعیف دموکراسی در بلاروس، از جمله شماری از اتباع بلاروس که در ارعاب، آزار و اذیت، و سرکوب اعتصاب‌کنندگان حامی جنبش دموکراسی‌خواهی و اخراج دانشجویان به دلیل مشارکت در اعتراضات صلح‌آمیز دموکراسی‌خواهی، بر اساس اعلامیه ریاست‌جمهوری شماره ۸۰۱۵ بودند. برخی از این افراد شامل مقامات کارخانه‌ها و دانشگاه‌های تحت مالکیت دولت هستند.

ایالات متحده نسبت به جهانی که در آن حقوق بشر رعایت می‌شود، مدافعان آن سرکوب نمی‌شوند، و ناقضان حقوق بشر پاسخگو خواهند بود، متعهد است. ما از هر ابزاری برای ارتقای پاسخگویی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر و تخلف از قوانین بین‌المللی بشردوستانه در اوکراین استفاده خواهیم کرد. اقدامات امروز افرادی را که در اقدامات سرکوب‌گرانه پوتین و لوکاشنکا مشارکت می‌کنند و کسانی را که در پی تسهیل این اقدامات هستند، پاسخگو می‌کند.

افزون بر این، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (اوفک) نهادها و افرادی را که در تلاش برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و شرکای بین‌المللی آن علیه روسیه هستند، تحریم می‌کند. اوفک بانک تجاری روسی «ترانس‌کپیتال‌بانک» و یک شبکه جهانی متشکل از بیش از ۴۰ فرد و نهاد تحت رهبری کنستانتین مالوفیف، الیگارش روسی تحریم شده توسط ایالات متحده، را – از جمله سازمان‌هایی که مأموریت اصلی آنها هموار کردن مسیر نهادهای روسی برای فرار از تحریم‌ها است – تعیین می‌کند. اوفک همچنین شرکت‌هایی را که در صنعت استخراج ارز مجازی روسیه – صنعتی که بنا بر گزارش‌ها در رده سوم جهان قرار دارد – تحریم کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اقدامات اوفک، بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری را ملاحظه کنید: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0731 

بنا بر بخش ۱(سی)(آی‌آی‌آی)(ای) فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴، وزارت امور خارجه ۱۶ عضو هیأت مدیره بانک «اوتکریتی» به نام‌های کسنیا والنتینوا یودایوا، میخائیل یورویچ الکسیف، آناتولی میخائیلوویچ کاراچینسکی، ولادیمیر ولادیمیروویچ کلیچف، الکسی یوریچ سیمانووسکی، آندری فدوروویچ گولیکوف، النا بوریسوونا تیتووا، میخائیل میخائیلوویچ زادورنوف، دمیتری اولگوویچ لوین، سوتلانا پتروونا املیانووا، تاتیانا گنادونا نسترنکو، ایرینا ولادیمیروونا کرملوا، ویکتور آندریویچ نیکولایف، سرگئی جورجیویچ روسانوف،‌ نادیا ناریما چرکاسووا، و پال اندرو گلدفینچ را به این دلیل که یک رهبر، مقام رسمی، مدیر ارشد اجرایی، یا عضو هیأت مدیره یا اعضای یکی از نهادهایی که اموال و سهم آن در اموال مسدود شده است،‌ هستند یا بوده‌اند، تحریم می‌کند.

ما همچنان به هدف قرار دادن کسانی که در فرار نهادهای تحریم شده روسیه از تحریم‌ها مشارکت کرده و یا آن را تسهیل می‌کنند، ادامه خواهیم داد؛ چرا که آنها در جنگ بی‌رحمانه رئیس‌جمهوری پوتین هم‌دست هستند. ما اطمینان خواهیم یافت که تحریم‌هایی که در هماهنگی تنگاتنگ با شرکای بین‌المللی‌مان اعمال کرده‌ایم، توانایی کرملین برای اعمال قدرت و تامین مالی جنگ تجاوزگرانه‌اش را تضعیف خواهد کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/promoting-accountability-for-human-rights-abuses-in-russia-and-belarus-and-taking-action-against-sanctions-evaders/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future