An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۱۳ مه ۲۰۲۳

ایالات متحده از توافق آتش‌بس امروز برای پایان دادن به درگیری‌ها در اسرائیل و غزه استقبال می‌کند. ما با خانواده‌های غیرنظامیانی که در جریان این خشونت‌ها کشته و زخمی شده‌اند همدردی می‌کنیم.

ایالات متحده نقش حیاتی مصر در میانجیگری این توافق آتش‌بس را، که از تلفات بیشتر غیرنظامیان جلوگیری می‌کند، می‌ستاید. ما همچنین تلاش‌های نیرومندانه قطر برای تنش‌زدایی و پایان دادن به درگری‌ها و همچنین پشتیبانی جامعه بین‌المللی از آتش‌بس را یادآور می‌شویم. تیم ما، با همکاری شرکای‌مان برای پشتیبانی از این تلاش‌ها، به طور خستگی‌ناپذیر فعالیت کرده است.

ایالات متحده بر تعهد خود به امنیت اسرائیل تاکید می‌کند و این امر در پشتیبانی مداوم ما از گنبد آهنین و دیگر سامانه‌های پدافند موشکی اسرائیل بازتاب یافته است. ما به تعامل با شرکای‌مان برای ایجاد آرامش در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه خواهیم داد. ما همچنین به تلاش‌های‌مان برای بهبود کیفیت زندگی فلسطینی‌ها ادامه خواهیم داد و خواستار تحویل سریع سوخت و دیگر تجهیزات حیاتی به غزه هستیم. ایالات متحده بر این باور است که هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینی‌ها شایسته آن هستند که ایمن و امن زندگی کنند و از معیارهای برابر آزادی، رفاه، و دموکراسی برخوردار باشند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/welcoming-ceasefire-agreement-in-israel-and-gaza/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future