An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

مقر سازمان ملل متحد
نیویورک سیتی، نیویورک
۲۴ اکتبر ۲۰۲۳

وزیر بلینکن: جناب آقای رئیس ]شورای امنیت[، از شما برای برگزاری نشست وزیران و برای تشکیل این شورا سپاسگزارم. از هماهنگ کننده ویژه ونزلند، و معاون هماهنگ کننده ویژه هاستینگز، برای توضیحات مهم شما بسیار سپاسگزارم.

آقای دبیر کل، ما از رهبری شما در این زمان بسیار چالش برانگیز، به ویژه در کمک به ارسال کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه سپاسگزاریم.

و به کل اعضای تیم سازمان ملل – شجاعت باورنکردنی، فداکاری آنها – همه کسانی که در  سخت ترین شرایط قابل تصور به خدمت ادامه می دهند، قدردانی و تحسین خود را ابراز می داریم.

من امروز در اینجا حضور پیدا کرده ام زیرا ایالات متحده بر این باور است که سازمان ملل – و به ویژه این شورا – نقش حیاتی در رسیدگی به این بحران بر عهده دارد. ما قطعنامه‌ای را ارائه کرده‌ایم که گام‌های عملی را که می‌توانیم با هم در راستای این هدف برداریم، مشخص می‌کند.

این قطعنامه بر اساس بسیاری از عناصر متنی تدوین شده است که برزیل در هفته گذشته ارائه کرد، و بازخوردهای مهمی که ما از اعضای شورا در روزهای اخیر دریافت کردیم را در بر می گیرد. این قطعنامه همچنین بر نظراتی استوار است که من به طور مستقیم از شرکای خود در سراسر منطقه پس از حمله هولناک حماس در هفتم اکتبر شنیدم – نظراتی که ایالات متحده در آن سهیم است.

اول، همه ما حق و در واقع ضرورت اقدام دولت ها برای دفاع از خود در برابر تروریسم را به رسمیت می شناسیم.

به همین دلیل است که ما باید به صراحت حمله تروریستی وحشیانه حماس علیه اسرائیل را محکوم کنیم – نوزادانی که به گلوله بسته شدند؛ جوانانی که با شادی مورد هدف تیرانداری قرار گرفتند؛ جوانانی که سر بریده شدند؛ خانواده هایی که در لحظات آخر زندگی شان در آغوش یکدیگر زنده به آتش کشیده شدند؛ کودکانی که در مقابل چشمان پدر و مادرشان اعدام شدند؛ و افراد بسیاری که گروگان گرفته شده و به غزه منتقل شدند.

ما باید بپرسیم – و این پرسش باید واقعاً مطرح شود- که ]در واکنش به چنین حملات[ خشم کجاست؟ انزجار کجاست؟ نکوهش کجاست؟ محکومیت صریح این اعمال هولناک کجاست؟

ما باید بر حق هر ملتی برای دفاع از خود و جلوگیری از تکرار چنین وحشتی تأکید کنیم. هیچ یک از اعضای این شورا – هیچ کشوری در کل این نهاد نمی تواند کشتار مردم خود را تحمل کند و تحمل هم نخواهد کرد.

همانطور که این شورا و مجمع عمومی سازمان ملل بارها تأکید کرده اند، هر گونه اقدامات تروریستی غیرقانونی و غیرقابل توجیه است. چنین اقدامات غیرقانونی و غیرقابل توجیه هستند، خواه مردم را در نایروبی یا بالی، در اقصر، استانبول یا بمبئی، در نیویورک یا کیبوتص بئری هدف قرار دهند. چنین اقدامات غیرقانونی و غیرقابل توجیه هستند، چه توسط داعش، بوکوحرام، الشباب، لشکر طیبه و یا توسط حماس انجام گیرند. چنین اقدامات غیرقانونی و غیرقابل توجیه هستند، چه قربانیان به دلیل ایمان، قومیت، ملیت یا هر دلیل دیگری مورد هدف قرار گیرند.

این شورا موظف است کشورهای عضوی که حماس یا هر گروه تروریستی دیگری که چنین اقدامات وحشتناکی را انجام می‌دهند، مسلح، تأمین مالی و آموزش می‌دهند را محکوم کند.

فراموش نکنیم که در میان بیش از ۱٬۴۰۰ نفری که حماس در ۷ اکتبر به قتل رساند، شهروندان بیش از ۳۰ کشور عضو سازمان ملل، از جمله شهروندان بسیاری از اعضای دور همین میز بودند. حداقل ۳۳ نفر از قربانیان شهروندان آمریکایی بودند. هر یک از ما در شکست تروریسم سهم داریم، هر یک از ما مسئولیت داریم.

دوم، همه ما در مورد ضرورت محافظت از غیرنظامیان موافق هستیم.

همانطور که پرزیدنت بایدن از همان ابتدای این بحران به صراحت گفته است، در حالی که اسرائیل حق– در واقع وظیفه دارد از خود دفاع کند، طرزی که این کار را انجام می دهد، مهم است.

ما می دانیم که حماس نماینده مردم فلسطین نیست و غیرنظامیان فلسطینی در قتل عام حماس تقصیری ندارند. غیرنظامیان فلسطینی باید محافظت شوند.

این بدان معناست که حماس باید از استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی اجتناب کند. به سختی می توان به بدگمانی از این بزرگتر فکر کرد.

این بدان معناست که اسرائیل باید تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیرنظامیان انجام دهد. این بدان معناست که غذا، آب، دارو و سایر کمک های ضروری بشردوستانه باید بتواند به غزه و دست مردمی که به آنها نیاز دارند برسد. این بدان معناست که غیرنظامیان باید بتوانند از مسیر آسیب خارج شوند. این بدان معناست که برای این اهداف بشردوستانه باید وقفه هایی در نظر گرفته شود.

ایالات متحده سرسختانه برای واقعی سازی این اصول تلاش کرده است. ما به هماهنگی نزدیک با مصر، اسرائیل و شرکای خود در سراسر منطقه و همچنین با سازمان ملل برای ایجاد مکانیسم‌هایی که کمک‌های بشردوستانه پایدار را به غیرنظامیان غزه بدون سود رساندن به حماس یا هر گروه تروریستی دیگر ممکن می‌سازد، ادامه می‌دهیم. پرزیدنت بایدن یکی از ارشدترین دیپلمات های ما، سفیر دیوید ساترفیلد را به عنوان رهبری تلاش های بشردوستانه ما، که در حال حاضر در میدان انجام می دهد، منصوب کرد.

ایالات متحده به تأمین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه اضافی برای فلسطینیان در غزه و کرانه باختری متعهد گشته است، مبلغی که مجموع کمک‌های ما به مردم فلسطین طی دو سال و نیم گذشته را به بیش از ۱٬۶ میلیارد دلار می رساند و ایالات متحده را به بزرگترین اهداکننده کمک به عنوان یک کشور واحد به مردم فلسطین تبدیل می کند. ما از همه کشورها، به‌ویژه آن‌هایی که بیشترین ظرفیت را برای ارائه کمک دارند، می‌خواهیم تا در پاسخ به درخواست سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت انسانی در غزه به ما بپیوندند.

در کانون تلاش‌های ما برای نجات جان بی‌گناهان در این درگیری و در واقع در هر درگیری، اعتقاد اصلی ما بر این مبنی است که جان همه غیرنظامیان به یک اندازه ارزشمند است. هیچ سلسله مراتبی در مورد حفاظت از جان غیرنظامیان وجود ندارد. یک غیرنظامی صرفنظر از ملیت، قومیت، سن، جنسیت، و مذهب، یک غیرنظامی است.

به همین دلیل است که آمریکا برای جان باختن تک تک افراد بی گناه در این بحران – مردان، زنان، کودکان، سالمندان بی گناه اسرائیلی و فلسطینی، چه مسلمان، یهودی، یا مسیحی و از هر ملیت و مذهب، از جمله حداقل ۳۵ کارمند سازمان ملل، سوگواری می کند. و به همین دلیل ضروری است که ما برای محافظت از همه غیرنظامیان در این درگیری تلاش کنیم تا از مرگ و میر بیشتر جلوگیری کنیم.

ارزشی که ما برای جان غیرنظامیان قائل هستیم، نیروی محرکه تلاش های ما برای تضمین آزادی گروگان هایی است که توسط حماس و سایر گروه های تروریستی در غزه نگهداری می شوند. من، مانند دیگران این فرصت را داشتم که در سفر اخیرم با خانواده های مفقودین و آنهایی که احتمالاً در اسارت حماس هستند، ملاقات کنم. همانطور که می دانید، امروز چند نفر از آنها اینجا در کنار ما هستند. هیچ یک از ما – هیچ یک از ما – نمی‌توانیم کابوسی را که در آن به سر می برند تصور کنیم، چیزی که هیچ خانواده‌ای نباید مجبور به تحمل آن باشد. عزیزان آنها باید فوراً بدون قید و شرط آزاد شوند و همه اعضای این شورا – در واقع، همه اعضای این نهاد باید بر آزادی فوری آنها آنها پافشاری کنند.

ما از قطر، مصر، صلیب سرخ برای کمک به آزادی چهار گروگان حماس سپاسگزاریم. اما هنوز دست کم ۲۰۰ نفر دیگر، شهروندان بسیاری از کشورهای عضو در چنگال حماس هستند. بنابراین مجدداً از همه اعضا در اینجا خواهش می کنم: از صدای خود استفاده کنید، از نفوذ خود استفاده کنید، از اهرم خود برای تضمین آزادی بی قید و شرط و فوری آنها استفاده کنید.

سوم، همه ما مصمم هستیم که از گسترش این درگیری جلوگیری کنیم. این مسئولیت اصلی شورای امنیت – حفظ صلح و امنیت بین المللی است. یک درگیری گسترده تر، نه تنها برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها، بلکه برای مردم سراسر منطقه و در واقع در سراسر جهان ویرانگر خواهد بود. برای این منظور، ما از همه کشورهای عضو می‌خواهیم به هر بازیگر دولتی یا غیردولتی که در نظر دارد جبهه دیگری را در این درگیری علیه اسرائیل باز کند یا شرکای اسرائیل از جمله ایالات متحده را هدف قرار دهد، قاطعانه یک پیام متحد را ارسال کنند: هیزم به آتش نریزید.

اعضای این شورا و به ویژه اعضای دائمی در جلوگیری از گسترش این درگیری مسئولیت ویژه ای بر عهده دارند. من مشتاقانه در انتظار ادامه همکاری با همتای خود از جمهوری خلق چین برای انجام این کار در اواخر این هفته هستم.

برای هیچ کس در این تالار یا در این شورا راز نیست که ایران سال ها از حماس، حزب الله، حوثی ها و سایر گروه هایی که به حملات خود علیه اسرائیل ادامه می دهند، حمایت کرده است. رهبران ایران مرتب تهدید کرده اند که اسرائیل را از روی نقشه جهان محو خواهند کرد. در هفته‌های اخیر، نیروهای نیابتی ایران بارها به پرسنل آمریکایی در عراق و سوریه که مأموریت شان جلوگیری از تجديد حملات داعش است، حمله کرده‌اند.

بنابراین اجازه دهید این را در مقابل این شورا بگویم و اجازه دهید آنچه را که مدام از مجاری دیگر به مقامات ایرانی گفته‌ایم تکرار کنم: ایالات متحده به دنبال درگیری با ایران نیست. ما نمی خواهیم این جنگ گسترش یابد.

اما اگر ایران یا نیروهای نیابتی آن به کارکنان ایالات متحده در هر کجا حمله کنند، اشتباه نکنید: ما از مردم خود دفاع خواهیم کرد، ما از امنیت خود سریع و قاطعانه دفاع خواهیم کرد.

خطاب به همه اعضای این شورا می گویم: اگر شما نیز مانند ایالات متحده می‌خواهید از گسترش این درگیری جلوگیری کنید، به ایران و به نیروهای نیابتی آن به طور آشکار، خصوصی، و به هر طریقی بگویید که در این درگیری جبهه دیگری علیه اسرائیل باز نکنند و به شرکای اسرائیل حمله نکنند.

ما از اعضای این شورا می‌خواهیم یک گام فراتر روند: روشن کنید که اگر ایران یا نیروهای نیابتی‌اش این درگیری را گسترش دهند و غیرنظامیان بیشتری را در معرض خطر قرار دهند، شما آنها را مسئول خواهید دانست. طوری رفتار کنید که گویی امنیت و ثبات کل منطقه و فراتر از آن در خطر است، زیرا همینطور است.

چهارم و سرانجام، در حالی که ما به این بحران فوری رسیدگی می کنیم، همه ما موافقیم که باید تلاش های جمعی خود را برای ایجاد یک راه حل سیاسی پایدار برای درگیری بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها مضاعف کنیم. تنها راه صلح و امنیت پایدار در منطقه، تنها راه خروج از این چرخه وحشتناک خشونت، دو کشور برای دو ملت است.

همانطور که پرزیدنت بایدن از روز اول تأکید کرده است، فلسطینی ها سزاوار برخورداری از امنیت، آزادی، عدالت، کرامت و فرصت های برابر هستند. و فلسطینی ها از حق تعیین سرنوشت و موقعیت خود برخوردارند.

حال، ما در مورد اینکه دستیابی به راه حل دو کشور بسیار دشوار خواهد بود هیچ توهمی نداریم. اما همانطور که پرزیدنت بایدن گفته است، ما نمی توانیم از صلح دست بکشیم. در واقع، دقیقاً در تاریک ترین لحظات، مانند این لحظه است که ما باید برای حفظ یک مسیر جایگزین به سختی مبارزه کنیم تا به مردم نشان دهیم که واقعی ساختن آن و بهبود زندگی آنها به طور ملموس، امکان پذیر و در واقع لازم است.

بسیاری از کشورها در هفته های اخیر حمایت خود از یک راه حل سیاسی پایدار را ابراز کرده اند. پیام امروز ما این است: به ما در ساختن این راه حل کمک کنید. به ما کمک کنید از گسترش جنگی که دستیابی به راه حل دو کشور و صلح و امنیت گسترده تر در منطقه را دشوارتر می کند، جلوگیری کنیم.

اعضای این شورا: ما سر دوراهی ایستاده ایم. دو راه پیش روی ما قرار دارد. تفاوت بین آنها نمی تواند آشکارتر باشد.

یکی، مسیری است که حماس پیش گرفته و ما می دانیم به کجا منتهی می شود: مرگ، ویرانی، رنج، تاریکی.

دیگری، مسیری به سوی صلح فراگیرتر، ثبات بیشتر، فرصت بیشتر، عادی سازی و ادغام بیشتر است – مسیری به سوی ایجاد منطقه ای که مردم در سراسر آن بتوانند در آن زندگی کنند، کار کنند، عبادت کنند، و در کنار هم بیاموزند. مسیری برای برخورداری فلسطینی ها از حق مشروع خود برای تعیین سرنوشت شان و ایجاد یک کشور.

هیچ چیز برای حماس پیروزی بزرگتر از این نخواهد بود که وحشیگری آن ما را به سوی تروریسم و هیچ انگاری سوق دهد. ما نباید چنین اجازه ای به حماس دهیم. نباید بگذاریم حماس مسیر ما را انتخاب کند.

ایالات متحده آماده است با هر کسی که می خواهد آینده ای آرام تر و امن تر برای منطقه بسازد – آینده ای که مردم منطقه آرزوی آن را دارند و شایسته آن هستند، همکاری کند. متشکرم جناب آقای رئیس.


مشاهده محتوای اصلی: Secretary Antony J. Blinken At the UN Security Council Ministerial Meeting on the Situation in the Middle East – United States Department of State

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future