An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۶ مارس ۲۰۲۱
کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده
اظهارات

آقای دبیر کل، آقای رئیس کمیسیون، خانم مدیر اجرایی، وزیران برجسته، ‌عالی‌جنابان، اعضای جامعه مدنی – سخنرانی در این کمیسیون محترم، مایه افتخار است.

این کمیسیون از سال ۱۹۴۷ واقعیت‌هایی را که زنان با آنها رو‌به‌رو بوده‌اند ثبت کرده، معیارهای جهانی حقوق زنان را شکل داده، و از برابری جنسیتی پشتیبانی کرده است.

این کار امروز نیز به اندازه همان زمانی که آغاز شد، فوریت دارد.

به نمایندگی از ایالات متحده، از شما سپاسگزارم.

امسال ما باید هنگام در نظر گرفتن وضعیت زنان، به ویژه در زمینه مشارکت زنان در تصمیم‌گیری، وضعیت دموکراسی را نیز مد نظر قرار دهیم.

دموکراسی، زمانی که در بهترین شرایط خود قرار داشته باشد، از حقوق بشر محافظت می‌کند، کرامت انسانی را ارتقاء می‌بخشد، و از حاکمیت قانون پشتیبانی می‌کند.

[دموکراسی] ابزاری برای ایجاد صلح و رفاه مشترک است. [دموکراسی] باید اطمینان حاصل کند که هر شهروندی – فارغ از جنسیتش – از صدایی برابر برخوردار است.

و از انتخابات آزاد و منصفانه که به خواست مردم احترام می‌گذارد [برخوردار است.]

هم‌زمان، دموکراسی مستلزم هوشیاری مداوم و بهبودی بی‌وقفه است.

این یک کار در دست اجرا است.

و امروز ما می‌دانیم که دموکراسی به شکل فزاینده‌ای زیر فشار شدید قرار گرفته است.

ما برای ۱۵ سال پیاپی شاهد کاهش نگران‌کننده میزان آزادی در سراسر جهان بوده‌ایم.

در واقع، کارشناسان بر این باورند که سال گذشته بدترین سال ثبت شده از لحاظ وخیم شدن وضعیت دموکراسی و آزادی در جهان بود.

از این رو، حتی در شرایطی که با یک بحران بهداشت جهانی و یک بحران اقتصادی روبه‌رو هستیم، تداوم یافتن دفاع ما از دموکراسی امری حیاتی است.

به همین منظور ایالات متحده در حال نیرومندتر کردن تعامل‌مان با سازمان ملل متحد و نظام چندجانبه گسترده‌تر است.

ما همچنین بار دیگر به شورای حقوق بشر می‌پیوندیم.

چرا که ما می‌دانیم وضعیت دموکراسی به تعهد جمعی ما نسبت به ارزش‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است، بستگی دارد.

جایگاه دموکراسی نیز اساساً به توانمندسازی زنان وابسته است.

نه تنها به این دلیل که حذف زنان از تصمیم‌گیری نشانه‌ای از یک دموکراسی ناقص است، بلکه از این جهت که مشارکت زنان دموکراسی را تقویت می‌کند.

و این در همه جا صدق می‌کند.

من وقتی به سراسر جهان نگاه می‌کنم از پیشرفتی که در حال رقم خوردن است، الهام می‌گیرم.

و من با افتخار گزارش می‌دهم، در حالی که ایالات متحده هنوز باید کارهایی را انجام دهد، اما ما نیز در حال پیشرفت در این زمینه هستیم – و زنان هر روز دموکراسی ما را نیرومندتر می‌کنند.

در تمام انتخابات‌‌های ریاست جمهوری ۵۶ سال گذشته در ایالات متحده همواره شمار زنان رأی‌دهنده بیشتر از مردان بوده است.

زنان بیش از هر زمان دیگری در کنگره ایالات متحده مشغول به کار هستند.

اکنون نسبت به هر زمان دیگر زنان بیشتری نان‌آور خانواده‌هایشان هستند.

و همین هفته گذشته، رئیس‌جمهوری دو زن را برای تصدی سکان هدایت دو فرماندهی رزمی از مجموع ۱۱ فرماندهی رزمی‌مان معرفی کرد.

زنان در ایالات متحده دولت‌های محلی، ایالتی، و ملی ما را رهبری می‌کنند، در رابطه با امنیت ملی ما تصمیم‌های مهم می‌گیرند، و رشد عمده‌ای را در اقتصاد ما رقم می‌زنند.

این‌ها نشانه‌های پیشرفت است. این‌ها نشانه‌های قدرت است.

اما دوستان، ما نمی‌توانیم این پیشرفت را به عنوان امری قطعی تلقی کنیم.

به ویژه اکنون.

کووید-۱۹ امنیت اقتصادی، امنیت جسمی، و تندرستی زنان را در همه جا تهدید می‌کند.

در شرایطی که زنان برای به دست آوردن مراقبت‌های بهداشتی مورد نیازشان تقلا می‌کنند، به نظر می‌رسد که این همه‌گیری در حال معکوس کردن دستاوردهای جهانی ما در عرصه‌های مبارزه با اچ‌آی‌وی/ایدز، سل، مالاریا، سوءتغذیه، و مرگ‌و‌میر مادران و کودکان است.

به همین خاطر است که ایالات متحده در نخستین روز روی کار آمدن دولت ما بار دیگر به عنوان یک کشور عضو و یک رهبر به تعامل با سازمان بهداشت جهانی پرداخت.

و ما در حال احیاء مشارکت‌مان با «زنان سازمان ملل متحد» هستیم تا به توانمندسازی زنان در سراسر جهان کمک کنیم.

حقیقت این است:

وقتی زنان در به دست آوردن مراقبت‌های بهداشتی باکیفیت با موانعی رو‌به‌رو می‌شوند…

وقتی زنان با ناامنی غذایی مواجه می‌شوند…

وقتی احتمال زیادی وجود دارد که زنان ناگزیر در فقر زندگی کنند و از این رو به شکلی نامتناسب تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گیرند…

وقتی آنها در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت آسیب‌پذیرتر هستند و از این رو، درگیری‌ها به طرز نامتناسبی بر آنها تأثیر می‌گذارد…

خوب، مشارکت کامل زنان در تصمیم‌گیری دشوارتر است.

و این به نوبه خود پیشرفت دموکراسی‌ها را به مراتب دشوارتر می‌کند.

النور روزولت، که اعلامیه جهانی حقوق بشر را شکل داد، گفته است: «بدون برابری، هیچ دموکراسی نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

به عبارت دیگر، وضعیت زنان، وضعیت دموکراسی است.

ما در ایالات متحده به سهم خودمان برای بهبود بخشیدن به هر دو تلاش خواهیم کرد.

ما متعهد هستیم که از ارزش‌های دموکراتیک نهفته در این اعلامیه پاسداری کنیم.

و ما قاطعانه بر این باوریم که وقتی در جهان به اتفاق هم کار کنیم، می‌توانیم به چشم‌اندازی که درون آن [اعلامیه] وجود دارد، دست یابیم.

ما مشتاقانه چشم به راه مشارکت با همه شما در روزها و سال‌های پیش رو هستیم.

از شما سپاسگزارم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/03/16/pre-taped-remarks-by-vice-president-kamala-harris-as-delivered-to-the-commission-on-the-status-of-women/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future