An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد
دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی
مطابق سخنرانی انجام شده
۳۱ مارس ۲۰۲۲

دبیر کل، از شما برای برگزاری این کنفرانس مهم سپاسگزارم. و سپاس از آلمان، قطر، و بریتانیا برای میزبانی آن.

ما همین حالا درباره نیازهای عظیم و شدیدی که همچنان فراروی مردم افغانستان قرار دارد، مطالبی را شنیدیم. به همین منظور، ایالات متحده امروز تخصیص نزدیک به ۲۰۴ میلیون دلار دیگر را در قالب تأمین مالی کمک‌های بشردوستانه جدید برای سازمان ملل متحد و شرکای غیردولتی مان به منظور ارسال در افغانستان و حمایت از افغان‌ها در منطقه اعلام می‌کند.

این کمک بشردوستانه، مانند همه کمک‌های ایالات متحده، مستقیماً برای سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل متحد فرستاده می‌شوند. طالبان کمک مالی بشردوستانه ما را کنترل نخواهند کرد. بلکه این کمک، طرح واکنش پناهجویان منطقه‌ای سازمان ملل متحد را تقویت خواهد کرد. این طرح از کشورهایی که سخاوتمندانه میزبان افغانستانی‌ها – از جمله پناهجویان تازه وارد و افغانستانی‌های خواستار محافظت بین‌المللی – هستند، پشتیبانی می‌کند. این طرح همچنین از کمک‌های مستقیم به بیش از ۲۲ میلیون نفر در افغانستان که با ناامنی غذایی شدید رو‌به‌رو هستند، حمایت می‌کند. این رقم بیش از نیمی از کل جمعیت است و به همین دلیل است که همه ما باید فراتر از این کنفرانس، منابعی را برای کمک‌های بشردوستانه، اهدا و ارائه کنیم.

مردم افغانستان از حمایت بی‌چون و چرای ما برخوردار هستند. اما جاه‌طلبی طالبان برای ارتقاء روابطشان با جامعه بین‌المللی به رفتار آن گروه بستگی دارد. تصمیم اخیر طالبان برای ممنوع کردن تحصیل دختران در مقطع متوسطه پس از کلاس ششم توجیه‌ناپذیر است. وقتی چهره این دختران و زنان جوان از سراسر افغانستان را می‌بینیم که با شنیدن این خبر مجبورند کلاس‌هایشان را ترک کنند و گریه امان‌شان را بریده، غیرممکن است که به شدت خشمگین نشویم. من مطمئن هستم که برای بسیاری، چشم‌انداز این که بار دیگر از ورود به کلاس‌هایشان منع شوند، به مثابه پایان رویاهایشان است. این تصمیم باید لغو شود. تحصیل یک حق انسانی است، و صراحتاً برای بهبود و ثبات اقتصادی افغانستان – همان اهدافی که ما امیدواریم از طریق تعهد بشردوستانه امروزمان به پیش ببریم – امری ضروری است. تا زمانی که نیمی از جمعیت از مشارکت در زندگی مدنی و اقتصادی بازداشته شوند، هیچ جامعه‌ای موفق نخواهد شد.

در همین حال، ما از فعالیت شرکای‌مان در سازمان ملل متحد و جامعه مدنی که برای برطرف کردن نیاز شدید در افغانستان تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنیم. فعالیت نجات‌بخش شما مانند همیشه ضروری است و این وظیفه ما است که مطمئن شویم شما از بودجه و دسترسی لازم برای ادامه راه با تمام قدرت برخوردار هستید.

از شما سپاسگزارم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://usun.usmission.gov/remarks-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-announcing-nearly-204-million-in-new-assistance-supporting-the-humanitarian-response-in-afghanistan/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future