An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده 
واشنگتن دی.سی 
اظهارات ویدیویی 
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ 

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده: یک سال پیش، یک بانوی جوان ایرانی به نام مهسا «ژینا» امینی در حین بازداشت به اصطلاح «پلیس امنیت اخلاقی» رژیم جان باخت. او به اتهام چیزی که در وهله اول نمی بایست جرم باشد، دستگیر شده بود: حجابش را خیلی آزاد پوشیده بود. 

با پخش خبر مرگ او، یک جنبش سراسری نیز به رهبری زنان و جوانان ایرانی با فراخوان «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد. 

در پاسخ، دولت ایران به طرز وحشیانه ای این اعتراضات مسالمت آمیز را سرکوب کرد. صد ها تظاهر کننده، از جمله کودکان را کشتند. هزاران نفر دیگر را دستگیر کردند. زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و مرتکب خشونت بر اساس جنسیت شدند. محاکمه های ساختگی و اعدام های شتابزده انجام دادند. 

ایالات متحده به همراه سایر کشورهای جهان، از مردم ایران در راه رسیدن به عدالت، مسئولیت پذیری، و احترام به حقوق انسانی آنها، در طی اعتراضات و در طول سال گذشته حمایت کرده است. زمانی که رژیم ایران دسترسی به اینترنت را محدود کرد، ما با ارائه فناوری هایی در جهت دسترسی مردم به اینترنت اقدام کردیم تا بتوانند اطلاعات را به اشتراک بگذارند و از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند. ما از طریق سازمان ملل متحد به ایجاد یک هیئت مستقل و حقیقت یاب کمک کردیم. ما همچنین بیش از ۷۰ مقام و سازمان هایی که در سرکوب شرکت داشتند را مورد تحریم قرار داده ایم. امروز، ما تحریم های جدیدی را علیه ۲۹ فرد و نهاد دیگر در ارتباط با نقض حقوق بشر رژیم ایران اعلام میکنیم. 

ایالات متحده به حمایت از ایرانیان و همه افرادی که از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود دفاع می کنند، ادامه خواهد داد. 

و امروز، ما با مردم از سراسر جهان در گرامیداشت یاد و خاطره مهسا امینی و دیگر کشته شدگان همراه می شویم. 

همانطور که بر روی قبر خانم امینی حکاکی شده، «نامت یک رمز میشود» در واقع این اتفاق افتاده است. و همیشه یادآور شجاعت مردم ایران خواهد بود. 


مشاهده محتوای اصلی: Secretary Antony J. Blinken Video Remarks on the Anniversary of Mahsa “Zhina” Amini’s Death – United States Department of State 

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future