An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
پخش شده در ۲۳ اوت ۲۰۲۳
کی‌یف، اوکراین
اظهارات ویدیویی
۲۳ اوت ۲۰۲۳

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده: درود بر همگی. رئیس جمهوری زلنسکی، از شما سپاسگزارم که ما را برای شرکت در سومین همایش پلتفرم کریمه گرد هم آوردید.

ما در هجدهمین ماه جنگ تمام‌عیار و وحشیانه روسیه علیه اوکراین با هم دیدار می‌کنیم. مردم اوکراین ۱۸ ماه است که تهاجم دائمی را علیه جان خود و آینده کشورشان تحمل کرده‌اند. آنها شاهد ویرانی خانه‌ ها، مدرسه‌ ها، و نیایشگاه‌ هایشان بوده‌اند و فجایع و تلفات انسانی وحشتناکی را متحمل شده‌‌اند.

مردم اوکراین در همین ۱۸ ماه مقاومت و عزم فوق‌العاده‌ای را از خود به نمایش گذاشته اند. دولت‌ها و مردم در سراسر جهان – که ایالات متحده نیز با افتخار در میان آنها است – در دفاع از اصول منشور ملل متحد، یعنی حاکمیت ملی، استقلال، و تمامیت ارضی برای پشتیبانی از اوکراین دست به دست هم داده اند.

تجاوز روسیه به اوکراین با حمله پوتین، رئیس جمهوری روسیه به کریمه در ۲۰۱۴ و تلاش برای ترسیم مجدد مرزهای اوکراین با توسل به زور آغاز شد. روسیه این شبه جزیره را نظامی کرد، پارلمان را به تصرف خود درآورد، و یک همه‌پرسی ساختگی را به منظور تلاش برای الحاق شرق و جنوب اوکراین در سال گذشته ترتیب داد.

کرملین از آن زمان تاکنون ساکنان کریمه را هدف کارزار توحش و سرکوب قرار داده است. روزنامه‌نگاران، کنشگران، و رهبران مذهبی و سیاسی را بازداشت، شکنجه، و ناپدید کرده است. کرملین رسانه‌های مستقل را از بین برده است، به تبلیغات طرفدار روسیه روی آورده است تا همسایه را در برابر همسایه قرار دهد و تلاش کرده است که کودکان اوکراینی را در اردوگاه‌های به اصطلاح تابستانی کریمه به افراد نظامی تبدیل کند.

مسکو همچنان به هدف قرار دادن تاتارهای کریمه ادامه می‌دهد و این اقدام را با یورش بردن به مسجدها و خانه‌ها، جرم‌انگاری گروه‌های مسالمت‌جو، حبس کنشگران مدنی در بازداشتگاه های روسیه، و سربازگیری از میان پیر و جوان برای جنگ با سرزمین خودشان به انجام می‌رساند.

کریمه متعلق به اوکراین است. ما تلاش غیرقانونی روسیه برای این الحاق غیرقانونی را به رسمیت نمی‌شناسیم و نخواهیم شناخت.

جامعه بین‌المللی به منظور پشتیبانی از بازگرداندن تسلط اوکراین بر سراسر قلمرو خود از جمله کریمه، برای روشن کردن تعدی‌های روسیه در کریمه، برای مقابله با تهدید‌های امنیتی و آسیب‌های اقتصادی ناشی از تهاجم و اشغال روسیه، و برای درخواست آزادی همه زندانیان سیاسی که در روسیه نگهداری می‌شوند، به همکاری از طریق پلتفرم کریمه ادامه خواهد داد.

نریمان ژلیال، معاون تاتار مجلس کریمه که پس از شرکت در اولین همایش پلتفرم کریمه به ‍۱۷ سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد، از جمله این زندانیان است.

ما همراه با کشورهای سراسر جهان، به تلاش‌مان برای ایجاد صلح عادلانه و پایدار ادامه خواهیم داد؛ صلحی که از اصولی که در بطن منشور سازمان ملل متحد قرار دارد محافظت می کند.

فردا روز استقلال اوکراین است. روز قدرت و غرور که ۳۲ سال پیش توسط رادا اعلام گشت. اوکراینی‌ها در همه مناطق این را تأیید کردند، و من آن را بازگو می‌کنم: “قلمرو اوکراین تجزیه‌ناپذیر و مصون از تعرض است.”

این همان اصلی است که امروز ما را گرد هم آورده است. و این همان چیزی است که ما با هم از آن دفاع خواهیم کرد.

از شما سپاسگزارم. اسلاوا اوکرایینی.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-video-remarks-at-the-crimea-platform-summit/

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future