An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
واشنگتن دی سی
۱۹ می ۲۰۲۱

گزیده هایی از

آکادمی گارد ساحلی ایالات متحده
نیولندن، کنتیکت

۱۱:۴۶ صبح به وقت شرق آمریکا

رئیس جمهوری: آقای وزیر، متشکرم. سلام به آکادمی گارد ساحلی.

* * * *

جهان در حال تغییر است. ما در یک نقطه عطف قابل توجه در تاریخ جهان قرار داریم. کشور ما – ایالات متحده آمریکا همیشه قادر بوده در دوران تغییر و تحولات بزرگ آینده را ترسیم کند. ما توانسته ایم دائم خود را از نو بسازیم. و بارها و بارها ثابت کرده ایم که هیچ کاری نیست که ما به عنوان مردم یک کشور، با هم نتوانیم انجام دهیم. واقعاً می گویم، هیچ کاری.

و اکنون، در حالیکه با چالش های جهانی فزاینده و تهدیدات ترکیبی که فراتر از مرزهای ما می روند روبرو هستیم، این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ما باید با این چالش ها در خشکی و دریا و در هر کجا که هستند، مقابله کنیم. و گارد ساحلی در این زمینه برتری دارد.

واکنش به بیماری همه گیر لزوماً مأموریت گارد ساحلی محسوب نمی شد تا اینکه طی کووید-۱۹ بیش از ۲۵۰ هزار مسافر در کشتی های گردشی برای بازگشت به ساحل در ایمنی به آن نیاز پیدا کردند.

اکنون ما به وضوح می بینیم که متوقف کردن این همه گیری و بهبود توانایی مان در پیشگیری و واکنش به بیماری همه گیری بعدی تا چه حد برای امنیت ملی ما مهم است. به همین دلیل ۵۰۰ ذخیره گارد ساحلی در حمایت از سازمان مدیریت بحران فدرال و دیگر اقدامات واکسیناسیون به سرتاسر کشور اعزام شده اند.

واکنش به بلایا مدت ها بخشی از مأموریت گارد ساحلی بوده است. اما با سرعت گرفتن تغییرات اقلیمی، شاهد وقوع طوفان های مکرر و شدیدتری هستیم که مستلزم اقدام و امدادرسانی شما می باشند.

سال گذشته فعال ترین فصل طوفان های ثبت شده بود – ۳۰ طوفان نام گرفته – و گارد ساحلی همیشه، حتی در اوج بیماری همه گیر برای امدادرسانی در صحنه حاضر بود.

اما شما همچنین در واکنش به آتش سوزی ها در غرب کشور، و سیل ها در قلب کشور نقش داشته اید. و ما اگر در انجام اقدامات فوری و بلندپروازانه در زمینه اقلیم ناکام بمانیم، وضعیت وخیم تر هم خواهد شد.

چه مصادره محموله های غیرقانونی مواد مخدر در دریا قبل از ورود آنها به ایالات متحده باشد و چه محافظت از محیط زیست، گارد ساحلی همیشه تعریف گسترده تری از امنیت ملی ما را به رسمیت شناخته است.

الكساندر همیلتون با ایجاد خدمات گمرکات دریایی، از اولین کسانی بود كه از این اصل كه امنیت اقتصادی به منزله امنیت ملی است، حمایت کرد. اگر این امر در ۱۷۹۰ صحت داشت، در ۲۰۲۱ یک واقعیت محض است.

بهترین راه برای مقابله با طیف وسیعی از تهدیداتی که امروزه با آن مواجه هستیم، سرمایه گذاری در برتری پایدار آمریکا و حصول اطمینان از اقدام از یک موضع قدرت است.

پویایی اقتصادی ما در داخل کشور و توانایی ما در تجارت با جهان برای این موضع قدرت ضروری می باشند. بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در آب هایی که ما را ایمن نگه می دارند، حمل و نقل می شود. و ما به طور فزاینده ای خواهیم دید که مهارت های ما در سطح بین المللی نیز به کار گرفته خواهند شد.

برای چندین دهه، ایالات متحده از امنیت بین المللی دریایی حمایت به عمل آورده است. ما و شرکایمان خطوط دریایی را باز و ایمن نگه داشته ایم. ما قوانین روشنی برای راه های دریایی -رفتار در داخل مرزها، و برای کشورهای دیگر خارج از مرزها ایجاد کرده ایم – تا اطمینان حاصل شود که منابع طبیعی دریا به طور مسالمت آمیز به اشتراک گذاشته می شوند.

و برای دهه ها این قوانین از قدرت اقتصادی جهانی که به همه کشورها منفعت می رساند و به مردم در سراسر جهان کمک می کرد تا پتانسیل اقتصادی خود را توسعه دهند، حمایت می کردند. اما همانطور که می دانید، این قوانین به طور فزاینده ای هم به دلیل پیشرفت سریع فناوری و هم اقدامات اخلال گرانه کشورهایی مانند چین و روسیه به چالش کشیده می شوند. من در اینباره با پرزیدنت شی و پرزیدنت پوتین مستقیماً صحبت کرده ام.

اصول بنیادین و دیرینه دریایی، مانند آزادی دریانوردی، بستر اقتصاد جهانی و امنیت جهانی هستند. وقتی کشورها سعی می کنند سیستم را به بازی بگیرند یا قوانین را به نفع خود تغییر دهند، همه چیز از تعادل خارج می شود. به همین دلیل است که ما مصمم هستیم که مناطق جهان که شاهرگ های تجارت و حمل و نقل دریایی هستند را همچنان در صلح و آرامش نگه داریم – چه در دریای جنوبی چین، خلیج فارس و به طور فزاینده ای در شمالگان.

تضمین جریان آزاد و بی مانع بازرگانی جهانی در سیاست خارجی آمریکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. و این کار بدون نقش فعال ما برای تعیین هنجارهای رفتاری و شکل دادن به آنها طبق ارزش های دموکراتیک و نه ارزش های خودکامگان، اتفاق نخواهد افتاد.

و به همین دلیل است که ما همچنان به حمایت از کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها ادامه خواهیم داد. این کنوانسیون با تشریح بسیاری از اصول کلیدی اطمینان حاصل می کند که آب های سیاره ما توسط هیچ کشور واحدی مورد بهره برداری قرار نمی گیرند، و برای منفعت همه حفظ می شوند. اما اکنون همه این قوانین به چالش کشیده شده اند – همه آنها.

بنابراین در حالیکه ما با شرکای دموکراتیک خود در سراسر جهان برای به روزرسانی قوانین این عصر جدید همکاری می کنیم تا همه ما در حمایت از این قوانین مسئول و پاسخگو باشیم، مأموریت شما جهانی تر و مهمتر خواهد شد. شما در تلاش های ما برای تضمین باز و آزاد ماندن منطقه هند- آرام نقش اساسی ایفا می کنید.

توافق جدید ما پیرامون مشارکت گارد ساحلی با تایوان ما را در موقعیتی قرار خواهد داد تا بتوانیم به تهدیدات مشترک در منطقه بهتر پاسخ دهیم و مأموریت های انسانی و زیست محیطی هماهنگ شده ای را به انجام برسانیم.

مشارکت گارد ساحلی ایالات متحده با کشورهای سراسر منطقه برای پرداختن به مسائلی مانند صید غیرقانونی، گزارش نشده، و بی رویه برای تقویت همکاری ها ضروری است. وقتی ناوگان ماهیگیری برای صید منابع دریایی بدون رعایت قوانین بین المللی یا در نظر گرفتن مناطق ویژه اقتصادی هزاران مایل در آب های دور سفر می کنند، به همه آسیب وارد می شود.

به همین دلیل ما در تابستان گذشته برای همکاری با اکوادور جهت مختل کردن عملیات و جلوگیری از فعالیت کشتی های ماهیگیری چینی در نزدیکی جزایر گالاپاگوس، کاتر برتولف گارد ساحلی ایالات متحده را به منطقه فرستادیم.

ما از سایر کشورها در سرتاسر منطقه هند- آرام که به دلیل سابقه کاری و مهارت بی نظیر شما مشتاق همکاری با گارد ساحلی ما هستند، درخواست مشارکت دریافت می کنیم.

گارد ساحلی به طور فزاینده عامل اصلی تعامل ما با کشورهای منطقه هند- آرام برای محافظت از جان مردم، محیط زیست و حق حاکمیت در سراسر منطقه خواهد بود.

در خلیج فارس، ما در حال استقرار شش کاتر جدید برای واکنش سریع و به روزرسانی گشت دریایی در جنوب غربی آسیا هستیم. تخصص گارد ساحلی به شرکای ما در منطقه برای اجرای قوانین دریایی و انجام عملیات جستجو و مصادره کمک می کند.

مطمئنم که همه شما تصاویر مربوط به تسلیحات غیرقانونی مصادره شده در دریای عرب که روی عرشه ناو یو اِس اِس مانتری چیده شده اند را دیده اید. گارد ساحلی در توقیف این محموله و جلوگیری از رسیدن این سلاح ها و استفاده از آنها در درگیری های منطقه نقش مهمی ایفا کرد.

مستقر در کنار ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین، شما در هفته های اخیر با آزار و اذیت و تهاجم قایق های تندروی ایران روبرو شدید. و در هفته های اخیر، کاتر مائویی گارد ساحلی ایالات متحده مجبور به شلیک ۳۰ تیر هشدار برای جلوگیری از مانورهای غیر مسئولانه و ناامن در منطقه گشت.

جهان در حال تغییر است. ما بیشتر از گذشته به شما احتیاج داریم.

در شمالگان، گارد ساحلی نماد حضور آمریکا در منطقه است که با عقب نشینی یخ دریاها و باز شدن خطوط دریایی جدید، به سرعت از اهمیت استراتژیک برخوردار شده است. ما، ایالات متحده، کشوری متعلق به شمالگان هستیم و باید رهبری و تعامل، دیپلماسی، و مهارت عملیاتی مان را نشان دهیم.

ما باید همچنان الگوی رفتارهای مسئولانه در دریاها باشیم و از قوانین واضح معاهده های بین المللی که از محیط زیست دست نخورده محافظت می کنند و آن را برای نسل های آینده حفظ می کنند، دفاع کنیم – و البته همانطور که خود می دانید، از امنیت میهن ما نیز محافظت می کنند.

باید اطمینان حاصل کنیم که همه کشورها هنجارها و قواعد بین المللی را رعایت می کنند. بله، ما به یخ شکن های مدرن نیاز داریم، اما به همان اندازه مهم است که شانه به شانه با هم پیمانان و شرکایی که برای ارزش های مشترک ما احترام قائلند بایستیم، از جمله جوامع بومی که حافظ دانش سنتی در مورد آب های شمالگان هستند.

فارغ التحصیلان سال ۲۰۲۱: وقت آن است که بروید و آینده باشید، و آینده را بسازید.

* * * *

۱۲:۱۴ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا


مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/19/remarks-by-president-biden-at-united-states-coast-guard-academys-140th-commencement-exercises/

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده‌ و فقط باید متن اصلی به زبان انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future