An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱

هتل اینترکانتیننتال نیویورک بارکلی
نیویورک، نیویورک

گزیده‌ها

پرزیدنت بایدن: خوب، آقای دبیرکل، در حالی که ما هفته سطح بالای امسال را در سازمان ملل متحد آغاز می‌کنیم، از این که برای ملاقات با من وقت گذاشتید از شما سپاسگزاری می‌کنم. دیدار با کارکنان اصلی شما مایه خوشحالی است. و من می‌ٔخواهم از رهبری مداوم شما در سازمان ملل متحد در دوران همه‌گیری و همچنین پرداختن به مجموعه‌ای از بحران‌ها و چالش‌های جهانی تشکر کنم.

مشارکت نیرومند میان ایالات متحده و سازمان ملل متحد بر بنیاد ارزش‌ها و اصول مشترک استوار است. و در این لحظه آن پیوندها از هر زمان دیگری مهم‌تر است.

آمریکا بازگشته است. ما به سازمان ملل متحد و ارزش آن باور داریم. چرا که مقابله با چالش‌هایی که ما امروز برای پایان دادن به کووید-۱۹ با آن رو‌به‌رو هستیم و نیز مبارزه با بزرگترین تهدیدی که تاکنون علیه بشریت دیده‌ایم – یعنی بحران آب‌وهوایی که در آن به سر می‌بریم – تنها از طریق یک راه حل جهانی امکان‌پذیر است و هیچ کشوری نمی‌تواند – ده کشور هم نمی‌توانند این کار را [بدون مشارکت جهانی] انجام دهند.

و من و دبیرکل به اصول آزادی و کرامت انسانی، که سازمان ملل متحد بر بنیاد آن بنا شده است، به شدت پایبند هستیم.

من منشور [سازمان ملل] را دوباره خواندم. من به یاد می‌آورم – گاهی اوقات ما – نه شما، بلکه ما، یعنی جهان – اصول بنیادین را فراموش می‌کنیم. همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز به همین ترتیب موظف هستند این تعهدات اساسی را و – که همه ما پذیرفته‌ایم، رعایت کنند. بزرگی این وظیفه هم‌اکنون پیش روی تک‌تک ما قرار دارد و واقعی است. اما چشم‌انداز سازمان ملل متحد هرگز از لحاظ بلندپروازی چیزی از قانون اساسی ما کم نداشته است. اما بلندپروازی مهم است.

امروز دولت‌ها به کارشان ادامه می‌دهند تا – باید به اتفاق در سیستمی که بر مبنای یک قانون بین‌المللی ایجاد شده است به کارشان ادامه دهند تا عادلانه رفاه، صلح، و امنیت را برای همه به ارمغان بیاورند. و این امر امروز هم به همان اندازه ۷۶ سال پیش ارزشمند و ضروری است.

بنابراین، من مشتاقانه چشم‌به‌راه سخنرانی فردا در مجمع – چه افتخار بزرگی خواهد بود – و جلسه امروزمان هستم.

از شما برای این فرصت بسیار سپاسگزارم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/09/20/remarks-by-president-biden-and-united-nations-secretary-general-guterres-before-bilateral-meeting/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future