An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۳ فوریه ۲۰۲۱

من در این ماه فوریه، طی ماه تاریخ سیاه‌پوستان، از مردم آمریکا می‌خواهم که تاریخ و دستاوردهای سیاه‌پوستان آمریکایی را گرامی بدارند و درباره قرن‌ها تلاشی که ما را به این دوران حسابرسی، رستگاری، و امید رسانده است، بیاندیشند.

ما هرگز اصول بنیادین این کشور – اصولی که می‌گویند همه مردم برابر آفریده شده‌اند و حق دارند در سراسر زندگی‌شان با آنها برابر رفتار شود – را به طور کامل رعایت نکرده‌ایم. اما در دولت بایدن-هریس ما متعهد به تحقق آن وعده برای همه آمریکایی‌ها هستیم.

من افتخار می‌کنم که ماه تاریخ سیاه‌پوستان را همراه با دولتی که شبیه آمریکا است، جشن می‌گیرم؛ دولتی که بازتاب‌دهنده استعدادها و تنوع کامل مردم آمریکا و منادی بسیاری از نخستین‌ها است. این شامل نخستین معاون رئیس‌جمهوری سیاه‌پوست ایالات متحده و نخستین وزیر دفاع سیاه‌پوست ایالات متحده، و بسیاری از دیگر نخستین‌هایی است که در این کابینه حضور دارند؛ کابینه‌ای که در آن، بیش از هر کابینه دیگری در تاریخ ما، آمریکایی‌های رنگین‌پوست حضور دارند.

مقابله با نابرابری‌های نژادی ژرف و نژادپرستی سیستمی که همچنان کشور ما را گرفتار خود کرده است، باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد. فشاری که یک زانو بر گردن عدالت وارد آورد چشمان میلیون‌ها آمریکایی را گشود، تابستان اعتراض را آغاز کرد، و وجدان این ملت را تکان داد.

شیوع یک همه‌گیری مسیری از ویرانی را در همه جوامع آمریکا به وجود آورده است؛ اما ما شاهد ویرانی بسیار شدیدتر آن در میان سیاهان آمریکایی هستیم؛ همان‌ها که در بحران همه‌گیری و اقتصاد به کام مرگ می‌روند، شغل‌شان را از دست می‌دهند، و کسب‌و‌کارهای‌شان را به میزانی بدون تناسب [با دیگران]، تعطیل می‌کنند.

ما دیدیم که چگونه ائتلاف گسترده‌ای از آمریکایی‌ها از هر نژاد و پیشینه‌ای نام‌نویسی کردند و رای دادند تا این زخم‌ها را التیام بخشند، متحد شوند، و به عنوان یک ملت رو به جلو حرکت کنند. تعداد آنها [رای‌دهندگان] بیش از هر انتخابات دیگر در تاریخ کشورمان بود.

اما همچنین کمتر از یک ماه از حمله گروهی اوباش شورشی – متشکل از افراط گرایان و سفیدبرترپنداران – به ساختمان کنگره، به دموکراسی ما، می‌گذرد؛ حمله‌ای که نقطه پایانی بر چهار سال گذشته و نفرتی بود که از خیابان‌های شارلوتزویل به حرکت درآمد، و این نشان می‌دهد که ما همچنان درگیر نبردی برای روح آمریکا هستیم.

ما باید جدیت هدف و فوریت را وارد کارمان کنیم. به همین دلیل است که ما واکنش‌مان به کووید-۱۹ را در وضعیت جنگی قرار داده‌ایم و همه منابعی را که در اختیار داریم برای مهار کردن همه‌گیری، ارائه کمک اقتصادی به میلیون‌ها آمریکایی که به شدت نیازمند آن هستند، و بازسازی بهتر از هر زمان دیگری در گذشته، بسیج کرده‌ایم.

به همین دلیل است که ما همچنین برای نخستین بار یک رویکرد کل بدنه دولت را برای پیشبرد عدالت و برابری نژادی در سطح دولت‌مان – در عرصه‌‌های بهداشت، آموزش، مسکن، اقتصادمان، دادگستری‌مان، و روند انتخاباتی‌مان – راه‌اندازی کرده‌ایم. ما این کار را نه فقط به دلیل درست بودن آن، بلکه به این دلیل که کاری هوشمندانه است و به نفع همه ما در این کشور خواهد بود، انجام می‌دهیم.

ما این کار را به این دلیل انجام می‌دهیم که تا زمانی که نژادپرستی سیستمی اجازه بقا داشته باشد، روح کشور ما آشفته خواهد بود. این فرساینده است. این ویرانگر است. این پرهزینه است. با بودن نژادپرستی سیستمی، ما نه تنها از لحاظ اخلاقی محروم هستیم، بلکه سعادت، موفقیت، و امنیت ما به عنوان یک کشور نیز کمتر است.

ما باید تغییر کنیم. این کار به زمان نیاز دارد. اما من قاطعانه بر این باورم که این کشور آماده است عدالت و برابری نژادی را به بخشی از کاری که امروز، فردا، و هر روز انجام می‌دهیم، تبدیل کند. من از هم‌میهنان آمریکاییم می‌خواهم تاریخی را که توسط سیاهان آمریکا رقم خورده است گرامی بدارند و به کار خوب و لازم به منظور بی‌نقص کردن اتحاد ما برای همه آمریکایی‌ها ادامه دهند.

از این رو، اکنون من، جوزف آر. بایدن جونیور، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، به موجب اختیاراتی که قانون اساسی و قوانین ایالات متحده به من اعطاء کرده‌اند، بدین‌وسیله فوریه ۲۰۲۱ را به عنوان ماه ملی تاریخ سیاه‌پوستان اعلام می‌کنم. من از مقامات دولتی، آموزگاران، کتابداران، و همه مردم ایالات متحده می‌خواهم که با برگزاری برنامه‌ها، مراسم، و فعالیت‌های شایسته این ماه را گرامی بدارند.

من بدین‌وسیله گواهی می‌دهم که در این سومین روز فوریه سال دو هزار و بیست و یک پروردگار ما و دویست و چهل و پنجمین سال استقلال ایالات متحده آمریکا این را امضاء کردم.

جوزف آر. بایدن جونیور


برای مشاهده محتوای اصلی:  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/03/proclamation-on-national-black-history-month-2021/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future