An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

۲۰ ژانویه ۲۰۲۱.
اقدامات ریاست جمهوری
توسط رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا
اعلامیه

ایالات متحده بر مبنای آزادی و رواداری مذهبی ساخته شده است. این اصلی است که در قانون اساسی ایالات متحده گنجانده شده است. با این وجود، دولت قبل چندین فرمان اجرایی و اعلامیه ریاست جمهوری را صادر کرد که برخی افراد خاص را – نخست، از کشورهای عمدتاً اسلامی و سپس، از کشورهای عمدتاً آفریقایی – از ورود به ایالات متحده منع می‌کردند. آن اقدامات لکه‌ای بر وجدان ملی ما است و با پیشینه طولانی ما در استقبال از پیروان همه ادیان، و حتی آنها که هیچ دینی ندارند، در تضاد است.

این فرمان‌های اجرایی و اعلامیه‌ها، افزون بر این که با ارزش‌های ما در تضاد هستند امنیت ملی ما را نیز تضعیف کرده‌اند. آنها شبکه جهانی ائتلاف‌ها و مشارکت‌های ما را به خطر انداخته‌اند و نوعی بیماری اخلاقی هستند که قدرت ما، به عنوان یک الگو، را در سراسر جهان کمرنگ کرده‌‌اند. آنها همچنین عزیزان را از همدیگر جدا کرده‌اند و به این ترتیب رنجی را تحمیل کرده‌اند که اثر آن سال‌ها ادامه خواهد داشت. آنها کاملاً نادرست هستند.

اشتباه نکنید. هر جا که تهدیدهایی علیه کشور ما وجود داشته باشد، ما آنها را برطرف خواهیم کرد. هر جا که فرصت‌هایی برای تقویت همرسانی اطلاعات با شرکای‌مان وجود داشته باشد، ما آنها را پیگیری خواهیم کرد. و وقتی متقاضیان دریافت روادید خواستار ورود به ایالات متحده می‌شوند، ما یک سیستم بررسی و کنترل دقیق و متناسب با هر فرد را اعمال خواهیم کرد. اما ما از طریق اعمال ممنوعیت‌های تبعیض‌آمیز بر ورود افراد به ایالات متحده، به ارزش‌هایمان پشت نخواهیم کرد.

از این رو، اکنون من، جوزف آر. بایدن جونیور، رئیس جمهوری ایالات متحده، بنا بر اختیاراتی که توسط قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا، ‌از جمله بخش‌های ۲۱۲(اف) و ۲۱۵(اِی) قانون مهاجرت و ملیت، ۸ یو.اس.سی. ۱۱۸۲(اف) و ۱۱۸۵(اِی) به من اعطاء شده است، به این وسیله تشخیص می‌دهم که لغو فرمان اجرایی ۱۳۷۸۰ مورخه ۶ مارس ۲۰۱۷ (محافظت از کشور در برابر ورود تروریست‌های خارجی به ایالات متحده)، اعلامیه ۹۶۴۵ مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ (توانایی‌ها و روندهای بازرسی تقویت شده برای شناسایی تلاش تروریست‌ها یا دیگر تهدیدهای ایمنی عمومی جهت ورود به ایالات متحده)، اعلامیه ۹۷۲۳ مورخه ۱۰ آوریل ۲۰۱۸ (حفظ توانایی‌ها و روندهای بازرسی تقویت شده برای شناسایی تلاش تروریست‌ها یا دیگر تهدیدهای ایمنی عمومی جهت ورود به ایالات متحده)، و اعلامیه ۹۹۸۳ مورخه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ (بهبود بخشیدن به توانایی‌ها و روندهای بازرسی تقویت شده برای شناسایی تلاش تروریست‌ها یا دیگر تهدیدهای ایمنی عمومی جهت ورود به ایالات متحده)، در جهت منافع ایالات متحده است.

بر این اساس، من بدینوسیله اعلام می‌کنم:

بخش. ۱. ابطال‌ها. بدینوسیله فرمان اجرایی ۱۳۷۸۰ و اعلامیه‌های ۹۶۴۵، ۹۷۲۳، و ۹۹۸۳ باطل می‌شوند.   

بخش. ۲. از سرگیری پردازش روادید و رسیدگی کردن به پرونده‌های عقب‌افتاده در روند پردازش معافیت‌ها (اِی) وزیر خارجه باید مطابق با قوانین مربوطه و رویه‌های پردازش روادید، از جمله هر یک از آنها که با بیماری ویروس کرونای ۲۰۱۹ (کووید-۱۹) مرتبط هستند، به همه سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها دستور دهد که پردازش روادید را به شیوه‌ای مطابق با ابطال فرمان اجرایی و اعلامیه‌هایی که در بخش یک این اعلامیه مشخص شده‌اند، از سر گیرند.

(بی) وزیر خارجه باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ این اعلامیه گزارشی را به رئیس‌جمهوری ارائه دهد. این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:

(۱) تعداد متقاضیان دریافت روادید که در تاریخ صدور این اعلامیه برای دریافت معافیت از محدودیت‌ها بنا بر اعلامیه‌های ۹۶۴۵ یا ۹۹۸۳ تحت بررسی بودند، و طرحی برای بررسی سریع درخواست‌های آنها برای دریافت روادید.

(۲) پیشنهادی برای اطمینان یافتن از این که افرادی که درخواست‌های آنها برای دریافت روادید مهاجرتی بر اساس تعلیق و محدودیت ورود اعمال شده بنا بر اعلامیه‌های ۹۶۴۵ یا ۹۹۸۳، رد شده است، می‌توانند خواستار بررسی مجدد تقاضانامه‌هایشان شوند. این پیشنهاد باید این موضوع که آیا درخواست‌های روادید مهاجرتی که بر اساس تعلیق و محدودیت ورود اعمال شده بنا بر اعلامیه‌های ۹۶۴۵ یا ۹۹۸۳ رد شده است باید بازگشایی شود، آیا درخواست هزینه اضافی برای پردازش آن درخواست‌های دریافت روادید ضرورت دارد، و نیز تهیه طرحی برای وزارت خارجه جهت رسیدگی سریع آن درخواست‌های روادید، را لحاظ کرده باشد.

(۳) طرحی جهت اطمینان یافتن از این که اگر متقاضیان دریافت روادید بخواهند بار دیگر درخواست دریافت روادید کنند، با آنها به این دلیل که قبلاً درخواست دریافت روادیدشان بر اساس تعلیق و محدودیت ورود اعمال شده بنا بر اعلامیه‌های ۹۶۴۵ یا ۹۹۸۳، رد شده است، برخوردی تعصب‌آمیز نخواهد شد.

بخش. ۳. بررسی روابط همرسانی اطلاعات و طرحی برای تقویت مشارکت‌ها. وزیر خارجه و وزیر امنیت میهن، با رایزنی مدیر اطلاعات ملی، باید ظرف ۱۲۰ روز از تاریخ صدور این اعلامیه گزارشی را به رئیس‌جمهوری ارائه کنند. این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:

(اِی) شرحی از روش‌های فعلی غربالگری و بررسی برای کسانی که خواهان ورود به ایالات متحده از طرق مهاجرتی و غیرمهاجرتی هستند. این شرح باید شامل اطلاعات مربوط به هر رویه‌ای که در نتیجه فرمان اجرایی و اعلامیه‌های لغو شده در بخش یک این اعلامیه، وضع شده است، و همچنین ارزیابی سودمندی فرم دی‌اس-۵۵۳۵، باشد.

(بی) مروری بر شیوه‌های همرسانی اطلاعات دولت‌های خارجی در رابطه با ایالات متحده به منظور ارزیابی کارایی آن روش‌ها، سهم آنها در فرایندهای غربالگری و بررسی افرادی که به عنوان مهاجر و غیرمهاجر خواهان ورود به ایالات متحده هستند، و این که ایالات متحده چگونه از دقت و اعتبار اطلاعات ارائه شده توسط دولت‌های خارجی اطمینان حاصل می‌کند.

(سی) پیشنهادهایی برای بهبود فعالیت‌های غربالگری و بررسی، شامل تلاش‌های دیپلماتیک به منظور بهبود بخشیدن به همرسانی اطلاعات بین‌المللی، استفاده از صندوق‌های کمک خارجی در صورت لزوم با هدف پشتیبانی از ظرفیت‌سازی برای شیوه‌های همرسانی اطلاعات و مدیریت هویت، و راه‌های ادغام بیشتر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی در سیستم بررسی.

(دی) بازبینی استفاده کنونی از شناسه‌های رسانه‌های اجتماعی در فرایند غربالگری و بررسی، شامل ارزیابی این موضوع که آیا استفاده از این [شناسه‌ها] غربالگری را به طور معنی‌داری بهبود بخشیده است، و توصیه‌هایی بر اساس این ارزیابی.

بخش.۴. شروط عمومی. (اِی) هیچ چیز در این اعلامیه نباید به منزله ضعیف کردن یا تأثیر گذاشتن [بر موارد زیر] باشد: ۰

(۱) اختیاراتی که توسط قانون به یک وزارتخانه یا سازمان اجرایی یا رئیس آن اعطاء شده است؛ یا

(۲) وظایف رئیس دفتر مدیریت و بودجه در ارتباط با پیشنهادهای بودجه‌ای، اداری، یا قانون‌گذاری.

(ب) این اعلامیه باید با روشی منطبق با قوانین مربوطه و مشروط به موجود بودن اعتبارات، اجرا شود.

(سی) هدف این اعلامیه این نیست که هرگونه حق یا مزیت، یا رویه حقوقی یا آیین‌نامه‌ای، با قابلیت اعمال قانونی یا مادی، توسط یک فرد علیه ایالات متحده، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، یا نهادهای آن، و نیز افسران، کارمندان، یا کارگزاران آن، یا هر شخص دیگری را به وجود آورد، و چنین چیزی را به وجود نمی‌آورد.

من بدینوسیله گواهی می‌دهم که در این روز بیستم ژانویه سال ۲۰۲۱ پروردگارمان و سال دویست و چهل و پنج استقلال ایالات متحده آمریکا این را امضاء کرده‌ام.

جوزف آر. بایدن جونیور.


برای مشاهده محتوای اصلی:

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/proclamation-ending-discriminatory-bans-on-entry-to-the-united-states/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future