وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱

نمایندگان ایالات متحده، افغانستان، پاکستان، و ازبکستان درباره ایجاد یک بستر دیپلماتیک چهارجانبه جدید متمرکز بر تقویت اتصال منطقه‌ای به طور اصولی توافق کردند. این کشورها صلح و ثبات بلندمدت در افغانستان را امری حیاتی برای اتصال منطقه‌ای تلقی می‌کنند و توافق دارند که صلح و اتصال منطقه‌ای به طور متقابل تقویت‌کننده است. این کشورها با درک این فرصت تاریخی برای گشایش مسیرهای بازرگانی در حال شکوفایی میان‌منطقه‌ای، قصد دارند به منظور گسترش بازرگانی، ایجاد روابط ترانزیتی، و تقویت پیوندهای میان کسب‌وکارها، همکاری کنند. این کشورها همچنین توافق کردند که در ماه‌های آینده با یکدیگر دیدار کنند تا روش‌های این همکاری را بر اساس اجماع متقابل تعیین کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/announcing-the-u-s-afghanistan-uzbekistan-pakistan-quad-regional-support-for-afghanistan-peace-process-and-post-settlement/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future