وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۲۸ فوریه ۲۰۲۲

ایالات متحده در هماهنگی با هم‌پیمانان و شرکای خود، امروز در واکنش به ادامه جنگ از پیش برنامه‌ریزی شده روسیه علیه اوکراین، اقدامات بیشتری را بر ضد نظام مالی روسیه انجام می‌دهد. ما در حمایت تزلزل‌ناپذیرمان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین، به همکاری با هم‌پیمانان و شرکای‌مان برای تحمیل هزینه به روسیه در صورت ادامه جنگ انتخابی خود ادامه خواهیم داد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (اوفک) همه افراد آمریکایی را از انجام هرگونه معامله با بانک مرکزی فدراسیون روسیه، صندوق دارایی‌های ملی فدراسیون روسیه، یا وزارت دارایی فدراسیون روسیه منع کرده است. افزون بر این، اوفک تحریم‌های مسدودکننده‌ای را علیه صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه – صندوقی که به عنوان محل نگهداری دارایی رئیس‌جمهوری پوتین و نزدیکانش شناخته می‌شود – به همراه دو زیرمجموعه، و نیز کریل دیمیتریف، مدیرعامل آن، اعمال کرده است.

ما اقدامات امروز را با هدف آسیب رساندن به توانایی روسیه در به کارگیری ذخایر بین‌المللی خود به شیوه‌ای که تأثیر تحریم‌های ما را تضعیف کند، و نیز با هدف جلوگیری از دسترسی روسیه به صندوق دارایی‌های خود برای استفاده در جنگ کنونی آن کشور علیه اوکراین انجام دادیم.

ایالات متحده به هماهنگی نزدیک با شرکا و هم‌پیمانان خود برای تحمیل پیامدهای شدید بر روسیه به دلیل جنگ آن کشور علیه اوکراین ادامه خواهد داد. ما با شرکا و هم‌پیمانان‌مان در وحدت هدف، عزم، و اراده همراه هستیم تا روسیه، به ویژه افرادی که مسئول این جنگ انتخابی هستند، را به دلیل تجاوزاتشان پاسخگو کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/additional-measures-against-the-russian-financial-system/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future