An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

ایالات متحده متعهد است که از مجموعه کامل ابزارهای ضد تروریسم خود برای مقابله با تهدید ناشی از داعش استان خراسان، که به «داعش-خ» معروف است، به عنوان بخشی از تلاش‌های بی‌وقفه ما برای حصول اطمینان از این که افغانستان نمی‌تواند بار دیگر به بستری برای تروریسم بین‌المللی تبدیل شود، استفاده کند.

امروز، وزارت امور خارجه بر اساس نسخه اصلاح شده فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، سه تن از رهبران داعش خراسان را به عنوان «تروریست‌های جهانی به‌طور ویژه معین‌شده» تعیین می‌کند.

·   ثناءالله غفاری، معروف به شهاب المهاجر، امیر کل کنونی داعش است. او در ماه ژوئن سال 2020 به وسیله هسته مرکزی داعش به رهبری داعش خراسان منصوب شد. غفاری مسئول تأیید همه اقدامات داعش خراسان در سراسر افغانستان و تدارک بودجه برای اجرای عملیات آن است.

·   سلطان عزیز اعظم، معروف به سلطان عزیز، از بدو ورود داعش خراسان به افغانستان سمت سخنگوی داعش خراسان را بر عهده داشته است.

·   مولوی رجب، معروف به مولوی رجب صلاح‌الدین، از رهبران ارشد داعش خراسان در استان کابل افغانستان است. رجب حملات و اقدامات داعش خراسان را برنامه‌ریزی می‌کند و فرماندهی گروه‌های داعش خراسان را که در کابل دست به حمله می‌زنند، فرماندهی می‌کند.

افزون بر این، وزارت خزانه داری ایالات متحده عصمت الله خلوزی را بر اساس نسخه اصلاح‌شده فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به دلیل حمایت مالی از داعش خراسان تحریم می‌کند. خلوزی یک تسهیل‌کننده مالی بین‌المللی برای داعش خراسان بوده و ماموریت‌هایی را برای رهبران ارشد داعش انجام داده است. خلوزی یک کسب‌و‌کار [جابه‌جایی] حواله را در ترکیه برای انتقال وجوه به منظور تأمین مالی عملیات داعش خراسان اداره می‌کرد. وی همچنین یک نقشه مالی مستقر در امارات متحده عربی را، که شامل ارسال اقلام لوکس به مقاصد بین‌المللی برای فروش مجدد با هدف تهیه بودجه برای داعش خراسان بود، اجرا کرد. جدا از آن، خلوزی برای داعش خراسان چند عملیات‌ قاچاق انسان انجام داده است. از جمله این که او شخصاً یک پیک پیام‌رسان داعش خراسان را از افغانستان به ترکیه قاچاق کرده است.

در نتیجه این اقدامات، شهروندان ایالات متحده به طور کلی از انجام هرگونه دادوستد با افراد تحریم‌شده امروز منع می‌شوند. دارایی‌ها و منافع آنها در اموال که در حوزه صلاحیت قضایی ایالات متحده قرار داشته باشد، مسدود شده است.

تحریم‌های ضدتروریستی نهادها و افراد را آشکار و منزوی می‌کند و جلوی سوء‌استفاده از نظام مالی ایالات متحده را می‌گیرد. افزون بر این، تحریم‌ها می‌توانند به فعالیت‌های اجرای قانون سازمان‌‌های ایالات متحده و سایر نهادهای اجرایی و دولت‌های مرتبط کمک کنند.

ما همچنان به استفاده از همه اهرم‌های قدرت آمریکا به منظور هدف قرار دادن تروریست‌هایی که برای کشتار کورکورانه غیرنظامیان در سراسر جهان نقشه می‌‌کشند و کسانی که اقدامات آنها را میسر، تسهیل، و تأمین مالی می‌کنند، ادامه خواهیم داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/taking-action-against-isis-k/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future