وزارت امور خارجه ایالات متحده  
دفتر سخنگو 
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده 
۱ فوریه ۲۰۲۴ 

ایالات متحده همواره با اقداماتی که سبب تضعیف ثبات در کرانه باختری و نیز تضعیف چشم‌انداز صلح و امنیت برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها می‌شود، مخالفت کرده است. این امر حمله‌های شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی‌ها و حمله‌های فلسطینی‌ها علیه اسرائیلی‌ها را دربر می‌گیرد. هیچ توجیهی برای خشونت افراط گرایانه علیه غیرنظامیان، فارغ از خاستگاه ملی، قومی، یا مذهبی آنها وجود ندارد. 

ایالات متحده امروز مجموعه اقداماتی را برای مقابله با این اقدامات در کرانه باختری و پاسخگو قرار دادن کسانی که مسئول این اقدام هستند، انجام می‌دهد. 

وزارت امور خارجه علیه چهار شهروند/فرد اسرائیلی در ارتباط با خشونت علیه غیرنظامیان در کرانه باختری، تحریم‌های مالی اعمال می‌کند. این تحریم‌ها تحت یک فرمان اجرایی تازه اعمال شده‌اند. این فرمان اجرایی اختیاراتی را به ایالات متحده اعطا می‌کند تا علیه کسانی که در اقدامات خشونت‌آمیز یا تهدید به خشونت علیه غیرنظامیان، ارعاب غیرنظامیان با هدف وادار کردن آنها به ترک خانه‌هایشان، تخریب یا مصادره اموال‌شان، یا مشارکت در اعمال تروریستی در کرانه باختری دست دارند، تحریم‌های مالی اعمال کند. 

اسرائیل باید اقدامات بیشتری را برای متوقف کردن خشونت علیه غیرنظامیان در کرانه باختری انجام دهد و کسانی را که مسئول آن هستند، پاسخگو قرار دهد. ایالات متحده به اقدام برای پیش بردن اهداف سیاست خارجی خود، از جمله قابل دستیابی بودن راه حل دو کشوری ادامه خواهد داد و به امنیت، ایمنی، و کرامت هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینی‌ها متعهد است. 

این فرمان اجرایی تازه اجازه می‌دهد علیه هر شخص خارجی که مشخص شود در اقداماتی که صلح، امنیت، و ثبات در کرانه باختری را تهدید می‌کند یا در هر گونه فعالیت زیانبار مشخص مسئولیت یا همدستی داشته یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آن پرداخته و یا تلاش به انجام آن داشته است – از جمله هدایت، انجام، اجرا، اعمال، و یا عدم اجرای سیاست‌ها – تحریم اعمال شود. 


پیوند به محتوای اصلی: https://www.state.gov/further-measures-to-promote-peace-security-and-stability-in-the-west-bank/  

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future