An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۷ آوریل ۲۰۲۱

ایالات متحده با خرسندی اعلام می‌کند که ما با همکاری کنگره در نظر داریم کمک اقتصادی، توسعه‌ای، و بشردوستانه ایالات متحده به فلسطینی‌ها را از سر بگیریم. این شامل ۷۵ میلیون دلار کمک اقتصادی و توسعه‌ای در کرانه باختری و غزه، ۱۰ میلیون دلار برای برنامه‌های صلح‌آفرینی از طریق «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» (یو‌اس‌اِی‌آی‌دی)، و ۱۵۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه برای «آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد» (یو‌اِن‌آر‌دبیلواِی) است. ما همچنین برنامه‌های کمک امنیتی حیاتی را از سر می‌گیریم. همه کمک‌ها مطابق با قوانین ایالات متحده ارائه خواهد شد. کمک‌های اقتصادی شامل پشتیبانی از بهبود یافتن شرکت‌های کوچک و متوسط از تأثیرات کووید-۱۹؛ پشتیبانی از خانوارهای نیازمند جهت دسترسی به نیازهای اساسی انسانی، مانند غذا و آب پاکیزه؛ و کمک به جامعه مدنی فلسطینی است. بخشی از این بودجه از شبکه بیمارستانی اورشلیم شرقی پشتیبانی خواهد کرد. این شبکه به ارائه مداواهای ضروری و نجات‌بخش به فلطسینی‌ها ادامه می‌دهد. این مبلغ علاوه بر ۱۵ میلیون دلار کمک بشردوستانه‌ای است که ایالات متحده در ماه مارس برای مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹ و ناامنی غذایی اعلام کرد.

ایالات متحده پشتیبانی خود از خدمات «آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد»، شامل آموزش برای بیش از ۵۰۰ هزار پسر و دختر فلسطینی، را از سر می‌گیرد و به این ترتیب در پنج میدان عملیاتی این آژانس در لبنان، اردن، سوریه، کرانه باختری، و نوار غزه، امید و ثبات را ارائه می‌دهد. تأمین مالی «آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد» همچنین کمک‌های حیاتی کووید-۱۹، شامل مراقبت‌های بهداشتی، دارو، و تجهیزات پزشکی، و نیز کمک‌های نقدی و غذایی را برای خانواده‌هایی که به شدت از کووید-۱۹ آسیب دیده‌اند، ارائه می‌دهد. ایالات متحده عمیقاً متعهد است اطمینان یابد که شراکت ما با آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد موجب رواج بی‌طرفی، پاسخگویی، و شفافیت می‌شود. همان‌طور که در دیگر تعاملات‌مان با نهادهای سازمان ملل متحد دیده‌ایم، ایالات متحده باید سر میز حاضر باشد تا اطمینان یابد که اصلاحات، موجب پیشرفت کارایی می‌شود و با منافع و ارزش‌های ما مطابقت دارد.

کمک‌های خارجی ایالات متحده برای فلسطینی‌ها در خدمت منافع و ارزش‌های مهم ایالات متحده است. این کار به افراد به‌شدت نیازمند کمک‌های حیاتی ارائه می‌دهد، توسعه اقتصادی را تقویت می‌کند، و از درک، همکاری امنیتی، و ثبات اسرائیلی-فلسطینی پشتیبانی می‌کند. این امر همچنین با ارزش‌ها و منافع شرکای ما همسو است. ایالات متحده نسبت به پیشبرد رفاه، امنیت، و آزادی اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها از طرق ملموس در کوتاه‌مدت – که به نوبه خود اهمیت دارد – و هم‌زمان به عنوان ابزاری برای پیشرفت به سوی یک راه‌حل مذاکره شده دو کشوری، متعهد است.

ایالات متحده دیگر اهداکنندگان را تشویق می‌کند تا از برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که در جهت دستیابی به هدف مشترک ثبات و پیشرفت – هم برای اسرائیلی‌ها و هم برای فلسطینی‌ها – هستند، پشتیبانی کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-united-states-restores-assistance-for-the-palestinians/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future