An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه آمریکا
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۲۷ فوریه ۲۰۲۲

مشارکت ما با مردم اوکراین محکم و پایدار است و ما به عنوان بخش مهمی از واکنش‌مان به حمله برنامه‌ریزی شده، بدون تحریک قبلی، و بدون توجیه روسیه، بر نیازهای فوری بشردوستانه اوکراین تمرکز کرده‌‌ایم. ما با در نظر گرفتن رفاه مردم عادی اوکراین، از ارائه نزدیک به ۵۴ میلیون دلار کمک بشردوستانه به افرادی که از تهاجم بیشتر روسیه آسیب دیده‌اند خبر می‌دهیم. این مبلغ شامل حدود ۲۶ میلیون دلار از وزارت امور خارجه و ۲۸ میلیون دلار از آژانس ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی است.

ایالات متحده یکی از بزرگترین اعطا‌کنندگان کمک‌های بشردوستانه به اوکراین است، و کمک‌های بشردوستانه ما به جوامع آسیب‌پذیر از زمان حمله روسیه به اوکراین در هشت سال پیش، نزدیک به ۴۰۵ میلیون دلار بوده است. تازه‌ترین مرحله کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان‌های بشردوستانه‌ای که کمک‌های مبتنی بر نیاز را بدون جانبداری و با رعایت انسانیت، بی‌طرفی، و استقلال عرضه می‌کنند، جریان خواهد یافت.

این کمک مضاعف سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی را قادر می‌سازد که در همکاری با دولت اوکراین و هم‌پیمانان و شرکای اروپایی، در خط مقدم هر واکنشی همکاری نزدیک داشته باشند و از مردم اوکراین حمایت کنند. این شامل تهیه غذا، آب آشامیدنی سالم، سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی اضطراری، آماده‌سازی برای فصل زمستان و محافظت است. تأمین مالی همچنین به سازمان‌های بشردوستانه کمک خواهد کرد که تماس میان اعضای خانواده‌هایی را که به دلیل جنگ از هم جدا شده‌اند، حفظ کند، به این امید که این امر در مواردی باعث شود که آنها دوباره در کنار یکدیگر قرار گیرند.

ایالات متحده از میزبانی کشورهای همسایه در منطقه که پذیرای اوکراینی‌های فراری هستند، تقدیر می‌کند و ما به شیوه دیپلماتیک برای پشتیبانی از تلاش‌های آنها با هدف باز نگه داشتن مرزهایشان و کمک به کسانی که خواستار محافظت بین‌المللی هستند، تعامل می‌کنیم. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که مانند همه وضعیت‌های پناهندگی، به نیازهای کسانی که به دنبال پشتیبانی هستند، به شیوه‌ای مطابق با اصل عدم بازگشت و تعهدات مشترک‌مان تحت قوانین بین‌المللی پاسخ دهد. ما از کمک‌های دیگر اهداکنندگان در واکنش به این بحران استقبال می‌کنیم و همچنان از دیگران می‌خواهیم که سخاوتمندانه نیازهای انسانی فوری در اوکراین و منطقه را مورد پشتیبانی خود قرار دهند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-united-states-announces-additional-humanitarian-assistance-for-the-people-of-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future