An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۲ اوت ۲۰۲۲

ایالات متحده از اعلام امروز سازمان ملل متحد در مورد تمدید آتش‌بس در یمن استقبال می‌کند. این آتش‌بس به میلیون‌ها یمنی مهلت داد که از درگیری در امان بمانند، جان هزاران نفر را نجات داد، و طولانی‌ترین دوره آرامش از زمان آغاز جنگ را برای یمن فراهم کرد. ما از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، که با ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی ما، به ویژه دولت‌های عربستان سعودی و عمان، برای دستیابی به این تمدید آتش‌بس همکاری می‌کند، سپاسگزاریم. ما از نخستین روزهای روی کار آمدن این دولت تعامل‌مان در مورد یمن را در اولویت قرار داده‌ایم و من از تلاش‌های همکاران در سرتاسر وزارتخانه، از جمله تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه‌مان، قدردانی می‌کنم. ایالات متحده همچنین از رهبری دولت جمهوری یمن در طول آتش‌بس برای بهبود بخشیدن به زندگی تعداد بی‌شماری از یمنی‌ها، از جمله با تسهیل واردات مستمر سوخت از طریق بندر حدیده و پروازها از فرودگاه صنعا، قدردانی می‌کند.

ایالات متحده از طرف‌های یمنی می‌خواهد که نگذارند این فرصت از دست برود و برای برقراری این آتش‌بس، که بهترین فرصت یمن برای صلح است، با گروندبرگ، فرستاده ویژه، تعامل کنند. طرفین باید برای به منظور حصول به توافق در مورد آتش‌بس فراگیر ارائه شده توسط گروندبرگ، فرستاده ویژه، با او همکاری کنند. این توافق شامل گام‌هایی برای گسترش بخشیدن به آزادی رفت و آمد و پرداخت حقوق، ارائه منافع بیشتر و ملموس برای مردم یمن، و در عین حال هموار کردن راه برای یک راه حل پایدار است. از همه مهمتر این که حوثی‌ها باید راه‌های اصلی به سمت تعز، سومین شهر بزرگ یمن، را باز کنند و رنج صدها هزار یمنی را، که از سال ۲۰۱۵ در شرایط محاصره‌ای به سر می‌برند، کاهش دهند.

ایالات متحده همچنان به پیشبرد یک توافق صلح پایدار و فراگیر در یمن متعهد است؛ توافقی که درد و رنج یمنی‌ها را کم می‌‌کند، به مردم کمک می‌کند که برای کشورشان آینده‌ای مرفه‌تر را رقم بزنند، و به درخواست‌های آنها برای عدالت و پاسخگویی پاسخ می‌دهد. ما همچنین متعهدیم بحران انسانی و اقتصادی یمن را کاهش دهیم.

ما از طرف‌های یمنی می‌خواهیم به خواسته‌های مردم‌شان گوش دهند و متعهد شوند که تحت نظارت سازمان ملل متحد برای دستیابی به صلح همکاری کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/the-united-states-welcomes-the-extension-of-the-un-brokered-truce-in-yemen)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future