An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲

لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، امروز در جلسه سیاسی- بشردوستانه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، خبر تخصیص بیش از ۷۵۶ میلیون دلار کمک بشردوستانه بیشتر به منظور ادامه پشتیبانی‌های تزلزل‌ناپذیر ما از مردم سوریه اعلام کرد. این مبلغ علاوه بر حدود ۸۰۸ میلیون دلار است که سفیر توماس-گرینفیلد اوایل امسال در بروکسل اعلام کرده بود. دولت ایالات متحده به واسطه سخاوت مردم آمریکا، از آغاز بحران ۱۱ ساله سوریه تاکنون نزدیک به ۱۵.۷ میلیارد دلار کمک بشردوستانه ارائه کرده است. کمک‌های ایالات متحده برای شمار زیادی از ۱۴.۶ میلیون نفری که درون سوریه نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و نیز ۵.۶ میلیون پناهجوی سوری و جوامع سخاوتمند میزبان‌شان در ترکیه، لبنان، اردن، عراق، و مصر، مفید بوده است.

ایالات متحده بر اهمیت دسترسی بدون مانع عناصر بشردوستانه در سراسر سوریه تاکید کرده است. ما با قاطعیت از اجرای تمام وجوه قطعنامه ۲۶۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله ارسال بدون ممانعت کمک‌ها، پشتیبانی می‌کنیم. سازوکار کمک‌های بشردوستانه برون‌مرزی سازمان ملل متحد برای میلیون‌ها نفر در داخل سوریه نجات‌بخش است و ادامه عملیات این سازمان برای بقای آن‌ها اهمیت حیاتی دارد. ارسال‌های مرزی تضمین می‌کند که کمک‌های نجات‌بخش از جمله غذا، دارو، و سایر وسایل کمکی که مردم سراسر شمال غرب سوریه برای زنده ماندن به آنها متکی هستند، به این مردم می‌رسد. ما از کشورهایی که همچنان سخاوتمندانه پناهجویان سوری را می‌پذیرند و بر سیاست ایالات متحده و خطر بازگشت زودهنگام یا اجباری پناهجویان به سوریه – که مطابق قوانین بین‌المللی ممنوع است – تاکید می‌کنند، سپاسگزاریم.

ایالات متحده همچنان بزرگترین ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه است. کمک‌های اعلام شده امروز به شرکای ما در امور بشردوستانه در زمینه ارائه آب پاکیزه، غذا، لوازم بهداشتی و امدادی، سرپناه، خدمات محافظتی، و کمک‌های حیاتی بهداشتی و غذایی، یاری می‌رساند. با گذشت بیش از یک دهه جنگ، نیازهای آوارگان سوری همچنان بسیار شدید و وخیم است. جامعه بین‌المللی باید به تلاش‌ها برای تضمین تداوم تأمین بودجه بپیوندد تا به این ترتیب کمک‌های نجات‌بخش در اختیار آسیب‌پذیرترین افراد قرار گیرد.

ایالات متحده به همکاری با هم‌پیمانان و شرکایش به منظور دستیابی به راه‌حلی برای جنگ سوریه مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد. فقط یک راه‌حل سیاسی می‌تواند بیش از یک دهه خسران و رنج در سوریه را پایان دهد و امنیت، ثبات، و رفاه در خور مردم سوریه را به همه آنها عرضه کند. پشتیبانی ایالات متحده از مردم سوریه همچنان استوار است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/united-states-announces-additional-humanitarian-assistance-for-the-syrian-people/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future