An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱

 ایالات متحده به عنوان بخشی از تعهدمان نسبت به مردم افغانستان حدود ۶۴ میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه تازه را به مردم آسیب‌دیده از بحران جاری در افغانستان ارائه می‌کند. به این ترتیب، مجموع کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده در افغانستان و برای پناهجویان افغانستانی در منطقه از سال ۲۰۰۲ به حدود چهار میلیارد دلار می‌رسد.

این کمک ارائه شده توسط ایالات متحده از طریق سازمان‌های بشردوستانه مستقل، از جمله کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یوان‌اچ‌سی‌آر) و سازمان بهداشت جهانی انجام خواهد شد و از بیش از ۱۸.۴ میلیون افغانستانی آسیب‌پذیر در منطقه، از جمله پناهجویان افغانستانی، مستقیما پشتیبانی خواهد کرد. این کمک مالی به شرکای‌مان اجازه خواهد داد که محافظت‌های نجات‌بخش، سرپناه، پشتیبانی‌های معیشتی، مراقبت‌های بهداشتی ضروری، کمک‌های غذایی فوریتی، آب، سرویس‌های بهداشتی، و خدمات بهداشت را در واکنش به نیازهای به وجود آمده در نتیجه درگیری‌های اخیر و مواردی که بر اثر خشکسالی شدید و دیگر بلایای طبیعی، و نیز همه‌گیری کووید-۱۹ تشدید شده است، ارائه دهند.

همسایگان افغانستان میزبان یکی از بزرگترین و بلندمدت‌ترین شرایط پناهجویی در جهان بوده‌اند. ما از کشورهای میزبان به دلیل تعهد مستمرشان نسبت به مردم افغانستان تشکر می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که مرزهایشان را به روی افغان‌های خواستار دریافت حمایت بین‌المللی باز نگه دارند. ما برای کمک به کشورهای میزبان در انجام این تلاش‌ها، با شرکای‌مان همکاری می‌کنیم.

ایالات متحده بزرگترین اهداکننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است و با این اعلام، تنها در سال مالی جاری نزدیک به ۳۳۰ میلیون دلار ارائه کرده است. ایالات متحده سال‌ها است که ارائه حمایت به پناهجویان افغان، پناهندگانی که بازگشته‌اند، و دیگر افراد آواره شده را در اولویت قرار داده است و تعهد پایدار ما کاملا روشن است. ما از طریق ابزارهای کامل دیپلماتیک، اقتصادی، و امدادی‌مان برای پشتیبانی از آینده‌ای صلح‌آمیز و باثبات که مردم افغانستان می‌خواهند و شایسته آن هستند، فعالیت می‌کنیم. ایالات متحده همچنین برای کمک به حصول اطمینان از پایبندی طالبان به تعهدات خود در زمینه ارائه دسترسی بدون ممانعت به کمک‌های بشردوستانه، آزادی جا به جایی امدادرسانان از همه جنسیت‌ها، ایمنی و امنیت کارکنان امور بشردوستانه، و عبور ایمن همه کسانی که می خواهند افغانستان را ترک کنند، با جامعه بین‌المللی همکاری می‌کند. ما به اعمال فشار بر طالبان برای احترام به حقوق و آزادی‌های زنان و دختران ادامه خواهیم داد و نسبت به محافظت از دستاوردهایی که افغان‌ها، به ویژه زنان، در ۲۰ سال گذشته کسب کرده‌اند، متعهد خواهیم بود. ما به شدت برای پشتیبانی از همه اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان از جمله – اما نه صرفا – زنان، کودکان، روزنامه نگاران، افراد ناتوان و کم‌توان، دگرباشان، و اعضای گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی تلاش خواهیم کرد. ما از مشارکت دیگر اهداکنندگان به این واکنش بین‌المللی استقبال می‌کنیم، و از دیگران نیز می‌خواهیم که سخاوتمندانه از نیازهای بشردوستانه ضروری افغانستان پشتیبانی کنند و به حمایت خود از مردم افغانستان ادامه دهند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-united-states-announces-additional-humanitarian-assistance-for-the-people-of-afghanistan/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future