An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۹ ژوئن ۲۰۲۳
گزاره‌برگ

«چرچیل، نخست‌وزیر [اسبق بریتانیا]، و روزولت [رئیس‌جمهوری وقت آمریکا] کمی بیش از ۷۰ سال پیش در این‌جا دیدار کردند، و آنها تصریح کردند که قدرت شراکت میان بریتانیای کبیر و ایالات متحده، قدرت جهان آزاد است. من هنوز هم فکر می‌کنم که این گفته حقیقت دارد.»

جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا – ۸ ژوئن ۲۰۲۳

ایالات متحده و بریتانیا نزدیکترین دوستان و هم‌پیمانان هستند که در طیفی از اولویت‌های مهم – از جمله دفاع و امنیت، یک رابطه اقتصادی پررونق، رهبری در عرصه‌های علم و فناوری، و پیوندهای ژرف میان مردم و جوامع مدنی‌مان – همکاری می‌کنند. اتحاد تاریخی ما، که بر شالوده ارزش‌‌ها و باورهای مشترک بنیان نهاده شده است، امنیت و رفاه را نه تنها برای دو کشورمان، بلکه برای جهان، تضمین می‌کند.

پیشبرد ارزش‌های مشترک ما در سرتاسر جهان

        •   ایالات متحده و بریتانیا به پشتیبانی از ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشر، و حاکمیت قانون متعهد هستند. بریتانیا از جمله نیرومندترین شرکای ما در دفاع از جوامع آزاد، آزادی بیان، و آزادی رسانه‌ها است.

        •   کشورهای ما برای مقابله با بحران آب و هوا، ناامنی غذایی، ناامنی انرژی، چالش‌های بهداشت جهانی، و پیشبرد رشد اقتصادی فراگیر در سرتاسر جهان هماهنگی تناتنگی دارند.

        •   آوکس، که یک مشارکت امنیتی جدید میان استرالیا، بریتانیا، و ایالات متحده است، برخورداری از یک منطقه هند-آرام آزاد و باز و ایمن و باثبات را ترویج خواهد کرد.

        •   ایالات متحده و بریتانیا هر دو به حفاظت از دستاوردهای «توافق بلفاست/آدینه نیک»، و حفظ صلح، ثبات، و رفاه برای مردم ایرلند شمالی متعهد هستند.

دوشادوش هم در پشتیبانی از اوکراین

        •   ایالات متحده و بریتانیا – با هماهنگی دیگر هم‌پیمانان و شرکا – برای تضمین آینده اوکراین به عنوان یک کشور ایمن، دارای حاکمیت ملی، و مستقل، از طریق سرمایه‌گذاری در توانایی نظامی درازمدت و نیز با تقویت اقتصاد و دموکراسی اوکراین و ادغام کامل اوکراین با اروپا، با یکدیگر همکاری می‌کنند.

        •   ما به پشتیبانی از مدافعان دلیر اوکراین و کمک به اوکراین برای ایجاد ارتشی که قادر به دفاع از خود و بازدارندگی در برابر حملات آینده باشد، متعهد هستیم.

        •   ایالات متحده و بریتانیا با اوکراین همکاری می‌کنند تا پشتیبانی از یک صلح منصفانه و پایدار را افزایش دهند؛ صلحی که اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد – یعنی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، و استقلال – را تأیید کند و از بازسازی و بازتوانی اوکراین حمایت پشتیبانی نماید.

ارتقای رفاه اقتصادی برای همه

        •   کشورهای ما به واسطه پیوندهای اقتصادی ما و نیز پیوندهای میان مردم ما عمیقاً با هم مرتبط هستند. بریتانیا بزرگترین شریک سرمایه‌گذاری خارجی ما و بزرگترین شریک در زمینه بازرگانی خدمات است. شرکت‌های مربوطه ما بیش از یک میلیون کارگر و کارمند را در کشورهای دیگر به طور مستقیم استخدام کرده‌اند.

        •   بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، و سوناک، نخست وزیر بریتانیا، روز ۸ ژوئن ۲۰۲۳ «اعلامیه آتلانتیک» را اعلام کردند. این یک مشارکت اقتصادی میان ایالات متحده و بریتانیا است که متعهد می‌شود همکاری ما را در چندین بخش اقتصادی حساس تقویت کند.

        •   ما به عنوان جوامعی دموکراتیک و باز مصمم به همکاری با یکدیگر هستیم تا از ایمنی، رفاه، و امنیت کشورها و مردم‌مان اطمینان حاصل کنیم و هم‌زمان سبب رشد استانداردهای زندگی در سراسر جهان شویم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-united-states-and-united-kingdom-a-historic-friendship-and-enduring-alliance/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future