An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۱۶ مارس ۲۰۲۲

امروز در جریان «رویداد سطح بالای تعهد مالی سال ۲۰۲۲ برای بحران بشردوستانه در یمن»، من تخصیص نزدیک به ۵۸۵ میلیون دلار کمک بشردوستانه از سوی ایالات متحده به مردم یمن را اعلام کردم. با این بودجه، ایالات متحده از زمان آغاز بحران، یعنی از بیش از هفت سال پیش، تاکنون نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به مردم یمن کمک کرده است. در بحبوحه همه بحران‌های بشردوستانه در جهان، سخاوت مردم آمریکا تزلزل‌ناپذیر می‌ماند. در راستای تعهد رئیس جمهوری به کمک برای کاهش این درد و رنج، اعلام امروز بزرگترین کمک در یک نوبت است که ایالات متحده تاکنون برای واکنش بشردوستانه به یمن ارائه کرده است. این اعلام همچنین نشان‌دهنده ابعاد بحرانی است که مردم یمن با آن روبه‌رو هستند.

این کمک شامل بیش از ۵۶۱ میلیون دلار از جانب «آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده» (یو‌اس‌اِی‌آی‌دی) و بیش از ۲۳ میلیون دلار از سوی «دفتر جمعیت، پناهجویان، و مهاجرت وزارت امور خارجه» (پی‌آر‌ام) است. این کمک مالی به شرکای ما در امور بشردوستانه این امکان را می‌دهد که به حدود ۱۷ میلیون نفر، از جمله یمنی‌های آواره داخلی و متاثر از درگیری و همچنین پناهجویان و متقاضیان پناهندگی در یمن، دسترسی پیدا کنند. کمک‌های ما به کاهش خطر قحطی، پیشگیری و درمان سوء‌تغذیه شدید، پیشگیری از گسترش بیماری، ارائه سرپناه به نیازمندان، اطمینان از دسترسی کودکان به آموزش، دسترسی خانواده‌ها به آب سالم و سرویس بهداشتی، و پشتیبانی از خانواده‌ها برای کسب درآمد و بازسازی معیشت‌شان، کمک می‌کند.

ایالات متحده همچنان نسبت به ارائه کمک به آسیب‌پذیرترین اقشار در یمن متعهد است و ما از تعهدات سخاوتمندانه سایر کمک‌کنندگان در رویداد امروز قدردانی می‌کنیم. با این وجود، به شدت به کمک‌های بیشتری نیاز است. کمبودهای مالی باعث کاهش چشمگیر برنامه‌های بشردوستانه نجات‌بخش شده و میلیون‌ها یمنی را از پشتیبانی مورد نیازشان محروم کرده است. در حالی که این جنگ یمن را بیشتر به سوی بحران سوق می‌دهد، ما فورا از کمک‌کنندگان می‌خواهیم که به سرعت به تعهدات‌شان عمل کنند و کمک‌ها را به سرعت افزایش دهند. ما همچنین از کسانی که هنوز تعهد نداده‌اند می‌خواهیم که این کار را به انجام رسانند.

افزون بر این، این کمک برای نجات جان انسان‌ها و کاهش رنج مردم حیاتی است؛ اما باید بتواند به دست افرادی که بیشتر به آن نیاز دارند، برسد. ما بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهیم که مداخله در عملیات کمک‌رسانی را متوقف کنند تا اطمینان حاصل شود که این کمک‌ها به دریافت‌کنندگان مورد نظر می‌رسد.

کمک‌های بشردوستانه به تنهایی نمی‌توانند ریشه‌های این بحران را برطرف کنند. ما از طرف‌های این درگیری می‌خواهیم که خصومت‌ها را متوقف کنند تا به خاطر مردم، مسیر رسیدن به یک راه حل سیاسی پایدار و فراگیر برای این درگیری باز شود. ما از راه‌اندازی رایزنی‌های فراگیر توسط هانس گرونبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، استقبال می‌کنیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم در این رایزنی‌ها، که یک چارچوب تازه و جامع سازمان ملل متحد را برای روند صلح ارائه می‌دهد، به طور کامل شرکت کنند.

برای دریافت اطلاع از تازه‌ترین به‌روز‌رسانی‌ها در رابطه با کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده در یمن، به نشانی https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/yemen مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/united-states-announces-additional-humanitarian-assistance-for-the-people-of-yemen-3/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future