An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
۸ اکتبر ۲۰۲۳

پرزیدنت بایدن صبح امروز با نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. رئیس جمهوری یالات متحده ضمن ابراز همدردی مجدد با همه ناپدیدشدگان، زخمی‌ها، و کشته‌شدگان متعهد شد که از دولت و مردم اسرائیل در برابر حمله بی‌سابقه و وحشتناک تروریست‌های حماس کاملاً پشتیبانی کند. آنها در مورد گروگان‌گیری توسط تروریست‌های حماس، از جمله به گروگان گرفته شدن تمام اعضای خانواده‌ها، سالمندان، و کودکان خردسال بحث و گفتگو کردند. پرزیدنت بایدن تأکید کرد که هیچ توجیهی برای تروریسم وجود ندارد و همه کشورها باید در برابر این جنایات وحشیانه یکپارچه باشند.

پرزیدنت بایدن، نخست وزیر اسرائیل را در جریان تعامل دیپلماتیک فشرده‌ای که ایالات متحده در ۲۴ ساعت گذشته در پشتیبانی از اسرائیل انجام داده است، قرار داد. او همچنین گفت که کمک‌های بیشتر برای نیروهای دفاعی اسرائیل در راه است و در روزهای آینده نیز کمک‌های بیشتری به اسرائیل فرستاده خواهد شد. رهبران دو کشور همچنین درباره تلاش‌های جاری برای حصول اطمینان از این که هیچ یک از دشمنان اسرائیل باور نداشته باشند که می‌توانند، یا باید از وضعیت کنونی بهره‌برداری کنند، گفتگو کردند.

دو رهبر متعهد شدند که در روزهای آینده با یکدیگر در تماس منظم باشند.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/08/readout-of-president-bidens-call-with-prime-minister-netanyahu-of-israel/

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future