An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۲ نوامبر ۲۰۲۳

پرزیدنت جوزف آر. بایدن جونیور امروز با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر گفت‌و‌گو کرد. دو رهبر در مورد نیاز به محافظت از غیرنظامیان بی‌گناه و تلاش‌های جاری برای افزایش جریان مستمر کمک‌های بشردوستانه ضروری فوری به غزه گفت‌و‌گو کردند. رئیس جمهوری آمریکا از تعهد ۱۰۰ میلیون دلاری شورای همکاری خلیج فارس برای پشتیبانی از این واکنش بشردوستانه که با کمک اعلام شده ایالات متحده در ماه گذشته مطابقت دارد، استقبال کرد.

او از قطر و شخص شیخ تمیم به دلیل تلاش‌های قبلی او برای آزادی گروگان‌ها از چنگ حماس، از جمله دو شهروند آمریکایی، و تلاش‌های فوری برای آزادی افراد بیشتر قدردانی کرد. او گروگان‌گیری توسط حماس، از جمله گروگان گرفتن بسیاری از کودکان خردسال را به صراحت محکوم کرد. یکی از این گروگان‌ها یک کودک نوپای آمریکایی ۳ ساله است که پدر و مادرش در روز ۷ اکتبر توسط حماس کشته شدند. هر دو رهبر توافق کردند که همه گروگان‌ها باید بدون تأخیر بیشتر آزاد شوند.

پرزیدنت بایدن چشم‌انداز خود را برای یک کشور فلسطینی در آینده، که در آن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بتوانند با برخورداری از ثبات و کرامت برابر در کنار یکدیگر زندگی کنند، تأیید کرد. او یادآور شد که حماس مدت‌ها است مانع رسیدن به این نتیجه شده است. دو رهبر توافق کردند که به تلاش‌های خود برای پیشبرد چشم‌انداز مشترک برای منطقه‌ای صلح‌آمیزتر، ایمن‌تر، مرفه‌تر، و باثبات‌تر در خاورمیانه ادامه دهند.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/11/12/readout-of-president-bidens-call-with-amir-sheikh-tamim-bin-hamad-al-thani-of-qatar-2/ 

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future