An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۳ آوریل ۲۰۲۱

پرزیدنت جوزف آر. بایدن جونیور امروز با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، گفت‌وگو کرد. آنها شماری از موضوعات منطقه‌ای و جهانی، از جمله قصد ایالات متحده و روسیه برای پیگیری یک گفتمان ثبات راهبردی در زمینه طیف گسترده‌ای از موضوعات مربوط به کنترل تسلیحاتی و مسائل امنیتی نوظهور بر پایه گسترش دادن استارت نو را مورد بحث قرار دادند. پرزیدنت بایدن همچنین تصریح کرد که ایالات متحده در دفاع از منافع ملی خود در برابر اقدامات روسیه، از جمله رخنه‌های سایبری و مداخله در انتخابات، قاطعانه عمل خواهد کرد. پرزیدنت بایدن بر تعهد تزلزل‌ناپذیر ایالات متحده نسبت به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین تأکید کرد. پرزیدنت بایدن مراتب نگرانی ما نسبت به افزایش ناگهانی حضور نظامی روسیه در کریمه اشغالی و مرزهای اوکراین را ابراز کرد و از روسیه خواست که تنش‌ها را کاهش دهد. پرزیدنت بایدن ضمن تأکید بر هدف خود مبنی بر ایجاد یک رابطه باثبات و قابل پیش‌بینی با روسیه مطابق با منافع ایالات متحده، پیشنهاد کرد که در ماه‌های آینده یک نشست سران در یک کشور ثالث به منظور گفت‌وگو درباره طیف گسترده‌ای از مسائل فراروی ایالات متحده و روسیه برگزار شود.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/13/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-vladimir-putin-of-russia-4-13/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future