An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه
دفتر مطبوعاتی کاخ سفید
بازخوانی
۲۷ اکتبر ۲۰۲۲

جوزف آر. بایدن جونیور، ‌رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز در کاخ سفید از اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، استقبال کرد.

دو طرف درباره قدرت پایدار شراکت ایالات متحده و اسرائیل، راه‌های تعمیق بیشتر همکاری میان دو کشور، و تعهد تزلزل‌ناپذیر ایالات متحده به امنیت اسرائیل گفت‌وگو کردند. آنها همچنین در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل جهانی و منطقه‌ای مورد توجه دو طرف، از جمله تهدیدهای ناشی از ایران و نیروهای نیابتی آن، رایزنی کردند. رئیس‌جمهوری ایالات متحده بر تعهد دولتش در اطمینان یافتن از این که ایران هرگز به جنگ‌افزار هسته‌ای دست نخواهد یافت، تأکید کرد.

آنها انعقاد قریب‌الوقوع توافقی برای حل اختلافات مرزی دریایی میان اسرائیل و لبنان را، که با میانجیگری ایالات متحده حاصل می‌شود، شادباش گفتند. رئیس‌جمهوری آمریکا با ستایش از نحوه کشورداری و دلاوری اسرائیل، یادآور شد که این توافق زمینه را برای وجود منطقه‌ای باثبات‌تر و مرفه‌تر فراهم می‌کند و منابع انرژی حیاتی جدیدی را برای جهان به خدمت می‌گیرد.

بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، با تأکید بر تعهدش به پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه، بر پشتیبانی ایالات متحده از ادغام بیشتر اسرائیل در منطقه و جهان عرب، از جمله از طریق فرآیند «مجمع نِگِو» تاکید کرد. او همچنین از اقدام اسرائیل در بازگرداندن سفیرش، به عنوان بخشی از روابط دیپلماتیک بهبود‌یافته با ترکیه، استقبال کرد. افزون بر این، بایدن بلیه مستمر یهودی‌ستیزی، از جمله جانبداری ضداسرائیلی در مجامع بین‌المللی، را محکوم کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا در همین راستا مخالفت شدید ایالات متحده را با ماهیت نامحدود و جانبدارانه کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد که در ماه مه ۲۰۲۱ پایه‌گذاری شد، مورد تأیید قرار داد؛ کمیسیونی که همچنان به رویکرد بلندمدت ناعادلانه خود در معرفی اسرائیل به عنوان تنها مقصر ادامه می‌دهد و برای به وجود آوردن شرایط مناسب برقراری صلح، هیچ اقدامی نمی‌کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین بر اهمیت برداشتن گام‌هایی به منظور تنش‌زدایی در رابطه با وضعیت امنیتی در کرانه باختری تاکید کرد. رئیس‌جمهوری بایدن تاکید کرد که یک راه‌حل دو کشوری مذاکره‌شده بهترین مسیر برای دستیابی به صلحی پایدار است. او همچنین بر ضرورت برداشتن گام‌های مستمر برای بهبود بخشیدن به زندگی فلسطینی‌ها – اقدامی که برای صلح، امنیت، و رفاه حیاتی است – تاکید کرد. آنها اهمیت ترویج همزیستی و تضعیف افراط گرایانی که نفرت و خشونت را ترویج می‌کنند، مورد بحث و بررسی قرار دادند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/26/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-s-meeting-with-president-isaac-herzog-of-israel/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future