An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

جوزف آر. بایدن جونیور، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز ۱۴ نوامبر با شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری جمهوری خلق چین (پی‌آر‌سی)، در بالی، اندونزی، دیدار کرد. دو رهبر به صراحت درباره اولویت‌ها و مقاصد مورد نظرشان در طیف گسترده‌ای از موضوعات صحبت کردند. رئیس‌جمهوری بایدن توضیح داد که ایالات متحده به رقابت شدید با جمهوری خلق چین، از جمله از طریق سرمایه‌گذاری در منابع قدرت در داخل و همسویی تلاش‌ها با هم‌پیمانان و شرکای خود در سراسر جهان، ادامه خواهد داد. او بار دیگر تاکید کرد که مسیر این رقابت نباید به درگیری منحرف شود و ایالات متحده و چین باید ضمن مدیریت مسئولانه این رقابت، خطوط ارتباطی باز را حفظ کنند. این دو رهبر ضمن گفت‌وگو درباره اهمیت توسعه اصولی که این اهداف را پیش می‌برد، تیم‌هایشان را موظف کردند که این موضوعات را بیش از پیش مورد بحث قرار دهند.

رئیس‌جمهوری بایدن تاکید کرد که ایالات متحده و چین باید به اتفاق برای مقابله با چالش‌های فراملی – مانند تغییرات آب و هوایی، ثبات اقتصاد کلان جهانی از جمله کاهش بدهی، امنیت بهداشتی، و امنیت غذایی جهانی – با یکدیگر همکاری کنند؛ چرا که جامعه بین‌المللی انتظاری جز این ندارد. دو رهبر همچنین توافق کردند که مقامات ارشد مهم را به منظور حفظ ارتباطات و تعمیق تلاش‌های سازنده در این زمینه و در زمینه موضوعات دیگر توانمند کنند. آنها از تلاش‌های جاری برای رسیدگی به موضوعات خاص در روابط دوجانبه ایالات متحده و چین استقبال کردند و خواستار پیشرفت بیشتر در سازوکارهای موجود، از جمله از طریق کارگروه‌های مشترک، شدند. آنها همچنین اهمیت روابط میان مردم ایالات متحده و جمهوری خلق چین را مورد اشاره قرار دادند.

رئیس‌جمهوری بایدن همچنین به بیان نگرانی‌های خود درباره اقدامات جمهوری خلق چین در شین‌جیانگ، تبت، و هنگ‌کنگ، و به‌طور گسترده‌تر موضوع حقوق بشر پرداخت. او در مورد تایوان به تفصیل گفت که سیاست ما در قبال چین تغییر نکرده است، ایالات متحده مخالف هرگونه تغییر یک‌جانبه در وضعیت موجود از سوی هر دو طرف است، و جهان مایل است صلح و ثبات در تنگه تایوان حفظ شود. او همچنین مراتب اعتراض ایالات متحده به اقدامات زورگویانه و تهاجمی فزاینده جمهوری خلق چین در قبال تایوان را مطرح کرد؛ ‌اقداماتی که صلح و ثبات را در سراسر تنگه تایوان و در منطقه وسیع‌تر تضعیف می‌کند و رونق جهانی را به خطر می‌اندازد. رئیس‌جمهوری بایدن همچنین به نگرانی‌های مداوم درباره اقدامات اقتصادی غیربازاری چین، که به کارگران و خانواده‌های آمریکایی، و نیز کارگران و خانواده‌هایشان در سراسر جهان، آسیب می‌رساند اشاره کرد. او بار دیگر تأکید کرد که حل و فصل پرونده شهروندان آمریکایی که به ناحق بازداشت شده‌اند یا مشمول ممنوعیت خروج از چین هستند برای ما در اولویت قرار دارد.

دو رهبر در مورد چالش‌های مهم منطقه‌ای و جهانی نیز تبادل نظر کردند. رئیس‌جمهوری بایدن جنگ وحشیانه روسیه علیه اوکراین و تهدیدهای غیرمسئولانه روسیه در مورد استفاده از جنگ‌افزارهای هسته‌ای را مطرح کرد. دو رئیس‌جمهوری بار دیگر ضمن تأکید بر موضع مشترک‌شان مبنی بر این که هرگز نباید یک جنگ هسته‌ای روی دهد و چنین جنگی هرگز قابل برنده شدن نیست، بر مخالفت‌شان با استفاده، یا تهدید به استفاده، از جنگ‌افزارهای هسته‌ای در اوکراین تاکید کردند. رئیس‌جمهوری بایدن همچنین با اشاره به نگرانی‌هایش در مورد رفتار تحریک‌آمیز کره شمالی، یادآور شد که تشویق کره شمالی به رفتار مسئولانه به نفع همه اعضای جامعه بین‌المللی است. او همچنین بر تعهد راسخ ایالات متحده برای دفاع از هم‌پیمانان ما در هند و اقیانوسیه تأکید کرد.

دو رهبر توافق کردند که بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، برای پیگیری مذاکرات‌شان به چین سفر کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/14/readout-of-president-joe-bidens-meeting-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future