An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳

جوزف آر. بایدن جونیور، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، امروز در کاخ سفید میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین بود. پرزیدنت بایدن بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده تا هر زمانی که طول بکشد به پشتیبانی از اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهد داد و روسیه را از بابت نقض حقوق بشر و جنایات جنگی پاسخگو خواهد دانست.

دو رئیس‌جمهوری و مشاوران آنها موضوع ضدحمله‌های اوکراین را مورد بحث قرار دادند. رئیس‌جمهوری ایالات متحده اطلاعات تازه‌ای را در مورد کمک‌های امنیتی آتی ایالات متحده ارائه کرد. او گفت که ایالات متحده امروز یک بسته تازه قابل توجه، از جمله قابلیت‌های پدافند هوایی بیشتر به منظور کمک به اوکراین برای محافظت از مردم و زیرساخت‌های حیاتی خود در برابر حملات روسیه، هم در حال حاضر و هم در زمستان را اعلام خواهد کرد. ایالات متحده همچنین در حال هماهنگ کردن ارائه پایدار سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه‌برد مانند اَوِنجِر، سامانه‌های پدافند هوایی دوربردتر مانند هاوک، و سامانه‌های هیبریدی برای ترکیب رهگیرهای پدافند هوایی غربی با سامانه‌های موجود اوکراینی است. او همچنین گفت که تانک‌های آبرامز هفته آینده وارد اوکراین خواهند شد. افزون بر این، ایالات متحده به تقویت قابلیت‌های پدافندی اوکراین در بلندمدت، از جمله از طریق مشارکت با پایگاه صنایع دفاعی اوکراین، متعهد است. دولت ایالات متحده به همین منظور، پاییز امسال میزبان همایشی خواهد بود که صنایع پدافندی ایالات متحده، سران بازرگانی اوکراین، و مقامات هر دو دولت را به منظور بررسی گزینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و تولید مشترک گرد هم خواهد آورد.

پرزیدنت بایدن و پرزیدنت زلنسکی در مورد پشتیبانی ایالات متحده از انرژی و بهبود اقتصادی اوکراین گفتگو کردند. آنها تلاش‌های مربوط به افزایش ظرفیت تولید و انتقال انرژی را مورد گفتگو قرار دادند و از امضای یادداشت تفاهم دولت‌هایشان با هدف تقویت تاب‌آوری انرژی اوکراین استقبال کردند. پرزیدنت بایدن، پنی پریتزکر را به عنوان نماینده ویژه برای بهبود اقتصادی اوکراین را معرفی کرد. کار او بر مشارکت بخش خصوصی، کشورهای شریک، و همتایان اوکراین با هدف همسو کردن پشتیبانی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری و اصلاحات طراحی شده به منظور بهبود فضای کسب و کار، متمرکز خواهد بود.

پرزیدنت زلنسکی، برنامه‌های خود برای مقابله با فساد در اوکراین را به اشتراک گذاشت. پرزیدنت بایدن همچنین بر اهمیت نهادهای نیرومند و مستقل سیاسی مبارزه با فساد، از جمله دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین، دادستان ویژه مبارزه با فساد، و دیوان عالی مبارزه با فساد تأکید کرد.

سرانجام، پرزیدنت جو بایدن از تلاش‌های دیپلماتیک جاری پرزیدنت زلنسکی برای حصول اطمینان از پشتیبانی جهانی از یک صلح عادلانه و پایدار استقبال کرد.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/09/21/readout-of-president-bidens-meeting-president-zelenskyy-of-ukraine/

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future