نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد
دفتر مطبوعاتی و دیپلماسی عمومی
۲۵ اکتبر ۲۰۲۲

نیت اوانز، سخنگوی نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، مطلب زیر را ارائه کرده است:

سفیر لیندا توماس-گرینفیلد، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، امروز با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران دیدار کرد. سفیر توماس-گرینفیلد از گزارشگر ویژه برای گزارشگری توانمند او در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، به ویژه کار او در برجسته کردن تداوم سرکوب معترضان مسالمت‌جو و حقوق زنان و دختران توسط حکومت ایران، تشکر کرد.

سفیر توماس-گرینفیلد مراتب پشتیبانی ایالات متحده از درخواست گزارشگر ویژه برای انجام تحقیقات مستقل به منظور پاسخگو کردن مقصران خشونت مستمر به اجرا درآمده توسط حکومت ایران را به اطلاع او رساند.

سفیر توماس-گرینفیلد بار دیگر تاکید کرد در شرایطی که مردم شجاع ایران حقوق برابر و کرامت اساسی انسانی را مطالبه می‌کنند، ایالات متحده به پشتیبانی از آنها ادامه خواهد داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://usun.usmission.gov/readout-of-ambassador-linda-thomas-greenfields-meeting-with-un-special-rapporteur-on-iran-javaid-rehman/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future