An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه
۲۷ مه ۲۰۲۱

ایالات متحده نسبت به تحولات اخیر در امتداد مرز بین‌المللی میان ارمنستان و آذربایجان، از جمله بازداشت چندین تن از سربازان ارمنستانی توسط نیروهای آذربایجانی، نگران است. ما از هر دو طرف می‌خواهیم که بی‌درنگ و به گونه‌ای مسالمت‌آمیز این حادثه را حل‌وفصل کنند. ما هم‌چنین به درخواست‌مان از آذربایجان برای آزاد کردن فوری همه اسیران جنگی و دیگر بازداشت‌شدگان ادامه می‌دهیم و تعهداتی را که آذربایجان، تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی مبنی بر رفتار انسانی با همه بازداشت‌شدگان دارد، به آن کشور یادآوری می‌کنیم.

ایالات متحده هر گونه تحرک در امتداد مناطق علامت‌گذاری نشده مرزی بین‌المللی میان ارمنستان و آذربایجان را تحریک‌آمیز و غیرضروری می‌داند. ما استفاده از زور برای علامت‌گذاری مرز را رد می‌کنیم و از هر دو طرف می‌خواهیم به مواضع قبلی خود بازگردند و تقویت استقرار نظامی در مرزهای علامت‌گذاری نشده و کارگذاری مین‌های زمینی را متوقف کنند. ما مشخصا از آذربایجان می‌خواهیم که نیروهایش را به مواضعی که در روز ۱۱ مه داشتند، بازگرداند. ما همچنین از ارمنستان می‌خواهیم نیروهایش را به مواضعی که در روز ۱۱ مه داشتند بازگرداند و از اعلام آنها مبنی بر داشتن قصد انجام این کار، استقبال می‌کنیم. این اقدامات تنش‌ها را کاهش خواهد داد و فضا را برای یک روند مذاکرات صلح‌آمیز به منظور علامت‌گذاری مرز به صورت فوری ایجاد خواهد کرد. ایالات متحده آماده است که به این تلاش‌ها کمک کند.

ایالات متحده از هر دو طرف می‌خواهد که هر چه زودتر به مذاکرات اساسی تحت نظر رؤسای مشترک گروه مینسک «اُاس‌سی‌ای» [سازمان امنیت و همکاری اروپا] بازگردند تا یک توافق سیاسی بلندمدت برای مناقشه قره‌باغ کوهستانی حاصل شود.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/detention-of-armenian-soldiers

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future