An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۷  اوت ۲۰۲۲

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، پس از سفر به امارات متحده عربی، عمان، و عربستان سعودی، روز ۱۷ اوت به واشنگتن بازگشت. آقای لندرکینگ در طول سفر خود با مقامات ارشد دولت جمهوری یمن، سازمان ملل متحد، و کشورهای شریک منطقه‌ای و بین‌المللی، و نیز مردم یمن برای تامین یک آتش‌بس گسترش‌یافته با میانجی‌گری سازمان ملل متحد در یمن، که از دوم اکتبر اجرایی می شود، تعامل کرد.

آتش‌بس یمن، که اکنون در پنجمین ماه خود به سر می‌برد، بهترین فرصت را برای یمنی‌ها از زمان آغاز درگیری‌ها در هشت سال پیش، فراهم کرده است. این امر ضمن افزایش دسترسی میلیون‌ها یمنی به سوخت و پرواز، جان صدها نفر را نجات داده است. اما آتش‌بس باید گسترش پیدا کند تا به مردم یمن که از سال‌ها جنگ رنج برده‌اند، آرامش بیشتری بدهد. طرف‌های یمنی باید خواسته‌های حداکثری را کنار بگذارند و در پرداخت حقوق کارمندان دولت، گشایش جاده‌ها با هدف کاهش درد و رنج افراد تحت محاصره در تعز و دیگر استان‌های داخل یمن، و گسترش مقصدهای پروازی از فرودگاه صنعا، پیشرفت حاصل شود.

ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که از این فرصت استفاده کنند و برای تامین این منافع گسترده و ایجاد آرامش فوری برای مردم یمن، انعطاف‌پذیری و سازش لازم را نشان دهند. ادامه انتخاب صلح به جای خشونت، تنها راه تضمین یک آتش‌بس با‌دوام‌تر و یک فرآیند سیاسی فراگیر و جامع با رهبری یمن است که خواسته‌های مردم برای عدالت و پاسخگویی را برآورده می‌کند. در همین راستا، آقای لندرکینگ در جریان سفر خود به منطقه از همه طرف‌ها خواست که به شرایط آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل پایبند باشند و تنش‌ها را در شبوه کاهش دهند. ایالات متحده همچنان نسبت به پیشبرد تلاش‌های صلح در یمن و پشتیبانی از آرمان‌های مردم یمن برای صلح و ثبات پایدار متعهد است.

چنان‌چه پرسشی دارید لطفاً با ونسا ویدال به نشانی NEA-Press@state.gov تماس بگیرید و ما را در Twitter@StateDept_NEA دنبال کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-special-envoy-for-yemen-lenderkings-returns-from-travel-to-the-united-arab-emirates-oman-and-saudi-arabia/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future