An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۲۳ مارس ۲۰۲۱

دو سال پیش ائتلاف جهانی برای شکست دادن داعش به همراه شرکای محلی‌مان همه مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه را آزاد کرد و این مرحله بسیار مهمی در تلاش برای اطمینان یافتن از شکست پایدار آن گروه تروریستی بود. ما از دلاوری و فداکاری نیروهای امنیتی عراق، پیشمرگه‌های کرد عراقی، و نیروهای دموکراتیک سوریه در نبردهای سخت علیه داعش قدردانی می‌کنیم. ما به کار در کنار این نیروهای شریک برای حفظ فشار بر بقایای داعش ادامه می‌دهیم.

این ائتلاف جهانی ۸۳ عضوی از زمان شکست دادن «خلافت» سرزمینی جعلی داعش، به تلاش‌های خود برای مختل کردن توانایی داعش جهت سازماندهی، طراحی حملات، و جذب و رادیکالیزه کردن آنلاین [افراد]، ادامه داده است. ما رهبران اصلی داعش را حذف کرده‌ایم و به تعقیب آنها که باقی مانده اند، ادامه می‌دهیم تا از ظهور مجدد آنها جلوگیری کنیم و آنها را به پیشگاه عدالت بیاوریم. نزیک هشت میلیون نفر به خانه‌هایشان بازگشته‌اند و با کمک و پشتیبانی تثبیت‌کننده ائتلاف، بازسازی زندگی‌هایشان را آغاز کرده‌اند.

اگرچه آزادسازی سرزمین‌ها در عراق و سوریه نقطه عطف مهمی در جنگ علیه داعش محسوب می‌شد، اما مأموریت ما فاصله زیادی تا تکمیل شدن دارد. ائتلاف جهانی در عزم خود برای نابود شدن این دشمن متحد می‌ماند و به تلاش‌های خود علیه آن گروه در عراق، سوریه، و کشورهای دیگر ادامه خواهد داد. ایالات متحده قاطعانه نسبت به این ائتلاف جهانی و شکست پایدار داعش متعهد است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/on-the-second-anniversary-of-isiss-territorial-defeat/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future