An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۲۰ فوریه ۲۰۲۳

این هفته یکمین سالگرد آغاز تهاجم وحشیانه و بی‌دلیل دولت روسیه به اوکراین است. پوتین، رئیس جمهوری روسیه، انتظار داشت به یک پیروزی سریع دست یابد. اما به‌رغم به بار آوردن ویرانی‌ها و رنج‌های انسانی گسترده، او اساساً دلاوری بی‌اندازه و عزم راسخ مردم اوکراین، و نیز پشتیبانی جامعه بین‌المللی از اوکراین را دست کم گرفته است.

امروز، بر اساس اختیاراتی که از سوی رئیس جمهوری بایدن تفویض شده است، مجوز سی و دومین برداشت تسلیحات و تجهیزات ایالات متحده برای اوکراین از اوت ۲۰۲۱ تاکنون به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار را که رئیس‌جمهوری در جریان سفر خود به اوکراین اعلام کرد، صادر می‌کنم. این بسته کمکی امنیتی شامل مهمات بیشتر برای هایمارس و هویتزرهای ارائه شده توسط ایالات متحده است که اوکراین برای دفاع از کشور خود به طور موثر از آنها استفاده می‌کند. این کمک‌ها همچنین شمار بیشتری از موشک‌های جاولین، سامانه‌های ضد زره، و رادارهای نظارت هوایی را در بر می‌گیرد. افزون بر این، من به تخصیص ۱۰ میلیون دلار دیگر برای پشتیبانی از تلاش‌های جاری ما به منظور ارائه کمک‌های اضطراری جهت فعال نگه داشتن زیرساخت‌های انرژی اوکراین در برابر حمله‌های بی‌وقفه موشکی و پهپادی روسیه، مجوز می‌دهم.

ایالات متحده همچنین به گرد هم آوردن جهان برای پشتیبانی از اوکراین ادامه می‌دهد. ما شاهد همبستگی باورنکردنی هم‌پیمانان و شرکای‌مان بوده‌ایم. در حالی که اوکراین از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود دفاع می‌کند، ما بیش از ۵۰ کشوری را که برای همبستگی با اوکراین گرد هم آمده‌اند تحسین می‌کنیم.

تنها روسیه است که می‌تواند همین امروز به جنگ خود پایان دهد. تا وقتی که روسیه این کار را انجام ندهد، ما تا هر زمان که برای تقویت ارتش اوکراین در میدان جنگ لازم باشد، متحد خواهیم ماند تا آنها در آینده در نیرومندترین موقعیت ممکن سر میز مذاکره حاضر شوند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/more-u-s-security-assistance-on-the-way-for-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future