An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲
یادداشت رسانه‌ای

ما، رهبران دولت‌های اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا، کلمبیا، آلمان، اندونزی، و نیجریه که در روز ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ملاقات کردیم، بر تعهدمان به اقدام فوری، متناسب، و هماهنگ، برای پاسخگویی به نیازهای فوری امنیت غذایی و تغذیه صدها میلیون نفر در سراسر جهان تأکید می‌کنیم.

نظام‌های غذایی و امنیت غذایی جهانی در برهه حساسی قرار دارند. اثرات ترکیبی یک بیماری همه‌گیری جهانی، فشارهای فزاینده ناشی از بحران اقلیمی، قیمت‌های بالای انرژی و کود، و درگیری‌های طولانی مدت، از جمله تهاجم اخیر روسیه به اوکراین، زنجیره‌های تولید و عرضه را مختل کرده و ناامنی غذایی جهانی را به ویژه برای آسیب‌پذیرترین افراد به شدت بالا برده است.

ما تنها از طریق همکاری با یکدیگر برای ایجاد مشارکت‌های نوآورانه – از جمله موسسه‌های مالی بین‌المللی و دیگر طرف‌های ذینفع اصلی – در جامعه جهانی است که می‌توانیم بر ناامنی غذایی جهانی غلبه کنیم. ما نسبت به تقویت همکاری‌های بین‌المللی و طرح‌های مشارکت میان سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای و نیز سازمان‌های جامعه مدنی متعهد هستیم. تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۰ کشور عضو سازمان ملل متحد «نقشه راه امنیت غذایی جهانی – فراخوان اقدام» را تایید کردند.

ما بر ضرورت اقدامی که فوریت و هماهنگی مداومی داشته باشد برای تحقق اهداف «اجلاس سیستم‌های غذایی ۲۰۲۱» و همچنین واکنش به نیازهای فوری بشردوستانه و ایجاد سیستم‌های کشاورزی و غذایی مقاوم‌تر در راستای هفت خط اقدام زیر تاکید می‌کنیم:

۱. ارائه کمک‌های مالی جدید بیشتر به سازمان‌های بشردوستانه مهم با این هدف که امکان افزایش کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش فوری فراهم شود.

۲. ارائه کمک‌های غیرنقدی و هزینه‌های مرتبط ضروری به سازمان‌های بشردوستانه مهم، در صورت امکان و هر زمان که لازم است، به منظور ترابری و تحویل کالاهای غذایی بر اساس نیازهای ارزیابی شده توسط دولت‌های کشورهای آسیب‌دیده یا سازمان‌های بشردوستانه.

۳. باز نگه داشتن بازارهای غذا، کود، و کشاورزی و پرهیز از اقدامات محدودکننده غیرموجه، مانند ممنوع کردن صادرات مواد غذایی و کود، که نوسانات بازار را افزایش می‌دهد و امنیت غذایی و تغذیه را در جهان را تهدید می‌کند.

۴. پشتیبانی از افزایش تولید کود، در صورت امکان و هر زمان که لازم است، به منظور جبران کمبودها، تسریع و افزایش نوآوری‌های در زمینه کود، پشتیبانی از بازاریابی آنها، و ترویج روش‌هایی برای به حداکثر رساندن کارایی کود.

۵. شتاب دادن به تلاش‌ها برای پشتیبانی از کشاورزی و سیستم‌های غذایی پایدار، از طریق تقویت بهره‌وری کشاورزی، به‌ویژه در آسیب‌دیده‌ترین کشورها با هدف ایجاد مقاومت و پشتیبانی از تولیدات داخلی، از جمله در صورت نیاز از طریق انجام تلاش‌ها برای حمایت از انتقال انرژی به نحوی عادلانه و منصفانه با هدف افزایش مقاومت آنها و در دسترس قرار دادن آن برای تولیدکنندگان در هر مقیاسی، از جمله کشاورزان خرده‌مالک.

۶. افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری برای توسعه و اجرای نوآوری‌های کشاورزی مبتنی بر علم و مقاوم در برابر تغییرات آب‌وهوایی، از جمله بذرها، که به ایجاد بخش‌های کشاورزی و سیستم‌های غذایی پایدار و مقاوم کمک می‌کند، و

۷. رصد بازارهای تأثیرگذار بر سیستم‌های مواد غذایی، از جمله بازارهای آتی، به منظور اطمینان از شفافیت کامل، و هم‌رسانی داده‌ها و اطلاعات موثق و به موقع در مورد تحولات بازار جهانی مواد غذایی، به ویژه از طریق سازمان‌های بین‌المللی مربوطه.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/declaration-of-leaders-summit-on-global-food-security/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future