An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

 کاخ سفید
۳ ژوئن ۲۰۲۱

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، امروز در واشنگتن با بنیامین «بنی» گانتز، نخست وزیر جایگزین و وزیر دفاع اسرائیل، دیدار کرد تا ضمن گفت‌وگو درباره تحولات اخیر در منطقه، به رایزنی‌های میان ایالات متحده و اسرائیل بر سر مسائل امنیت منطقه‌‌ای ادامه دهد. آقای سالیوان بر حمایت تزلزل‌ناپذیر پرزیدنت بایدن از حق اسرائیل در دفاع از خود و تعهد او نسبت به تقویت همه جنبه‌های مشارکت امنیتی ایالات متحده با اسرائیل، از جمله پشتیبانی از سامانه «گنبد آهنین» تأکید کرد. آنها درباره وضعیت کنونی در غزه تبادل نظر کردند و آقای سالیوان بر اهمیت حصول اطمینان از این که کمک‌های بشردوستانه فوری می‌تواند به دست مردم غزه برسد، تأکید کرد. آنها همچنین درباره منافع مشترک‌شان در برداشته شدن گام‌های لازم برای تقویت ثبات، صلح، و امنیت، نه تنها برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، بلکه در سراسر منطقه، گفت‌وگو کردند. آنها ضمن ابراز نگرانی مشترک‌شان نسبت به تهدیدی که در نتیجه رفتار تجاوزگرانه ایران در خاورمیانه وجود دارد، عزم‌شان را برای مقابله با این تهدیدها بیان کردند. آنها توافق کردند که ایالات متحده و اسرائیل در هفته‌های آینده برای پیشبرد اولویت‌های راهبردی‌شان در منطقه به تعامل نزدیک با یکدیگر ادامه دهند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/03/readout-from-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-meeting-with-israeli-minister-of-defense-benjamin-gantz/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future