وزارت امور خارجه ایالات متحده  
دفتر سخنگو 
یادداشت رسانه‌ای 
۲ دسامبر ۲۰۲۳ 

ایالات متحده امروز تعهد چند ساله خود به سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلار در صندوق اقلیم سبز (GCF) برای تکمیل مجدد بودجه آن (GCF-2)  در ۲۰۲۴-۲۰۲۷ را اعلام کرد.   

تعهد امروز این پیام مهم را در سی‌اُ‌پی‌۲۸ ارسال می کند که ایالات متحده به پیشگامی در کمک به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و انطباق با تغییرات اقلیمی متعهد است. صندوق اقلیم سبز بزرگترین صندوق چندجانبه اقلیمی جهان و منبعی بسیار مورد نیاز برای تامین مالی امتیازی است. دولت ایالات متحده با مدیر اجرایی جدید و دیگر اعضای هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز جهت مؤثرتر و پاسخگوتر ساختن آن برای کشورها روی یک دستور کار بلندپروازانه کار میکند و با بخش خصوصی برای به حداکثر رساندن تأثیرگذاری آن و استفاده بهینه از هر دلار، همکاری میکند.  

صندوق اقلیم سبز در زمینه توانمندسازی کشورها برای تسریع انتقال انرژی، کمک به ایجاد تاب‌آوری در برابر تأثیرات بحران اقلیمی در جوامع سراسر جهان، و جمع آوری سرمایه خصوصی قابل توجه برای اقدامات آب و هوایی، پیشینه نیرومندی را ایجاد کرده است. ایالات متحده از طریق این تعهد برای پشتیبانی از تکمیل مجدد بودجه صندوق اقلیم سبز و نیز نقش آن در هیئت مدیره، به تقویت این تلاشها کمک خواهد کرد.   

ایالات متحده در چارچوب این تعهد، و همراستا با سالی که در آن به عنوان رئیس مشترک هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز عمل کرده است، از یک برنامه بلندپروازانه برای تکامل دستور کاری صندوق اقلیم سبز برای یافتن راههایی به منظور استفاده بهینه از ترازنامه این صندوق، از جمله از طریق بهبود بستر تأمین مالی بخش خصوصی، پشتیبانی خواهد کرد؛ نوآوری برای بهره‌برداری از سرمایه خصوصی را افزایش خواهد داد؛ دسترسی برای کشورهای جزیرهای کوچک در حال توسعه (SIDS)، کشورهای کمتر توسعهیافته (LDCs)، و کشورهای آفریقایی را بهبود خواهد بخشید؛ و فرآیند اعتباردهی آن را تسهیل خواهد کرد. ایالات متحده در این راستا این توانایی را برای خود محفوظ میداند که بخشی از این تعهد را تا حد لازم به دیگر برنامههای اقلیمی به منظور دستیابی به حداکثر تأثیرات آب و هوایی بر اساس سرعت پیشرفت، هدایت کند. 

صندوق اقلیم سبز در سال ۲۰۱۰ با هدف جمع آوری کمک های مالی به منظور یاری رساندن به کشورهای در حال توسعه برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای، تقویت تاب‌آوری اقتصاد و زیرساختهای حیاتی آنها، افزایش امنیت انرژی از طریق تنوع بخشیدن به منابع انرژی، و کمک به آسیبپذیرترین افراد در این کشورها برای انطباق با اثرات ناشی از یک شرایط اقلیمی در حال تغییر، بنیان‌‌گذاری شد. صندوق اقلیم سبز می‌کوشد که میان کاهش و سازگاری، تعادل برقرار کند. مجموعه امکانات کنونی صندوق اقلیم سبز شامل ۱۳.۵ میلیارد دلار بودجه صندوق اقلیم سبز و تأمین مالی مشترک ۵۱ میلیارد دلاری در ۲۴۳ پروژه است. تا به امروز، هر دلار سرمایهگذاری صندوق اقلیم سبز ضمن جذب تقریباً ۳ دلار سرمایه از شرکای بخش خصوصی، فرصتهای سرمایهگذاری و رشد را برای کسب‌و‌کارهای ایالات متحده به وجود آورده است. 

ایالات متحده از همان آغاز از صندوق اقلیم سبز پشتیبانی کرد و ۲ میلیارد دلار برای جمع آوری منابع اولیه صندوق اقلیم سبز فراهم آورد 

ایالات متحده اکنون با گروهی متشکل از ۲۵ کشور که پیش از این به پشتیبانی مالی برای تکمیل مجدد بودجه صندوق اقلیم سبز متعهد شده‌اند، همراه می‌شود. این تعهد منوط به در دسترس بودن وجوه است. 


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/announcement-of-pledge-to-second-replenishment-of-the-green-climate-fund/  

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future