An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۳ ژوئن ۲۰۲۱

پرزیدنت جوزف آر. بایدن جونیور در ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ به بریتانیا، بلژیک، و سوئیس سفر خواهد کرد. همان‌گونه که پیشتر اعلام شده بود، جیل بایدن، بانوی نخست آمریکا، در این سفر، که نخستین سفر خارجی پرزیدنت بایدن است، او را در توقف‌هایی که در بریتانیا دارد، همراهی خواهد کرد. این سفر تعهد آمریکا را برای برقراری دوباره ائتلاف‌مان، احیاء روابط دوسوی اقیانوس اطلس، و همکاری نزدیک با هم‌پیمانان و شرکای چندجانبه‌مان جهت برطرف کردن چالش‌های جهانی و تأمین امنیت بهتر برای منافع آمریکا، برجسته خواهد کرد.

پرزیدنت بایدن روز ۱۰ ژوئن با بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، دیدار خواهد کرد تا بر قدرت پایدار روابط ویژه میان ایالات متحده و بریتانیا صحه بگذارد. پرزیدنت بایدن در نشست سران جی۷ که طی روزهای ۱۱ تا ۱۳ ژوئن در کورن‌وال بریتانیا برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد. او در آنجا تعهد ما به چندجانبه‌گرایی را تقویت خواهد کرد، برای پیشبرد اولویت‌های سیاست ایالات متحده در زمینه بهداشت عمومی، بهبودی اقتصادی، و تغییرات اقلیمی خواهد کوشید، و همبستگی و ارزش‌های مشترک میان دموکراسی‌های بزرگ را به نمایش خواهد گذاشت. او همچنین ملاقات‌های دوجانبه‌ای را با دیگر رهبران جی۷ برگزار خواهد کرد.

پرزیدنت بایدن و دکتر بایدن [بانوی نخست آمریکا] در روز ۱۳ ژوئن در قلعه ویندزور با علیاحضرت ملکه الیزابت دیدار خواهند کرد. دکتر بایدن پس از این دیدار به ایالات متحده باز خواهد گشت.

پرزیدنت بایدن از بریتانیا به بروکسل بلژیک خواهد رفت و در آنجا در روز ۱۴ ژوئن در نشست سران ناتو شرکت خواهد کرد. پرزیدنت بایدن بر تعهد ایالات متحده نسبت به ناتو، امنیت دوسوی اقیانوس اطلس، و دفاع جمعی تأکید خواهد کرد. رهبران ناتو چگونگی جهت‌دهی این ائتلاف در برابر تهدیدهای آینده و اطمینان یافتن از تقسیم مؤثر بار را مورد بحث قرار خواهند داد. پرزیدنت بایدن همچنین با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، دیدار و با او در مورد طیف گسترده‌ای از موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای گفت‌وگو خواهد کرد.

پرزیدنت بایدن روز ۱۵ ژوئن در بروکسل در نشست سران ایالات متحده و اتحادیه اروپا شرکت خواهد کرد. او در آنجا بر تعهدمان نسبت به یک مشارکت نیرومند دوسوی اقیانوس اطلس مبتنی بر منافع و ارزش‌های مشترک تأکید خواهد کرد. این رهبران یک دستورکار مشترک را برای اطمینان یافتن از امنیت بهداشت جهانی، تحریک بهبودی اقتصاد جهانی، مقابله با تغییرات اقلیمی، تقویت همکاری دیجیتال و بازرگانی، تقویت دموکراسی، و برطرف کردن نگرانی‌های مشترک در زمینه سیاست خارجی مورد بحث قرار خواهند داد.

پرزیدنت بایدن همچنین با علیاحضرت فیلیپ، پادشاه بلژیک، و الکساندر دی کرو، نخست وزیر آن کشور، دیدار خواهد کرد.

همان‌گونه که پیشتر اعلام شد پرزیدنت بایدن سپس به ژنو در سوئیس خواهد رفت و در آنجا در روز ۱۶ ژوئن با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری فدراسیون روسیه، دیدار خواهد کرد. پرزیدنت بایدن در ژنو همچنین با گای پارملین، رئیس‌جمهوری سوئیس، و ایگناتسیو کاسیس، وزیر خارجه آن کشور، دیدار خواهد کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/03/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-updates-to-the-presidents-travel-to-the-united-kingdom-belgium-and-switzerland/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future