An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۵ مارس ۲۰۲۲

ما حملات حوثی‌ها را که در نخستین ساعات امروز علیه زیرساخت‌های غیرنظامی عربستان سعودی انجام شد، محکوم می‌کنیم. حملات بدون علت حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو سعودی در جده و نیز حملات انجام‌شده تأسیسات غیرنظامی در جیزان، نجران، و ظهران، اقداماتی تروریستی هستند که با هدف طولانی‌تر کردن رنج مردم یمن اجرا می‌شوند. حملات امروز، درست مانند حملات ۱۹ و ۲۰ مارس به تاسیسات پالایش آب و زیرساخت‌های انرژی، آشکارا با پشتیبانی ایران و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ممنوعیت واردات سلاح به یمن، انجام شد. عربستان سعودی و دولت یمن طی سال گذشته از درخواست‌های متعدد سازمان ملل متحد برای آتش‌بس و تنش‌زدایی حمایت کرده‌اند. اما حوثی‌ها همچنان این درخواست‌ها را رد می‌کنند و با اجرای اقدامات تروریستی و حملات نظامی به آنها پاسخ می‌دهند. همه این‌ها مناقشه یمن و بحران انسانی منتج از آن را گسترش می‌دهد. زمان پایان دادن به این جنگ و تسکین مردم یمن فرا رسیده است؛ اما این تنها در صورتی می‌تواند اتفاق بیافتد که حوثی‌ها حاضر شوند با سازمان ملل متحد و فرستاده آن، که در حال کار روی روندی گام‌به‌گام برای تنش‌زدایی این مناقشه است، همکاری کنند. ایالات متحده از این تلاش‌ها کاملا پشتیبانی می‌کند و ما به حمایت کامل از شرکای‌مان در دفاع از خاک‌شان در برابر حملات حوثی‌ها ادامه خواهیم داد. ما از جامعه بین المللی می‌خواهیم که همین کار را انجام دهد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/25/statement-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-houthi-attack-against-saudi-arabia-3/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future