An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱ آوریل ۲۰۲۲

من از اعلان امروز مبنی بر ترک مخاصمه دو ماهه در مناقشه یمن استقبال می‌کنم. این طرح مجالی است که مردم یمن پس از مدت‌ها به دست آورده‌اند. این امر مستلزم توقف همه فعالیت‌های نظامی از هر طرف در یمن و فراتر از مرزهای آن، ورود کشتی‌های سوخت‌رسانی به بندر حدیده، و تجدید ورود پروازهای تجاری به فرودگاه صنعا و خروج از آن به مقاصد مورد توافق است. این‌ها گام‌های مهمی هستند، اما کافی نیستند. این آتش‌بس باید رعایت شود و همان‌گونه که در گذشته گفته‌ام، پایان دادن به این جنگ امری ضروری است. پس از هفت سال درگیری، مذاکره‌کنندگان باید کار دشوار و لازم را برای هر یک از مصالحه‌های سیاسی که می‌تواند آینده صلح پایداری را برای همه مردم یمن به ارمغان آورد، انجام دهند. من از نقش رهبری عربستان سعودی و عمان در به نتیجه رساندن این طرح قبل از ماه مبارک رمضان قدردانی می‌کنم. من همچنین از تلاش دولت یمن و اعتمادی که آنها به میانجی‌گری تحت رهبری سازمان ملل متحد نشان داده‌اند، سپاسگزارم. ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از تهدیدها علیه دوستان و شرکای‌مان خواهد کوشید و ما هم‌زمان برای تنش‌زدایی و برقراری صلح در سراسر منطقه تلاش خواهیم کرد. من برای مردم یمن ماه رمضان صلح‌آمیزی را آرزو می‌کنم و به آنها نسبت به تعهد مستمرمان برای کمک به پایان دادن به این جنگ وحشتناک اطمینان می‌دهم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/01/president-biden-statement-on-un-mediated-truce-in-yemen/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future