An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۴ مارس ۲۰۲۲

ما، سران کشورها و دولت‌های ۳۰ عضو ائتلاف ناتو، امروز برای رسیدگی به تجاوز روسیه علیه اوکراین – تجاوزی که بزرگترین تهدید برای امنیت منطقه اروپا و اقیانوس اطلس طی چند دهه محسوب می‌شود – دیدار کرده‌ایم. جنگ روسیه علیه اوکراین صلح را در اروپا درهم شکسته و سبب رنج و نابودی عظیم انسانی شده است.

ما تهاجم روسیه به اوکراین را به شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنیم. ما از رئیس‌جمهوری پوتین می‌خواهیم که بی‌درنگ این جنگ را متوقف و نیروهای نظامی را از اوکراین خارج کند، و از بلاروس هم می‌خواهیم که بر اساس قطعنامه «تجاوز به اوکراین» که روز ۲ مارس ۲۰۲۲ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، به همدستی خود در این زمینه پایان دهد. روسیه باید از حکم مورخ ۱۶ مارس دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد تبعیت کند و بی‌درنگ عملیات نظامی را متوقف نماید. حمله روسیه به اوکراین امنیت جهانی را تهدید می‌کند. تهاجم آن به هنجارهای بین‌المللی، ایمنی جهان را کمتر می‌کند. لفاظی‌های تنش‌زای رئیس‌جمهوری پوتین غیرمسئولانه و بی‌ثبات‌کننده است.

اوکراینی‌ها با مقاومت دلاورانه خود در برابر جنگ بی‌رحمانه و سلطه‌جویانه روسیه الهام‌بخش جهان شده‌اند. ما حملات ویرانگر روسیه علیه غیرنظامیان را – از جمله علیه زنان، کودکان، و افرادی که در شرایط آسیب‌پذیر قرار دارند – به شدت محکوم می‌کنیم. ما با مابقی جامعه بین‌المللی به منظور پاسخگو کردن افرادی که در قبال نقض قوانین بشردوستانه و بین‌المللی، از جمله ارتکاب جنایات جنگی، مسئول هستند همکاری می‌کنیم. ما به شدت نگران افزایش خطر خشونت جنسی و قاچاق انسان هستیم. ما از روسیه می‌خواهیم که اجازه دسترسی سریع، ایمن، و بدون ممانعت غیرنظامیان به کمک‌های بشردوستانه و عبور امن را بدهد و بگذارد کمک‌های بشردوستانه به ماریوپل و دیگر شهرهای تحت محاصره فرستاده شود. ما همچنین حملات انجام شده علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله حملاتی که نیروگاه‌های هسته‌ای را به خطر می‌اندازند، محکوم می‌کنیم. ما به مقابله با دروغ‌های روسیه درباره حمله‌اش به اوکراین و افشا کردن روایت‌های دروغین یا عملیات‌های «پرچم دروغین» ساختگی به منظور زمینه‌چینی برای تشدید بیشتر اوضاع، از جمله آنها که علیه جمعیت غیرنظامی اوکراین انجام شده‌اند، ادامه خواهیم داد. هرگونه استفاده روسیه از جنگ‌افزارهای شیمیایی یا بیولوژیکی غیرقابل قبول است و عواقب شدیدی را در پی خواهد داشت.

روسیه باید با اجرای بی‌درنگ آتش‌بس، جدی بودن خود در مذاکرات را نشان دهد. ما از روسیه می‌خواهیم که به شکلی سازنده در مذاکرات معتبر با اوکراین با هدف دستیابی به نتایج ملموس، شرکت کند و این کار را با یک آتش‌بس پایدار آغاز کرده و در مسیر خروج کامل نیروهای خود از خاک اوکراین پیش برود. تداوم تجاوزگری‌های روسیه هم‌زمان با برگزاری گفت‌وگوها تأسف‌بار است. ما از تلاش‌های اوکراین برای دستیابی به صلح، و نیز تلاش‌های انجام شده به شیوه دیپلماتیک توسط هم‌پیمانان در اعمال فشار بر روسیه به منظور پایان دادن به جنگ و کاهش رنج و درد انسانی پشتیبانی می‌کنیم.

ما با رئیس‌جمهوری زلنسکی، دولت اوکراین، و شهروندان شجاع اوکراینی که از میهن‌شان دفاع می‌کنند، همبستگی کامل داریم. ما به همه کسانی که بر اثر تجاوز روسیه کشته، زخمی، و آواره شده‌اند و نیز به خانواده‌هایشان ادای احترام می‌کنیم. ما بار دیگر بر پشتیبانی تزلزل‌ناپذیرمان از استقلال، حاکمیت ملی، و تمامیت ارضی اوکراین در محدوده مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی که تا آب‌های سرزمینی آن کشور امتداد یافته است، تاکید می‌کنیم.

بنا بر منشور سازمان ملل متحد اوکراین از حق اساسی دفاع از خود برخوردار است. ما از سال ۲۰۱۴ تاکنون پشتیبانی‌های گسترده‌ای را از توانایی اوکراین برای به کار بستن آن حق ارائه کرده‌ایم. ما به نیروهای مسلح اوکراین آموزش داده‌ایم، توانایی‌ها و ظرفیت‌های نظامی آن‌ها را تقویت کرده‌ایم، و تاب‌آوری آن‌ها را افزایش داده‌ایم. هم‌پیمانان ناتو پشتیبانی‌شان را افزایش داده‌اند و در حالی که اوکراین همچنان از خود دفاع می‌کند، همچنان به حمایت سیاسی و عملی از آن کشور ادامه خواهند داد. هم‌پیمانان ناتو همچنین به ارائه کمک در زمینه‌های امنیت سایبری و محفاظت علیه تهدیدات شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی، و هسته‌ای ادامه خواهند داد. هم‌پیمانان ناتو ضمن ارائه کمک‌های بشردوستانه گسترده، میزبان میلیون‌ها پناهجو هستند. وزیران خارجه در دیدار خود در ماه آوریل، درباره پشتیبانی ما از اوکراین بیشتر گفت‌وگو خواهند کرد.

ما در عزم‌مان برای مقابله با تلاش‌های روسیه به منظور ویران کردن بنیادهای امنیت و ثبات بین‌المللی متحد هستیم. ما روسیه و بلاروس را پاسخگو می‌کنیم. تحریم‌های عظیم و هزینه‌های سنگین سیاسی بر روسیه اعمال شده است تا به این جنگ پایان دهد. ما برای حفظ فشار هماهنگ بین‌المللی بر روسیه مصمم می‌مانیم. ما همچنان از نزدیک با طرف‌های ذینفع و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله اتحادیه اروپا، هماهنگی خواهیم کرد. هماهنگی دو‌سوی اقیانوس اطلس برای به نمایش گذاشتن واکنش موثر به بحران کنونی امری حیاتی است.

ما از همه کشورها، از جمله جمهوری خلق چین (پی‌آر‌سی)، می‌خواهیم که از نظم بین‌المللی، از جمله اصول حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، همان‌گونه که در منشور سازمان ملل متحد لحاظ شده است، پشتیبانی کنند، از هر گونه حمایت از تلاش‌های جنگی روسیه خودداری نمایند، و از هر اقدامی که به روسیه در دور زدن تحریم‌ها کمک کند، پرهیز کنند. ما از اظهارات اخیر مقامات جمهوری خلق چین نگران هستیم و از چین می‌خواهیم که تقویت روایت‌های نادرست کرملین، به‌ویژه در رابطه با جنگ و ناتو، را متوقف کند و یک راه حل صلح‌آمیز را برای این جنگ ترویج نماید.

ما نسبت به اصول بنیادینی که امنیت اروپا و جهان را حفظ کرده‌اند، از جمله این اصل که هر کشور حق دارد تمهیدات امنیتی خود را بدون مداخله خارجی برگزیند، متعهد می‌مانیم. ما بار دیگر بر تعهدمان نسبت به سیاست درهای باز ناتو مطابق «ماده ۱۰» معاهده واشنگتن تاکید می‌کنیم.

ما به شرکای آسیب‌دیده از تهدیدها و مداخله‌های روسیه پشتیبانی‌های مناسب و فراخور ارائه می‌کنیم و کمک‌هایمان را برای حمایت از آنها به منظور مقاومت در برابر نفوذ مخرب روسیه و تقویت تاب‌آوری آنها بر اساس درخواست‌های شرکای‌مان و برنامه‌های مربوط به مشارکت دیرینه ما افزایش می‌دهیم. وزیران خارجه در ماه آوریل پیشنهادهای ملموسی را برای افزایش پشتیبانی‌مان از این شرکا بررسی خواهند کرد.

ما به برداشتن همه گام‌های ضروری برای محفاظت و دفاع از امنیت جمعیت کشورهای هم‌پیمان و هر سانتیمتر از خاک هم‌پیمانان ادامه خواهیم داد. تعهد ما به «ماده ۵» معاهده واشنگتن تعهدی آهنین است.

ما در واکنش به اقدامات روسیه طرح‌های پدافندی ناتو را فعال کرده‌ایم، بخشی از نیروهای واکنش ناتو را اعزام کرده‌ایم، ۴۰ هزار نیرو را در جناح شرقی مستقر کرده‌ایم، و این‌ها را به همراه تجهیزات و امکانات بسیار زیاد هوایی و دریایی تحت فرماندهی مستقیم ناتو و با پشتیبانی از نیروهای ملی کشورهای عضو ناتو انجام داده‌ایم. ما همچنین در حال ایجاد چهار گروه رزمی چند‌ملیتی در بلغارستان، مجارستان، رومانی، و اسلواکی هستیم. ما همه این اقدامات و تصمیمات را اتخاذ می‌کنیم تا از امنیت و دفاع همه هم‌پیمانان در همه حوزه‌ها و با رویکردی ۳۶۰ درجه‌ای اطمینان یابیم. اقدامات ما پیشگیرانه، متناسب، و غیر تنش‌زا خواهند ماند. ما اکنون تحول ناتو را برای رویارویی با یک واقعیت راهبردی خطرناک‌تر، از جمله از طریق اتخاذ مفهوم راهبردی آینده در مادرید، شتاب خواهیم بخشید. با توجه به جدی‌ترین تهدید برای امنیت منطقه اروپا و اقیانوس اطلس در چند دهه گذشته، ما همچنین آرایش بازدارندگی و دفاعی بلندمدت خود را به میزان چشمگیری تقویت خواهیم کرد و طیف کاملی از نیروهای آماده و تجهیزات ضروری برای حفظ بازدارندگی و دفاع معتبر را بیش از پیش توسعه خواهیم داد. تمرین‌های تقویت شده با تمرکز بیشتر بر دفاع جمعی و قابلیت همکاری از این اقدامات پشتیبانی خواهد کرد.

ما در حال افزایش تاب‌آوری جوامع و زیرساخت‌هایمان برای مقابله با نفوذ شریرانه روسیه هستیم. ما در حال تقویت توانایی‌ها و پدافندهای سایبری‌مان هستیم و چنانچه حملات سایبری انجام شود، از یکدیگر پشتیبانی می‌کنیم. ما آماده‌ایم بر کسانی که در فضای مجازی به ما آسیب می‌رسانند هزینه تحمیل کنیم و در حال افزایش تبادل اطلاعات و آگاهی موقعیتی، افزایش آمادگی مدنی، و تقویت توانایی‌مان برای واکنش به اطلاعات نادرست هستیم. ما همچنین تمهید و آمادگی‌مان را برای تهدید‌های شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی، و هسته‌ای افزایش خواهیم داد. ما زمانی که در مادرید دیدار کنیم، تصمیمات بیشتری را اتخاذ خواهیم کرد.

گام‌هایی که ما برای حضور اطمینان از امنیت ائتلاف‌مان و نیز امنیت منطقه اروپا-اطلس انجام می‌دهیم، نیازمند منابع کافی است. هم‌پیمانان، هزینه‌کرد دفاعی‌شان را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند. امروز، ما تصمیم گرفته‌ایم که تلاش‌هایمان را برای به انجام رساندن تعهداتمان نسبت به «تعهد سرمایه‌گذاری دفاعی»، به طور کامل شتاب بخشیم. ما در راستای تعهدمان نسبت به «ماده ۳» معاهده واشنگتن، ظرفیت فردی و جمعی‌مان برای مقابله با هر گونه حمله را بیش از پیش تقویت خواهیم کرد. ما در دیدارمان در مادرید، طرح‌های بیشتری را در زمینه چگونگی برآورده کردن این تعهد ارائه خواهیم داد.

جنگ بی‌‌دلیل روسیه علیه اوکراین برای ارزش‌ها و هنجارهایی که امنیت و رفاه را برای همه در قاره اروپا به ارمغان آورده است، چالشی بنیادین محسوب می‌شود. انتخاب رئیس‌جمهوری پوتین برای حمله به اوکراین یک اشتباه راهبردی است که برای روسیه و مردم روسیه هم پیامدهای عظیمی دارد. ما در عزم‌مان برای مقابله با تجاوزگری روسیه، کمک به دولت و مردم اوکراین، و دفاع از امنیت همه هم‌پیمانان، یکپارچه و مصمم باقی خواهیم ماند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_193719.htm 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future