An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد
دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی
۲۲ دسامبر ۲۰۲۲
 

این موضوع که روسیه، یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، اکنون با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سلاح‌های تهیه شده از کره شمالی و ایران برای تداوم جنگ تجاوزکارانه‌اش علیه اوکراین استفاده می‌کند، نفرت‌انگیز است.

ایالات متحده می‌تواند تأیید کند که کره شمالی تحویل اولین محموله تسلیحاتی به شرکت نظامی خصوصی روسی «واگنر» را تکمیل کرده است. واگنر هزینه این تجهیزات را پرداخته و در حال حاضر هزاران نیروی نظامی را به اوکراین اعزام کرده است. کره شمالی ماه گذشته موشک‌های ویژه پیاده‌نظام را برای استفاده واگنر به روسیه تحویل داد. واگنر، در تلاشی که تا حدی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی اعمال شده از سوی ما است، در سراسر جهان به دنبال یافتن تامین‌کنندگان تسلیحات با هدف پشتیبانی از عملیات نظامی خود در اوکراین می‌گردد. بنا بر ارزیابی ما، مقدار اقلام تحویل داده شده به واگنر شرایط میدان جنگ در اوکراین را تغییر نخواهد داد، اما نگرانی ما از این است که کره شمالی در حال برنامه‌ریزی برای تحویل تجهیزات نظامی بیشتر به واگنر باشد.

کرملین سال‌ها از گروه واگنر برای پشتیبانی از سیاست خارجی خطرناک و بی‌ثبات‌کننده‌اش استفاده کرده و در عین حال کوشیده است در خاورمیانه، آفریقا، و اوکراین قابلیت انکار این موضوع را حفظ کند. اقدام واگنر در خرید تسلیحات از کره شمالی برای ویرانگری در اوکراین همچنین به بی‌ثباتی در شبه‌جزیره کره دامن می‌زند؛ چرا که از این طریق وجوهی را در اختیار کره شمالی قرار می‌دهد که آن کشور می‌تواند از آن برای توسعه بیشتر جنگ‌افزارهای ممنوعه کشتار جمعی و برنامه‌های موشک‌های بالستیک خود استفاده کند. این نقل و انتقالات در شرایطی روی می‌دهد که پیونگ یانگ امسال شمار بی‌سابقه‌ای از موشک‌های بالستیک را پرتاب کرده است. این نقض جدی قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت است و اقدامی است که شورای امنیت باید کره شمالی را در قبال آن پاسخگو کند. در شرایطی که کره شمالی دست به رفتارهای غیرقانونی و تهدیدآمیز می‌زند، روسیه نه تنها از آن کشور دفاع می‌کند، بلکه اکنون شریک چنین رفتاری است.

ایالات متحده قصد دارد موارد نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط کره شمالی و روسیه را در جلسات آینده شورای امنیت مطرح کند و اطلاعات مربوط به این موارد نقض را با کمیته تحریم‌های ۱۷۱۸ این شورا در میان بگذارد. ما همچنین از دبیرخانه سازمان ملل متحد می‌خواهیم که برای تحقیق درباره نقض «ضمیمه ب» قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط روسیه و ایران، به‌ویژه با توجه به موارد جدید استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران علیه زیرساخت‌های اوکراین در ماه جاری، تیمی را به اوکراین بفرستد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://usun.usmission.gov/statement-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-on-russias-use-of-weapons-illegally-acquired-from-the-dprk-and-iran-in-its-brutal-war-against-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future