نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد
دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی
۲ نوامبر ۲۰۲۲

روزنامه‌نگاران هر روز در سراسر جهان خطرات زیادی را به دلیل گزارش کردن حقیقت، آشکار کردن تخلفات، و مقابله با اطلاعات نادرست متحمل می‌شوند. یک دموکراسی پویا و شاداب نیازمند مطبوعاتی آزاد است که رهبران سیاسی را پاسخگو کنند. در زمانی که آزادی رسانه‌ها تحت فشار است یا وجود ندارد، دموکراسی هم مورد تهدید قرار می‌گیرد یا کاملاً غایب است.

حکومت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای خاموش کردن خبرنگاران از طریق تهدید و آزار و اذیت، خشونت فیزیکی و شکنجه، دستگیری و ناپدیدسازی اجباری، و حتی گاهی قتل، به اقدامات افراطی متوسل می‌شوند.

نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار ایرانی که ماجرای جان باختن مهسا امینی را فاش کرد، همچنان بدون مطرح شدن اتهام کیفری در زندان اوین در حبس سلول انفرادی است. در منطقه کریمه که تحت اشغال روسیه است، ایرینا دنیلوویچ، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق مدنی، و ولادیسلاو یسیپنکو، گزارشگر، توسط سرویس امنیت فدرال روسیه دستگیر شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. آنها تنها دو تن از روزنامه‌نگاران پرشماری هستند که در کریمه به دلیل حرف زدن و بیان حقیقت در مورد تجاوز روسیه به اوکراین، به ناحق متهم به ارتکاب جرم شده‌اند.

ایالات متحده عمیقاً نگران تهدیدهای هدفمند، خشونت، و اذیت و آزار روزنامه‌نگاران در بسیاری از نقاط سراسر جهان است. رسانه‌های مستقل از لازمه‌های دموکراسی هستند و در تبادل آزاد اطلاعات و ایده‌ها، مبارزه با فساد، و پاسخگو کردن و شفاف‌تر کردن حکومت‌ها نقش مهمی دارند.

ایالات متحده اذیت و آزار و خشونت علیه روزنامه‌نگاران را محکوم می‌کند. این روز، یادآور خطرات فراروی روزنامه‌نگاران و اهمیت پاسخگو کردن کسانی است که علیه آنها مرتکب جنایت می‌شوند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://usun.usmission.gov/statement-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-on-the-international-day-to-end-impunity-for-crimes-against-journalists/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future