وزارت دفاع ایالات متحده
۲۶ اوت ۲۰۲۱

من، به نمایندگی از سوی مردان و زنان وزارت دفاع، ژرف‌ترین مراتب همدردی خود را به عزیزان و هم‌تیمی‌های همه افرادی که امروز در کابل کشته و زخمی‌ شدند، ابراز می‌کنم.

درست در همان زمانی که این نیروها می‌کوشیدند جان دیگران را نجات دهند، تروریست‌ها جان آنها را گرفتند.

ما در غم از دست دادن آنها به سوگ می‌نشینیم. جراحات‌شان را مداوا می‌کنیم. و در این شرایط، که بی‌تردید غمی ویرانگر است، به پشتیبانی از خانواده‌های‌شان می‌پردازیم.

اما در انجام وظیفه‌ای که بر عهده ما است دلسرد نخواهیم شد.

انجام هر کاری کمتر از این – به ویژه اکنون – بی‌احترامی به هدف و فداکاری این مردان و زنان برای کشورمان و مردم افغانستان خواهد بود.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2748340/statement-by-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-on-the-attack-at-hamid-kar/ )

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future